Informācija par BŪVNIECĪBAS iesniegumu būvatļaujas saņemšanai

pēdējās izmaiņas veiktas: 19.07.2024 13:05
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums Lēmums Būvatļauja par būvprojekta akceptu vai atteikumu Būvatļauja būvdarbu uzsākšanai vai atteikums
Modulārās mājas, pirts, šķūņa, nojumes uzstādīšana "Lāstekas1", Laucesas pagasts ,Augšdaugavas novads 11.07.2024 17.07.2024 (iecere apstiprināta) 17.07.2024 (saskaņots) 19.07.2024
Vasaras virtuves, pirts pārbūve ar lietošanas mērķa maiņu, garāžas, palīgēkas un lapenes būvniecība "Mežari 2", Skrudalienas pagasts, 11.07.2024 15.07.2024 (iecere apstiprināta) 15.07.2024 (saskaņots) 16.07.2024
Augšdaugavas novada pašvaldības ielas ‘’Skolotāju iela’’ c.Špoģi, Višķu pagastā pārbūve c.Špoģi, Višķu pagasta, Augšdaugavas novads 26.07.2023 27.07.2023 (iecere apstiprināta) 27.07.2023 (saskaņots) 16.07.2024
Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa Nr.74-10 "Teivāni-Krauja" pārbūve Naujenes pagastā 15.07.2024
MAC Vīndedžu ceļš būvniecība Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, Prodes pagasts 01.07.2024 08.07.2024 (iecere apstiprināta)
Savrupmājas jaunbūve Alejas ielā 4, Kraujā, Naujenes pagasts 04.07.2024
Lauksaimniecības palīgēkas jaunbūve Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads 10.06.2024 01.07.2024 (iecere apstiprināta) 01.07.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas piebūve, pirts piebūve Kooperators "15A" , Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 27.06.2024
Dārza mājas būvniecība, būves ar kad.apz. 44760050365001 liet. veida maiņa par palīgēku “Lejās”, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads 17.06.2024 19.06.2024 (iecere apstiprināta) 19.06.2024 (saskaņots) 25.06.2024
Dzīvojamās mājas būvniecība Saulainā muiža, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 22.04.2024 26.04.2024 (iecere apstiprināta) 19.06.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve Skaista iela 51, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 11.06.2024 14.06.2024 (iecere apstiprināta) 14.06.2024 (saskaņots) 14.06.2024
Saules elektrostacijas un ārējās elektroapgādes jaunbūve Skaista, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 22.01.2024 28.02.2024 (iecere apstiprināta) 02.05.2024 (saskaņots) 07.05.2024
Dzīvojamās mājas jaunbūve Stupiņi, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads 28.03.2024 07.06.2024 (iecere apstiprināta)
MMS "Streļķi" pārbūve, Prodes pagasts, Augšdaugavas novads Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 11619 17.05.2024 30.05.2024 (iecere apstiprināta)
Pāšapkalpošanas automazgātavas būvniecība Stadiona iela 9B, Ilūkste, Augšdaugavas novads 26.10.2021 07.12.2021 (iecere apstiprināta) 28.12.2022(saskaņots) 05.06.2024
Dzīvojamās mājas pārbūve Ūdens iela 1, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads 12.02.2024 05.03.2024 (iecere apstiprināta) 05.03.2024 (saskaņots) 31.05.2024
Savrupmājas jaunbūve ““Vecmuiža’’, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 26.07.2023 28.08.2023 (iecere apstiprināta) 27.05.2024 (saskaņots) 31.05.2024
Dzīvojamās mājas, pirts, tehnikas novietnes jaunā būvniecība "Rasas", Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 10.04.2024 14.05.2024 (iecere apstiprināta) 14.05.2024 (saskaņots) 31.05.2024
Atpūtas ēkas Nr. 1 un Nr. 2 būvniecība "Upmaļi", Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 16.05.2024 21.05.2024 (iecere apstiprināta) 21.05.2024 (saskaņots)
Dārza mājas pārbūve, atpūtas ēkas jaunbūve, pirts nojaukšana ‘’91’’, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 24.04.2024 30.05.2024 (iecere apstiprināta) 30.05.2024 (saskaņots) 30.05.2024
Dzīvojamās mājas pārbūve un šķūņa būvniecība Oktobra iela 24, Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 08.05.2024 30.05.2024 (iecere apstiprināta) 30.05.2024 (saskaņots) 30.05.2024
Dzīvojamās ēkas un palīgēku jaunbūve, palīgēku demontāža "Baloži" Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 21.05.2024
Dārza mājas pārbūve Ļubaste 1, z.g. Nr.63, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 10.05.2024 17.05.2024 (iecere apstiprināta) 17.05.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve , palīgēkas jaunbūve, nojumes (lapenes) jaunbūve" "Klusā osta", Višķu pagasts ,Augšdaugavas novads 29.04.2024 17.05.2024 (iecere apstiprināta)
Dārza mājiņas projekts ‘’Priežu sils’’ z.g.19, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 22.04.2024 22.04.2024 (iecere apstiprināta) 22.04.2024 (saskaņots)
Garāžas būvniecība ‘’Frēzija’’, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 08.05.2024 16.05.2024 (iecere apstiprināta) 16.05.2024 (saskaņots)
Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība Jaunciems 2, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 10.05.2024 16.05.2024 (iecere apstiprināta)
Lauksaimniecības noliktava būvniecība "Ignatāni", Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā 14.05.2024 15.05.2024 (iecere apstiprināta) 15.05.2024 (saskaņots)
Dārza mājiņas (kad.apz. 4460 004 2293 001) pārbūve, dārza lapenes būvniecība Mičurinietis 21A, Kalkūnes pagasta, Augšdaugavas novadā. 13.05.2024 16.05.2024 (iecere apstiprināta) 16.05.2024 (saskaņots)
Dārza mājiņas pārbūve, šķūņa un pirts jaunbūve Celtnieks 555, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 08.02.2024 15.05.2024 (iecere apstiprināta) 15.05.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve ‘’Ainavas’’, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads 08.05.2024 14.05.2024 (iecere apstiprināta) 14.05.2024 (saskaņots)
Slaucamo govju kūts un šķidrmēslu krātuves jaunbūve “Upenes ferma”, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 15.01.2024 22.02.2024 (iecere apstiprināta) 29.04.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās ēkas pārbūve, palīgēku izbūve Liepziedu ielā 39, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 27.03.2024 15.04.2024 (iecere apstiprināta)
Caurtekas izbūve uz Valsts nozīmes ūdensnotekas "Gļinovka" (ŪSIK 43712:01, pik. 09/23 - 09/31) Maļutku ciemā, Augšdaugavas novadā 02.04.2024
Dzīvojamās mājas ,palīgēkas jaunbūve "Saules loki", Viļuši, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20.03.2024 26.03.2024 (iecere apstiprināta) 26.03.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve, garāžas jaunbūve "Rozes muiža", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 22.03.2024 26.03.2024 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas jaunbūve "Steigas", Stropica, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 21.03.2024
Dārza mājiņas būvniecība 156, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 21.03.2024 25.03.2024 (iecere apstiprināta) 25.03.2024 (saskaņots)
Dārza mājiņas kad.apz.4468 008 0192 001 pārbūve, saimniecības ēkas un siltumnīcas būvniecība, atejas -002 nojaukšana. Kooperators, z.g.Nr.44, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 11.03.2024 20.03.2024 (iecere apstiprināta) 20.03.2024 (saskaņots)
Ēku 44860020023018 un 44860020140001, 44860020140002 apvienošana un pārbūve par palīgēku Stabulītes, Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā 11.03.2024 19.03.2024 (iecere apstiprināta) 19.03.2024 (saskaņots)
Dārza mājiņas, saimniecības ēkas apvienošana un pārbūve, pirts būvniecība 22, Zelta kalns, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā 11.03.2024 15.03.2024 (iecere apstiprināta) 15.03.2024 (saskaņots)
Valsts nozīmes ūdensnotekas Strope, meliorācijas kadastra numurs 43526:01, pik.00 00-71/50 atjaunošana Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 15.02.2024 06.03.2024 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas pārbūve Brīvības iela 29, Ilūkste,’ Augšdaugavas novads 04.03.2024 06.03.2024 (iecere apstiprināta) 06.03.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve Parādes iela 20, Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 21.02.2024 06.03.2024 (iecere apstiprināta) 06.03.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve, nojumes – 004 nojaukšana , un šķūņa, garāžas, palīgēkas būvniecība “Saullēkti”, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 09.11.2023 01.03.2024 (iecere apstiprināta) 01.03.2024 (saskaņots)
Nojumes novietošana Strādnieku iela 14, Kraujā, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 05.12.2023 05.02.2024 (iecere apstiprināta) 08.02.2024 (saskaņots)
Vasaras māja būvniecība Līcīši 4, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 08.01.2024 05.02.2024 (iecere apstiprināta) 05.02.2024 (saskaņots) 05.02.2024
Vecās dārza mājas un palīgēku nojaukšana, dārza mājas un palīgēkas jaunbūve, siltumnīcas novietošana Maļutki 255, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā 26.02.2024
Klēts pārbūve par atpūtas ēku, palīgēkas būvniecība un šķūņa demontāža "Dambji-1", Sventes pagastā 01.02.2024 08.02.2024 (iecere apstiprināta) 08.02.2024 (saskaņots) 08.02.2024
Dzīvojamās mājas pārbūve "Teivāni 2A", Teivāni, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 23.01.2024 29.01.2024 (iecere apstiprināta) 29.01.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve, Raiņa iela 4, Ilūkste, Augšdaugavas nov., 23.01.2024 26.01.2024 (iecere apstiprināta) 29.01.2024 (saskaņots)
Mēslu krātuves un vircas tilpnes būvniecība “Vanadziņi”, Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 04.09.2023 07.09.2023 (iecere apstiprināta) 19.01.2024 (saskaņots)
MMS Viedzeleite pārbūve Dienvidlatgales reģiona Nīcgales meža iecirknī, ID 11086 17.10.2022 21.10.2022 (iecere apstiprināta) 19.01.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve "Saviņi", Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 09.01.2024 18.01.2024 (iecere apstiprināta) 18.01.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās ēkas jaunbūve "Ķivītes", Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā 09.01.2024
Būvprojekta korekcija. Dārza mājiņas (1110) būvniecība "349", Celtnieks, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 09.01.2024 11.01.2024 (iecere apstiprināta) 11.01.2024 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, divas saimniecības ēkas un pirts būvniecība "Ķepi 2", Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā. 27.12.2023 09.01.2024 (iecere apstiprināta) 09.01.2024 (saskaņots) 11.01.2024
Esošās dzīvojamās mājas nojaukšana, jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Krāslavas ielā4,Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 04.01.2024 10.01.2024 (iecere apstiprināta)
Dārza mājas jaunbūve Spārīte 42, Maļinovas pag., Augšdaugavas novads 03.01.2024
Dzīvojamās mājas jaunbūve ‘’Zeltlejas’’, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads 11.01.2023 28.12.2023 (iecere apstiprināta)
Dārza mājiņas k.apz.4488 002 0191 001 nojaukšana, dārza mājiņas, pirts būvniecība ““Pērlīte 43““, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 14.12.2023 27.12.2023 (iecere apstiprināta) 27.12.2023 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, palīgēkas ar pirti, palīgēkas, lapenes jaunbūve “Ziedkalni", Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads 11.12.2023 13.12.2023 (iecere apstiprināta) 13.12.2023 (saskaņots)
Lopu novietnes būvniecība un rūpnieciski izgatavotas palīgēkas novietošana Dzelzceļa iela 7, Naujene, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 16.06.2023 06.09.2023 (iecere apstiprināta) 15.12.2023.(saskaņots)
Viesu mājas jaunbūve, esošo pamatu -002; -005; -008 nojaukšana ‘’Lapjāņi-1’’, Skrudalienas pagasts 28.11.2019 10.01.2020 (iecere apstiprināta) 08.12.2023 (saskaņots)
Dārza mājiņas pārbūve Maļutki 1G, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 23.11.2023 08.12.2023 (iecere apstiprināta) 08.12.2023 (saskaņots)
Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve "Ezeraine" , Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā 23.08.2023 04.12.2023 (iecere apstiprināta)
Ainavu dīķa ierīkošana "Bērziņi 1" , Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā. 31.10.2023 01.12.2023 (iecere apstiprināta)
VSAC "Latgale" filiāles “Kalupe” ēku vienkāršotā pārbūve . "Kalupe", Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 27.11.2023 01.12.2023 (iecere apstiprināta)
Divu lauksaimniecības šķūņu, lauksaimniecības nojumes būvniecība ““Egles", Rasnači, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 23.11.2023 30.11.2023 (iecere apstiprināta) 30.11.2023 (saskaņots) 30.11.2023
Dzīvojamās mājas pārbūve Baznīcas iela 24, Subate, Augšdaugavas novads 09.03.2023 29.11.2023 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts būvniecība, ēkas ar būves kad. apz. 44680080427-002; -003; -004 nojaukšana "Dzīvojamā māja 3", Ļūbaste, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 26.09.2023 23.11.2023 (iecere apstiprināta) 23.11.2023 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība 173, Latgale, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 30.10.2023 01.11.2023 01.11.2023 (saskaņots) 08.11.2023
Dzīvojamās mājas, lapenes jaunbūve "Krastiņi", Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 02.10.2023 11.10.2023 (iecere apstiprināta) 08.11.2023 (saskaņots)
Dārza mājiņas pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība, pirts nojaukšana 325, Celtnieks, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novads 12.10.2023 30.10.2023 (iecere apstiprināta) 30.10.2023 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve ““Arianna", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20.09.2023 30.10.2023 (iecere apstiprināta) 30.10.2023 (saskaņots)
Dzīvojamās ēkas un palīgēkas jaunbūve Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 31.07.2023 26.10.2023 (iecere apstiprināta)
Vistu novietņu pārbūve “Daugavpils putni”, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 22.09.2022 19.10.2022 (iecere apstiprināta) 27.10.2023 (saskaņots)
Vasarnīcas, palīgēkas izbūve, esošās dārza mājiņas nojaukšana „399” Celtnieks , Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 24.10.2023 25.10.2023 (iecere apstiprināta) 25.10.2023 (saskaņots)
Garāžas ēkas projekts “Krāces”, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads 24.10.2023 24.10.2023 (iecere apstiprināta) 24.10.2023 (saskaņots)
Dārza mājiņas, pirts, saimniecības ēkas un lapenes būvniecība. Siltumnīcas novietošana 44740060300 "55", Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. "55", Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 23.10.2023 24.10.2023 (iecere apstiprināta) 25.10.2023 (saskaņots)
Pirts ēkas pārbūve par dzīvojamo māju. “ Natali”, Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 14.08.2023 14.09.2023 (iecere apstiprināta) 10.10.2023 (saskaņots)
Graudu glabāšanas šķūņa būvniecība ““Gaismiņas““, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 22.06.2023 26.07.2023 (iecere apstiprināta) 26.07.2023 (saskaņots) 14.08.2023
Saimniecības ēkas būvniecība "Saulstari", Laucesā, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā. 16.06.2023 30.06.2023 (iecere apstiprināta) 30.06.2023 (saskaņots) 17.07.2023
Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts būvniecība "Ogas", Daniševka, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā 14.06.2023 19.06.2023 (iecere apstiprināta) 19.06.2023 (saskaņots) 26.06.2023
Dzīvojamās mājas (kad.apz.44600010222001) pārbūve, divu saimniecības ēku un pirts būvniecība, šķūņa (-008) nojaukšana, siltumnīcas novietošana ‘’Robežnieki 1’’, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 08.05.2023 18.05.2023 (iecere apstiprināta) 18.05.2023 (saskaņots) 30.05.2023
Dzīvojamās mājas jaunbūve Smilšu iela 15, Ilūkste, Augšdaugavas mnovads 08.05.2023 15.05.2023 (iecere apstiprināta) 15.05.2023 (saskaņots) 20.05.2023
Dzīvojamās mājas jaunbūve, pagraba pārbūve par saimniecības ēku, esošās dzīvojamās mājas lietošanas veida maiņa par saimniecības ēku ““Ceļinieki", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 26.04.2023 25.05.2023 (iecere apstiprināta) 25.05.2023 (saskaņots) 26.05.2023
Dārza mājiņas un trīs saimniecības ēku pārbūve un vienas ēkas nojaukšana "Latgale" Nr. 93, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 18.04.2023 15.06.2023 (iecere apstiprināta) 15.06.2023 (saskaņots) 22.06.2023
Pirts pārbūve par atpūtas ēku “Morāni”, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 17.04.2023 21.04.2023 (iecere apstiprināta) 21.04.2023 (saskaņots) 03.05.2023
Dzīvojamās mājas jaunbūve "Dāboliņi", Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads 13.04.2023 08.05.2023 (iecere apstiprināta) 08.05.2023 (saskaņots) 25.05.2023
Dzīvojamās mājas atjaunošana, šķūņa pārbūve par atpūtas ēku, pagraba pārbūve, pirts un šķūņa pārbūve par pirti, būvju-004;-005;-006;-007 atjaunošana, atejas nojaukšana. ““Skaistkalni", Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads 13.04.2023 17.04.2023 (iecere apstiprināta) 17.04.2023 (saskaņots) 24.04.2023
Dārza mājiņas jaunbūve “Eglīte 57”, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 23.03.2023 22.05.2023 (iecere apstiprināta) 22.05.2023 (saskaņots) 05.06.2023
Dārza mājiņas pārbūve un pirts būvniecība "Mičurinietis 21", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 21.03.2023 23.03.2023 (iecere apstiprināta) 23.03.2023 (saskaņots) 30.03.2023
Garāžas būvniecība. Skrudaliena-33, Parka iela16, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 09.03.2023 14.03.2023 (iecere apstiprināta) 14.03.2023 (saskaņots) 20.05.2023
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas jaunbūve “Krustceļi", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 07.03.2023 13.03.2023 (iecere apstiprināta) 29.03.2023 (saskaņots) 03.04.2023
Garāža ēkas būvniecība "Lagūna", Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā. 17.02.2023 22.02.2023 (iecere apstiprināta) 22.02.2023 (saskaņots) 17.04.2023
Svaru ēkas pārbūve "Stropi 16B", Stropi, Naujenes pagasts’, Augšdaugavas novads 16.02.2023 20.02.2023 (iecere apstiprināta) 13.04.2023 (saskaņots) 31.05.2023
Dzīvnieku novietne novetojums Miera 7c, c.Mirnijs, Lauceses pagasts, Augšdaugavas novads 10.02.2023 02.06.2023 (iecere apstiprināta) 02.06.2023 (saskaņots) 06.06.2023
Tilta “Miroļki” pāri Skirnas upei pārbūve Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 27.01.2023 30.01.2023 (iecere apstiprināta) 27.03.2023 (saskaņots) 25.08.2023
Dārza mājiņas kad.apz.44600070138-001 pārbūve, lapenes un nojumes būvniecība, šķūņa -002 nojaukšana ‘’37’’, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 09.01.2023 06.02.2023 (iecere apstiprināta) 06.02.2023 (saskaņots) 12.04.2023
Dārza mājiņas un saimniecības ēkas izmaiņu projekts d/s "Kooperators" 5 , Līksnas pagastā 25.05.2023 01.06.2023 (iecere apstiprināta) 13.09.2023 (saskaņots)
Caurlaides ēkas (kad.apz. 44740060021069) pārbūve par biroju ēku, nojumes (kad.apz.44740060021070) nojaukšana Alejas ielā 3, Kraujā, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 25.04.2023 18.05.2023 (iecere apstiprināta) 15.08.2023 (saskaņots) 16.08.2023
Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa 88-24 "Akoti-Sējēji" pārbūve Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 30.01.2023 31.01.2023 (iecere apstiprināta) 19.04.2023 (saskaņots) 30.08.2023
Dzīvojamās mājas jaunbūve ‘’Mālkalni 1’’, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 17.07.2023 10.08.2023 (iecere apstiprināta) 14.09.2023 (saskaņots)
Saimniecības ēkas jaunbūve "Spravniški 1", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 22.06.2023 03.08.2023 (iecere apstiprināta) 14.09.2023 (saskaņots)
Pārvaldes ēkas ar kadastra apzīmējumu 44600030467001 vienkāršota pārbūve Muitas iela 1, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 14.04.2023 25.05.2023 (iecere apstiprināta)
Sinhronā kompensatora stacijas "Līksna" izbūve "Apakšstacija Līksna", Tilti, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 07.06.2023 27.07.2023 (iecere apstiprināta)
Veikala pārbūve par noliktavu Bebrīši, Bebrene, Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā 17.08.2023 30.08.2023 (iecere apstiprināta) 30.08.2023 (saskaņots)
Palīgēkas ar pirti, šķūņa jaunbūve, siltumnīcas novietošana ““Spāres", Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 03.07.2023 13.07.2023 (iecere apstiprināta) 13.07.2023 (saskaņots) 24.08.2023
Saimniecības ēkas un malkas šķūņa būvniecība ‘’Līkloči’’, Viļuši, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 24.07.2023 17.08.2023 (iecere apstiprināta)
Dārza mājas pārbūve, šķūņu būvniecība, siltumnīcas novietošana "99" Daugava, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 17.08.2023
Dzīvojamās ēkas pārbūve un palīgēku izbūve Skaista ielā 49, Silenē, Augšdaugavas novadā 17.08.2023
Sešas palīgēkas (kad.apz.44640050087-007; -008; -011; -012; -013; -016) nojaukšana. Pirts ar saimniecības telpām un terases būvniecība. Sešas palīgēkas (kad.apz.44640050087-007; -008; -011; -012; -013; -016) nojaukšana. Pirts ar saimniecības telpām un terases būvniecība. 17.07.2023 19.07.2023 (iecere apstiprināta) 19.07.2023 (saskaņots)
Pašvaldības ceļa Nr.35-02 “Augstkalni-pilsētas robeža” un Jelgavas ielas Subatē atjaunošana Subate, Augšdaugavas novads 04.07.2023 05.07.2023 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve "Gaismas sēta", Stropos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 30.06.2023
Telekomunikāciju sakaru masts DGP51 ““Taurētāji 2““, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 27.06.2023 28.06.2023 (iecere apstiprināta)
Saules paneļu sistēmas būvniecība "Kārkliņi", Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 22.03.2023 26.06.2023 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas ar kad.apz. 44600030244001 pārbūve, atejas -005 nojaukšana 44600030244 Dārza iela 38, Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 12.04.2023 20.04.2023 (iecere apstiprināta) 16.06.2023
Augšdaugavas novada pašvaldības tautas nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Alejas iela 13, Svente, Sventes pagasts 14.06.2023 15.06.2023 (iecere apstiprināta)
Augšdaugavas novada pašvaldības ēkas kultūras centra energoefektivitātes paaugstināšana Muzeja ielā 6, Lociki, Naujenes pagasts 14.06.2023 14.06.2023 (iecere apstiprināta)
Augšdaugavas novada pašvaldības veselības centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads 14.06.2023 15.06.2023 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās ēkas un palīgēkas jaunbūve Elkšņu ielā 5, Stropi, Naujenes pagastā 19.01.2023 01.06.2023 (iecere apstiprināta)
Pašvaldības ceļa Nr.60-90 "Celtnieks-Daugava" pārbūve Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 26.05.2023 30.05.2023 (iecere apstiprināta)
Koksnes žāvēšanas kaltes novietošana, katlu mājas un noliktavas būvniecība, sadzīves ēkas (kad.apz. 44740050360 004) nojaukšana 18.novembra ielā 361C, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 24.02.2023 06.03.2023 (iecere apstiprināta) 30.05.20239 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve ““Viļuši 26A",Viļuši, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20.05.2023 30.05.2023 (iecere apstiprināta) 30.05.2023 (saskaņots)
Pašvaldības ielas Nr.15-4 “Domes iela” Subatē posma pārbūve Subate, Augšdaugavas novads 26.05.2023 30.05.2023 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas jaunbūve, esošas mājas pārbūve par saimniecības ēku, kūts pārbūve ““Liepziedi", Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 26.10.2022 18.05.2023 (iecere apstiprināta) 18.05.2023 (saskaņots)
Biogāzes pārstrāde un biometāna ražotne ar uzpildes staciju ‘’Skaista’’, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 08.05.2023 17.05.2023 (iecere apstiprināta)
Veikala pārbūve pār dzīvojamo māju Vecpils ielā 1, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 02.05.2023
Dzīvojamās mājas būvniecība "Mihalki", Stropos, Naujenes pagasts 22.08.2022 30.11.2022 (iecere apstiprināta) 27.04.2023 (saskaņots)
Lauksaimniecības tehnikas novietnes jaunbūve "Dzintari", Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā 09.03.2023 20.04.2023 (iecere apstiprināta) 20.04.2023 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas būvniecība ““Harlampijs““, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 15.02.2023 20.02.2023 (iecere apstiprināta) 06.04.2023 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve Jēkabpils ielā 26, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 20.03.2023 05.04.2023 (iecere apstiprināta)
Divas tehnikas novietnes un laukuma būvniecība “Liepiņi", Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 27.01.2023 23.02.2023 (iecere apstiprināta) 03.04.2023 (saskaņots)
Pagrabas pārbūve par palīgēku, šķūņa ar kad. apz. 44920030012013 nojaukšana Jumpravas, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā 30.01.2023 01.02.2023 (iecere apstiprināta) 01.02.2023 (saskaņots) 06.02.2023
Dārza mājiņas pārbūve "167" , Daugava, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 23.02.2023 09.03.2023 (iecere apstiprināta) 09.03.2023 (saskaņots) 10.03.2023
Dārza mājiņas pārbūve ”382”, Mičurinietis, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 06.03.2023 16.03.2023 (iecere apstiprināta) 16.03.2023 (saskaņots) 20.03.2023
MMS Zabolotņiki pārbūve Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 11089 06.02.2023 16.03.2023 (iecere apstiprināta)
Atpūtas ēkas jaunbūve Skolas ielā 20, Subate, Augšdaugavas novads 30.01.2023 06.03.2023 (iecere apstiprināta)
Kūtsmēslu krātuves jaunbūve "Samsonovka", Kalkūnes pag., Augšdaugavas novads 17.10.2022 21.10.2022 (iecere apstiprināta) 06.03.2023 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas parbūve ,ēku ar būv. kad. apz.44070040125-002;-003 pārbūve par saimniecības ēku un ēku ar būv. kad. apz. 44070040125-006; 007; -009; -010; -011 nojaukšana Avotu ielā 43, Ilūkste, Augšdaugavas novadā. 02.02.2023 08.02.2023 (iecere apstiprināta) 08.02.2023 (saskaņots) 16.02.2023
Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas jaunbūve, malkas nojumes jaunbūve ““Zvaigznes", Baltači, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 31.01.2023 06.02.2023 (iecere apstiprināta) 06.02.2023 (saskaņots) 13.02.2023
Dzīvojamās mājas -001 pārbūve un šķūņa -003, sakņu glabātavas -005, kūts -007, nojumes -008 pārbūve par saimniecības ēku, lapenes būvniecība, kūpinātavas un divu siltumnīcu novietošana Kastaņu iela 28, Ilūkste, Augšdqaugavas novads 05.01.2023 13.02.2023 (iecere apstiprināta) 13.02.2023 (saskaņots) 15.02.2023
Graudu pieņemšanas un apstrādes tvertņu un autosvari novietošana Višķu tehnikums 20, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 02.02.2023 15.02.2023 (iecere apstiprināta) 15.02.2023 (saskaņots)
Siltumnīcas ‘’Daugava’’ jaunbūve Raiņa iela 38, Jelgavas iela 14, Ilūkste, Augšdaugavas novads 04.01.2023 13.02.2023 (iecere apstiprināta) 13.02.2023 (saskaņots)
MMS Laucesa pārbūve Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 11059 20.09.2022 19.10.2022 (iecere apstiprināta) 08.02.2023 (saskaņots)
Kalkūnes ielas (60-94), Mazās Kalkūnes ielas (60-96) un Īsās Kalkūnes ielas (60-97) pārbūve Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 30.11.2022 02.12.2022 (iecere apstiprināta) 06.02.2023 (saskaņots)
Garāžas ar kad.apz.44740080053008 pārbūve dzīvojamo māju “Vasargeliški-4“, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 27.12.2022 06.02.2023 (iecere apstiprināta) 06.02.2023 (saskaņots)
Dārza mājiņas -001 pārbūve “166“ Maļutki, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 23.01.2023 06.02.2023 (iecere apstiprināta) 06.02.2023 (saskaņots)
Atpūtas ēkas būvniecība “Dzirkstele”, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 31.10.2022 25.11.2022 (iecere apstiprināta) 06.02.2023 (saskaņots)
Gaļas liellopu novietnes jaunbūve "Sudarbspilves", Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā. 19.01.2023 23.01.2023 (iecere apstiprināta) 01.02.2023 (saskaņots)
Lauksaimniecības nojumes jaunbūve "Priedaine", Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 01.02.2023 01.02.2023 (iecere apstiprināta) 01.02.2023 (saskaņots)
Tehnikas novietnes vienkāršotā atjaunošana ``Rūķīši``, Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 23.01.2023 24.01.2023 (iecere apstiprināta) 24.01.2023 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas vienkāršota pārbūve, pirts jaunbūve, esošās ēkas -013 nojaukšana ““Laivas", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 16.01.2023 20.01.2023 (iecere apstiprināta) 20.01.2023 (saskaņots) 20.01.2023
Atpūtas ēkas un pirts jaunbūve ‘’Danki’’, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 22.06.2022 11.01.2023 16.01.2022 (saskaņots) 16.01.2022
Dzīvojamās mājas jaunbūve Laucesas z.g.50, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads
Pakaišu kūtsmēslu krātuve Saules", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 22.12.2022 28.12.2022 (iecere apstiprināta) 28.12.2022 (saskaņots) 29.12.2022
Demontāžas darbi vēsturiski piesārņotā vieta "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 29.12.2022 29.12.2022 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamas mājas (kad.apz. 4460 001 0143 001) pārbūve, saimniecības ēkas (-013; -014; -015; -016; -019) nojaukšana "Robežnieki 2", Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 21.12.2022 22.12.2022 (iecere apstiprināta) 22.12.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas (kad.apz.4474 005 0087 001) pārbūve. "Dūjas", Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 16.12.2022 22.12.2022 (iecere apstiprināta) 22.12.2022 (saskaņots)
Industriāla parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 25.01.2022 18.03.2022 (iecere apstiprināta) 22.12.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas un garāžas jaunbūve Čiekuru ielā 4, Stropos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 11.11.2021 21.12.2022 (iecere apstiprināta)
Atpūtas ēkas būvniecība ”Taurkalni 1”,Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads 07.12.2022 13.12.2022 (iecere apstiprināta) 13.12.2022 (saskaņots) 19.12.2022
Dārza mājiņas, šķūņa būvniecība 106d, Mičurinietis, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 16.12.2022 21.12.2022 (iecere apstiprināta) 21.12.2022 (saskaņots)
Dārza mājiņas, garāžas un palīgēkas būvniecība, triju būvju demontāža "Latgale 162", Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 15.12.2022 19.12.2022 (iecere apstiprināta) 19.12.2022 (saskaņots)
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra “Mūsmājas “Dižkoks”” ēkas daļas nojaukšana Dvietē, Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā 16.12.2022 19.12.2022 (iecere apstiprināta) 19.12.2022 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība 38, Mežvidi, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā 16.12.2022
Peldvietas atpūtas māja būvniecība “Beņķiši”, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 16.12.2022
Dzīvojamās mājas pārbūve “Krastiņi”, Apses, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 14.01.2022 13.12.2022 (iecere apstiprināta)
Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa (98-65) “Alejas iela ”pārbūve (divi posmi) ‘’18’’, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 08.08.2022 28.11.2022 (iecere apstiprināta) 12.12.2022
Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība "Ķervati", Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 30.06.2022 09.12.2022 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas būvniecība "Roliks", Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā 01.11.2022 08.12.2022 (iecere apstiprināta) 08.12.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve, esošo ēku-001,-002,-003,-004,-005,-007,-008 nojaukšana ““Lapiņi1",Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 01.12.2022 09.12.2022 (iecere apstiprināta) 09.12.2022 (saskaņots)
Dzīvojamas mājas un palīgēku būvniecība "Volkovu mājas", Kašatniki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 14.09.2022 05.12.2022 (iecere apstiprināta) 05.12.2022 (saskaņots) 06.12.2022
Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, palīgēkas izbūve Laucese "50", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 05.12.2022
Dzīvojamās mājas ar šķūņi būvniecība, garāžas ar šķūņi, pagrabas, lapenes pārbūve "Ziedi", Medumi, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā 31.10.2022 25.11.2022 (iecere apstiprināta) 25.11.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa -003 pārbūve par saimniecības ēku Ozolu ielā 29, Ilūkstē, Augšdaugavas novads 22.11.2022 25.11.2022 (iecere apstiprināta) 25.11.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve Bitenieki, Dubnas pag., Augšdaugavas novads 11.11.2022 22.11.2022 (iecere apstiprināta) 22.11.2022 (saskaņots)
Saimniecības ēkas ar kad. apz. 44880040021001 pārbūve par atpūtas ēku "Stārķi", Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 15.06.2022 13.07.2022 (iecere apstiprināta) 22.11.2022 (saskaņots)
MMS Škutes mežs atjaunošana Dienvidlatgales reģions Sventes meža iecirknis, ID 10663,"Slokas", Eglaines pag., Augšdaugavas novads 16.09.2021 26.10.2021 (iecere apstiprināta) 11.10.2022 (saskaņots)
Fermentācijas sistēmas izveide poligonā "CINĪŠI" organisko atkritumu pārstrādei. - Tehnoloģiskā un bioholderu ēka “Cinīši”, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 22.02.2022 11.03.2022 (iecere apstiprināta) 09.11.2022 (saskaņots)
Fermentācijas sistēmas izveide poligonā "CINĪŠI" organisko atkritumu pārstrādei. - Fermentācijas tuneļu ēkas “Cinīši”, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 23.02.2022 11.03.2022 (iecere apstiprināta) 10.11.2022 (saskaņots)
Saimniecības ēkas jaunbūve Augšdaugavas nov., Demenes pagasta "Saulkalni" 31.10.2022 07.11.2022 (iecere apstiprināta) 07.11.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts, garāžas un palīgēku jaunbūves ‘’Ezernieki 1’’, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 18.07.2022 20.07.2022 (ieceres apstiprināta) 16.08.2022 (saskaņots) 16.09.2022
Dzīvojamās mājas jaunbūve un 3 palīgēku (lit. nr. 003, 004, 005) nojaukšana Augšdaugavas nov., Demenes pagasta “Saulkalni” 24.05.2022 04.11.2022 (iecere apstiprināta) 04.11.2022 (saskaņots)
Īslaicīgas lietošanas būves – uzglabāšanas pajumtes izvietošana “Lidlauks Grīva“ Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 26.05.2022 09.06.2022 (iecere apstiprināta) 09.06.2022 (saskaņots) 17.10.2022
Slaucamo govju kūts un šķidrmēslu krātuves jaunbūve īpašumā ‘’Irbītes’’ ‘’Irbītes’’, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads 11.08.2022 26.08.2022 (iecere apstiprināta) 31.10.2022 (saskaņots)
Kūts pārbūve un šķidrmēslu krātuves jaunbūve īpašumā ‘’Reiņi’’ ‘’Reiņi 1’’, Ķirupe, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 08.08.2022 06.09.2022 (iecere apstiprināta) 31.10.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve "Daugavkrasts",Ribaki,Līksnas pagasts,Augšdaugavas novads 19.09.2022 10.10.2022 (iecere apstiprināta) 10.10.2022 (saskaņots) 13.10.2022
Pasta ēkas pārbūve par dzīvojamo māju Liepu iela 25, Jāņuciems, Demenes pagasts 23.09.2022 28.10.2022 (iecere apstiprināta) 28.10.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve, garāžas jaunbūve ““Stropi11",Stropi,Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 26.09.2022 21.10.2022 (iecere apstiprināta) 24.10.2022 (saskaņots) 27.10.2022
Divu palīgēku projekts "Kurši", Pilskalnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 26.08.2022 26.10.2022 (iecere apstiprināta) 26.10.2022 (saskaņots)
Kūts ar kad. apz. 44880040021011 un teļu mītnes ar kad. apz. 44880040021007 pārbūve "Stārķi", Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 01.06.2022 26.10.2022 (iecere apstiprināta) 26.10.2022 (saskaņots)
Palīgēka ar pirti ,,Upeskalni", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads 14.09.2022 26.10.2022 (iecere apstiprināta) 26.10.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas kad.apz.44740070184001 pārbūve Sandarišķi 13, Sandarišķī, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 19.09.2022 26.10.2022 (iecere apstiprināta) 26.10.2022 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība d/s Maļutki z.g. Nr.6, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 14.09.2022 29.09.2022 (iecere apstiprināta) 29.09.2022 (saskaņots) 03.10.2022
MAC Zaļklepiņu ceļš būvniecība, Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 11261 23.09.2022 20.10.2022 (iecere apstiprināta)
Saimniecības ēkas ar pirti būvniecība "Saulaines 1", Sventes pag., Augšdaugavas novads 05.09.2022 17.10.2022 (iecere apstiprināta) 17.10.2022 (saskaņots)
Augšdaugavas novada pašvaldības ielas "Parka iela" (42-30) pārbūve Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads pārbūve 12.09.2022 20.09.2022 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas pārbūve "Liepiņas", Gančevski, Līksnas pagasts, Augšdaugavas nov. 07.09.2022 12.09.2022 (iecere apstiprināta) 12.09.2022 (saskaņots) 16.09.2022
Dzīvojamās mājas jaunbūve ‘’Sondras kalns’’, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20.07.2022 13.09.2022 (iecere apstiprināta) 13.09.2022 (saskaņots)
Atpūtas ēkas jaunbūve "Jāzepu saimniecība", Jurīši, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 24.08.2022 13.09.2022 (iecere apstiprināta) 13.09.2022 (saskaņots)
Dārza mājiņas (kad apz.4460 004 1186 001) un šķūņa (-002) pārbūve ““67““, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 04.07.2022 18.07.2022 (iecere apstiprināta) 18.07.2022 (saskaņots)
Palīgēkas ar garāžu jaunbūve. ‘’Pļavnieki’’, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20.06.2022 27.06.2022 (iecere apstiprināta) 06.09.2022 (saskaņots) 06.09.2022
"Garāžas ēkas , pagraba jaunbūve "Bebri", Jaunā Zeļonovka, Maļinovas pagastā" 23.08.2022 29.08.2022 (iecere apstiprināta) 29.08.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa pārbūve par saimniecības ēku Krāslavas ielā 4, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 05.07.2022 06.07.2022 (iecere apstiprināta) 12.08.2022 (saskaņots) 12.08.2022
Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa “Lidostas iela” /74-104/ pārbūve un pagarinājuma izbūve Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 01.06.2022 09.06.2022 (iecere apstiprināta) 25.07.2022 (saskaņots)
Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa “Lociki-Lidlauks” /74-27/ pārbūve Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 01.06.2022 09.06.2022 (iecere apstiprināta) 25.07.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas (kad.apz.44740060423001) pārbūve Meža ielā 8, Kraujā, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 30.05.2022 15.06.2022 (iecere apstiprināta) 15.06.2022 (saskaņots) 27.06.2022
Dzīvojamās mājas jaunbūve Vecpils ielā 24B, Naujenes pagastā 24.05.2022 06.06.2022 (iecere apstiprināta) 22.06.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas un pirts jaunbūve ,,Runči", Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads 12.05.2022 18.05.2022 (iecere apstiprināta) 27.06.2022 (saskaņots) 27.06.2022
Kalna ielas seguma atjaunošana Ilūkste, Augšdaugavas novads 30.03.2022 04.04.2022 (iecere apstiprināta) 04.04.2022 (saskaņots) 08.08.2022
Priežu ielas posmā no Patversmes ielas līdz pilsētas robežai seguma atjaunošana Ilūkste, Augšdaugavas novads 30.03.2022 04.04.2022 (iecere apstiprināta) 04.04.2022 (saskaņots) 10.08.2022
Katlu mājas jaunbūve. "Teikas”, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 07.06.2022 22.08.2022 (iecere apstiprināta) 22.08.2022 (saskaņots) 22.08.2022
Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 19.08.2022 26.08.2022 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas jaunbūve, esošo ēku -001; -006 nojaukšana Skolas iela 34, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads 03.08.2022 16.08.2022 (iecere apstiprināta) 16.08.2022 (saskaņots) 22.08.2022
Optiskās sakaru kabeļu kanalizācijas izbūve Lietuvas-Latvijas valsts robežas pieslēguma punktā līdz LVRTC ēkai Daugavpilī, Drujas 38 13.07.2022 22.08.2022 (iecere apstiprināta)
Pirts būvniecība, ēkas ar kad. apz. 44460020039002 nojaukšana "Bitītes", Reiņiški, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads 18.08.2022 22.08.2022 (iecere apstiprināta) 22.08.2022 (saskaņots)
Meliorācijas sistēmas "Greiva" atjaunošana, ID 11051 Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts, Nīcgales meža iecirknis 14.07.2022 04.08.2022 (iecere apstiprināta)
Apakšstacijas Nr. 230 "Līksna" 330 kV sadalnes paplašināšana "Apakšstacija Līksna", Tilti, Līksnas pagasts ,Augšdaugavas novads 30.06.2022 19.08.2022 Lēmums par atteikumu izdot būvatļauju Nr. BIS-BV-5.1-2022-486
Garāžas jaunbūve Upes iela 27, Maļutki, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 21.07.2022 22.07.2022 (iecere apstiprināta) 22.07.2022 (saskaņots) 16.08.2022
Valsts nozīmes ūdensnotekas Putānu upīte, meliorācijas kadastra numurs 43716:01, pik. 75/70-103/02 atjaunošana Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā 16.03.2022 24.03.2022 (iecere apstiprināta) 18.08.2022 (saskaņots)
Dārza mājiņas, saimniecības ēkas pārbūve 114, Latgale, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 06.07.2022 17.08.2022 17.08.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās ēkas jaunbūve “Upmaļi 4”, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 29.06.2022 11.08.2022 (iecere apstiprināta) 11.08.2022 (saskaņots) 11.08.2022
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un garāžas projekts ‘’Purviņi 1’’, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 08.08.2022 08.08.2022 (iecere apstiprināta) 08.08.2022 (saskaņots) 08.08.2022
Dzīvojamās mājas (kad.apz.44680020043001) pārbūve ‘’Meteņi’’, Folvārcieši, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 18.07.2022 20.07.2022 (ieceres apstiprināta) 20.07.2022 (saskaņots) 08.08.2022
Privātmājas jaunbūve Raiņa iela 43A, Ilūkste, Augšdaugavas novads 03.08.2022
Dārza mājiņas būvniecība, esošās dārza mājiņas, būve ar kad. apzīmējumu 44740050173 001 nojaukšanas, saimniecības ēkas 004 pārbūve Ogu ielā 42, Stropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 11.07.2022 15.07.2022 (iecere apstiprināta) 15.07.2022 (saskaņots) 15.07.2022
Dārza mājiņas būvniecība Cīrulīši 70, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 13.07.2022
Dārza mājiņa, pirts, autonojumes pārbūve, šķūņa, lapenes un siltumnīcas būvniecība, siltumnīcas ar kad. apz. 44680060338-002 nojaukšana "282",Lūbaste, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 30.06.2022 08.07.2022 (iecere apstiprināta) 08.07.2022 (saskaņots) 11.07.2022
Dzīvojamas mājas jaunbūve “Gulbji 3”, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 27.06.2022 12.07.2022 (iecere apstiprināta)
Pirts pārbūve ‘’Mārītes’’, Laurišķi, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 16.06.2022 22.06.2022 (iecere apstiprināta) 22.06.2022 (saskaņots) 28.07.2022
Dārza mājiņas kad. apz.4492 0020 250 001, palīgēku -002,-003 nojaukšana, dārza mājiņas būvniecība ““Maļutki",54, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 28.06.2022 04.07.2022 (iecere apstiprināta) 04.07.2022 (saskaņots) 04.07.2022
Šķūņa, nojumes un pirts būvniecība ‘’Kociņi’’, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 20.06.2022 04.07.2022 (iecere apstiprināta) 04.07.2022 (saskaņots) 04.07.2022
Dārza mājas (kad.apz.44680080170001), palīgēkas ar pirti (kad.apz.44680080170002) pārbūve, siltumnīcas novietošana, palīgēkas (kad.apz.44680080170003) nojaukšana "Kooperators 19", Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 27.06.2022 30.06.2022 (iecere apstiprināta) 30.06.2022 (saskaņots) 30.06.2022
Dzīvojamās mājas pārbūve Skolas 11, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 08.06.2022 27.06.2022 (iecere apstiprināta) 27.06.2022 (saskaņots) 27.06.2022
Dārza mājas jaunbūve, pirts jaunbūve, žoga atjaunošana, esošās ēkas-001 nojaukšana ,,479", Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 25.05.2022 27.06.2022 (iecere apstiprināta) 27.06.2022 (saskaņots)
Dārza mājiņas (kad .apz. 4490 009 0233 001) un saimniecības ēkas (-002) nojaukšana. Dārza mājiņas un pirts būvniecība "Skujiņas 12" , Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads. 02.05.2022 27.06.2022 (iecere apstiprināta) 27.06.2022 (saskaņots) 27.06.2022
Dzīvojamās mājas, pirts pārbūve, šķūņa būvniecība "Paskaņi 3", Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā 24.05.2022 26.05.2022 (iecere apstiprināta) 26.05.2022 (saskaņots) 17.06.2022
Dzīvojamās mājas pārbūve Vaikuļāni 3, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 18.04.2022 15.06.2022 (iecere apstiprināta) 15.06.2022 (saskaņots) 15.06.2022
Dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas jaunbūve Pīlādži 1, Aužguļāni, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novads 11.04.2022 15.06.2022 (iecere apstiprināta) 15.06.2022 (saskaņots) 15.06.2022
Mājputnu kūts jaunbūve, voljēra jaunbūve, žoga ierīkošana ““Sila-Cirši", Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 27.05.2022 15.06.2022 (iecere apstiprināta) 15.06.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve,ēku-003;-007;008 pārbūve un apvienošana par saimniecības ēku, palīgēkas jaunbūve ,,Zemeņu ielejas", Kalniški, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 17.05.2022 13.06.2022 (iecere apstiprināta) 13.06.2022 (saskaņots) 13.06.2022
Dārza mājas jaunbūve "Daugava,461a", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 31.05.2022 13.06.2022 (iecere apstiprināta) 13.06.2022 (saskaņots) 13.06.2022
Dzīvojamās mājas jaunbūve ,,Tēvzeme", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 25.05.2022 31.05.2022 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas pārbūve "Rodničoks", Borovaja, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 12.05.2022 18.05.2022 (iecere apstiprināta) 18.05.2022 (saskaņots) 26.05.2022
Ēku ar kad. apz. 44920030040-003; -004; -009 apvienošana un pārbūve par saimniecības ēku, ēku ar kad. apz. 44920030040-010; -008 apvienošana un pārbūve par garāžu Oktobra ielā 6, Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20.04.2022 28.04.2022 (iecere apstiprināta) 28.04.2022 (saskaņots) 13.05.2022
Dārza mājiņas , pirts, siltumnīcas pārbūve, šķūņa būvniecība 402, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20.04.2022 28.04.2022 (iecere apstiprināta) 28.04.2022 (saskaņots) 13.05.2022
Dzīvojamās mājas pārbūve, žoga izbūve Meža ielā 3, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 14.04.2022 17.05.2022 (iecere apstiprināta) 17.05.2022 (saskaņots) 18.05.2022
Dārza mājiņas pārbūve 215, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 13.05.2022 17.05.2022 (iecere apstiprināta) 17.05.2022 (saskaņots) 26.05.2022
DVOR/DME antenas un sietu žoga būvniecība Lidostas iela 4, Lociki, Naujenes pagasts 29.12.2020 06.01.2021 (iecere apstiprināta) 26.05.2022 (saskaņots)
Palīgēkas jaunbūve Gundegas, Sventes pagasts, Daugavpils novads 07.12.2021 20.12.2021 (iecere apstiprināta) 22.02.2022 (saskaņots) 25.05.2022
Dārza mājas ar piebraucamo ceļu jaunbūve ‘’Ilgas-1’’, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 02.02.2022 15.02.2022 (iecere apstiprināta) 19.05.2022 (saskānots) 19.05.2022
Dzīvojamās mājas jaunbūve, saimniecības ēkas jaunbūve, žoga ierīkošana ,,Stropi-50",Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 12.04.2022 12.05.2022 (iecere apstiprināta) 12.05.2022 (saskaņots) 16.05.2022
Atpūtas ēkas, nojume būvniecība “Šarlote”, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 15.03.2022 13.05.2022 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas pārbūve Ozolkalni, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 24.03.2022 31.03.2022 (iecere apstiprināta) 31.03.2022 (saskaņots) 01.04.2022
Dzīvojamās mājas, pirts pārbūve, garāžas un pagrabas apvienošana pārbūve par saimniecības ēku Zemgales ielā 13, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 16.03.2022 24.03.2022 (iecere apstiprināta) 24.03.2022 (saskaņots) 25.03.2022
Šķūņa ar kad.apz.44600040377010 un saimniecības ēkas 44600040377016 apvienošana un pārbūve par palīgēku ““Liepas", Kalkūnes pagasts Augšdaugavas novads 07.03.2022 28.03.2022 (iecere apstiprināta) 08.04.2022 (saskaņots) 11.04.2022
Dzīvojamās mājas jaunbūve ,,Vilki-2", Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 02.03.2022 09.03.2022 (iecere apstiprināta) 13.04.2022 (saskaņots) 14.04.2022
Vasarnīcas izbūve "Dālijas" , Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 01.03.2022 10.05.2022 (iecere apstiprināta) 10.05.2022 (saskaņots) 10.05.2022
Dzīvojamās mājas pārbūve, lapenes, nojumes, tualetes būvniecība Ilgas iela 7, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 18.02.2022 23.02.2022 (iecere apstiprināta) 07.03.2022 (saskaņots) 07.03.2022
Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts būvniecība, ēkas ar kad. apz. 44720040269007 nojaukšana Ilgas ielā 6, Medumi, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā. 14.02.2022 17.02.2022 (iecere apstiprināta) 12.05.2022 (saskaņots)
Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa (70-30)’’Skolas iela’’ pārbūve Maļinovas pagasta publiskās infrastruktūras attīstībai un saimnieciskās darbības sekmēšanai Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 10.02.2022 10.02.2022 (iecere apstiprināta) 24.03.2022 (saskaņots)
Garāžas jaunbūve Nākotnes ielā12,Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 17.01.2022 21.01.2022 (iecere apstiprināta) 22.02.2022 (saskaņots) 01.03.2022
Ērgļa ceļš būvniecība Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 10674 05.01.2022 20.01.2022 (iecere apstiprināta) 28.04.2022 (saskaņots)
Latgales ceļš būvniecība Dienvidlatgales reģiona Nīcgales meža iecirknī, ID 10361 03.01.2022 23.02.2022 (iecere apstiprināta) 22.04.2022 (saskaņots)
Saimniecības ēkas (kad.apz. 4468 001 0073 010) nojaukšana. Jaunas saimniecības ēkas būvniecība "Žagatiņas", Kokiniški, Līksnās pagastā, Augšdaugavas novadā. 27.04.2022 10.05.2022 (iecere apstiprināta) 10.05.2022 (saskaņots) 10.05.2022
Dzīvojamās mājas ar kad.apz.4484 006 0004 001, palīgēkas ar kad.apz. 4484 006 0004 012 pārbūve "Vagas", Gaveitiški, Salienas pag., Augšdaugavas novads 18.02.2022 28.02.2022 (iecere apstiprināta) 28.02.2022 (saskaņots) 25.04.2022
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība "Galamuiža", Naujenes pag., Augšdaugavas novadā 24.03.2022 08.04.2022 (iecere apstiprināta) 08.04.2022 (saskaņots) 11.04.2022
Dzīvojamās mājas, pirts, saimniecības ēkas jaunbūve ““Silavi", Naujenes pagasts 04.02.2021 08.02.2021 (iecere apstiprināta) 31.03.2021 (saskaņots) 21.04.2022
Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas "Višķi" ēkas daļas nojaukšana 18, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 28.03.2022 07.04.2022 (iecere apstiprināta) 19.04.2022 (saskaņots)
Ražošanas telpu izbūve “Vilnīši”, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads 11.04.2022
Žubīšu ceļš būvniecība Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 10385 09.11.2021 09.12.2021 (iecere apstiprināta) 08.04.2022 (saskaņots)
Valsts nozīmes ūdensnotekas N-grāvis M-21, meliorācijas kadastra numurs 432546:01 pik. 00/00-60/00 atjaunošana Kalupes un Dubnas pagastā, Augšdaugavas novadā 08.11.2021 17.11.2021 (iecere apstiprināta) 06.04.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve,saimniecības ēkas, šķūņa būvniecība Orbidānī, Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā 15.03.2022 31.03.2022 31.03.2022 (saskaņots) 01.04.2022
Dārza mājiņas būvniecība. "Cīrulīši 59", Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā. 01.04.2022 01.04.2022 (iecere apstiprināta) 01.04.2022 (saskaņots) 01.04.2022
Dzīvojamās mājas būvniecība. "Vijolītes", Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā. 08.03.2022 01.04.2022 (iecere apstiprināta) 01.04.2022 (saskaņots)
Dārza mājas jaunbūve, pirts jaunbūve, žoga atjaunošana ““48",Latgale,Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 21.03.2022 30.03.2022 (iecere apstiprināta) 30.03.2022 (saskaņots) 31.03.2022
Dzīvojamās māja pārbūve "Cīrulīši", Laucesas pagastā 28.03.2022
Silupītes ŪŅV būvniecība Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 10880, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā. 15.11.2021 13.12.2021 (iecere apstiprināta) 25.03.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, lapenes, pirts, žoga jaunbūve Pumpura iela 2A, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 13.07.2021 19.07.2021 (iecere apstiprināta) 19.07.2021 (saskaņots) 10.09.2021
Administratīvās ēkas "Baltmāja" pārbūve ar lietošanas veida maiņu, garāžas, pirts, malkas novietnes būvniecība, siltumnīcas novietošana Dārza ielā 55, Randene, Kalkūnes pagasts 15.06.2021 29.07.2021 (iecere apstiprināta) 29.07.2021 (saskaņots)
Daugavpils novada pašvaldības ceļa 88-46 ““ Draudziņi-Egļukalns““ pārbūve Sventes pagasts 23.04.2021 29.04.2021 (iecere apstiprināta) 03.08.2021 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas būvniecība "Viļuši 2", Viļuši, Naujenes pagasts 12.02.2021 08.04.2021 (iecere apstiprināta) 22.07.2021 (saskaņots) 23.07.2021
Dzīvojamās mājas, atpūtas ēkas un saimniecības ēkas būvniecība "Dzirkstele", Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 25.03.2022
Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa, cūku kūts, vistu kūts, liellopu kūts, palīgēkas ar pirti jaunbūve ““Lapsiņas", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 08.03.2022 16.03.2022 (iecere apstiprināta) 16.03.2022 (saskaņots) 17.03.2022
Fermentācijas sistēmas izveide poligonā "CINĪŠI" organisko atkritumu pārstrādei. - Gatavās produkcijas nojume “Cinīši”, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 22.02.2022 11.03.2022 (iecere apstiprināta)
Saimniecības ēkas jaunbūve ,,Ziemeļi", Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 22.02.2022 01.03.2022 (iecere apstiprināta) 01.03.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība "Čiekuri", Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 16.12.2021 23.12.2021 (iecere apstiprināta) 21.02.2022 (saskaņots) 23.02.2022
MAC Kazarmu ceļš būvniecība Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 10383 02.11.2021 13.11.2021 (iecere apstiprināta) 22.02.2022 (saskaņots)
Kūts pārbūve par garāžu, šķūņa pārbūve, pirts būvniecība, ēkas ar kad.apz.44700030342005; 44700030342006; 44700030342007 nojaukšana Alejas iela 5, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 03.02.2022 15.02.2022 (iecere apstiprināta) 15.02.2022 (saskaņots) 21.02.2022
MMS Bērzbirzes atjaunošana Salienas un Skrudalienas pagasts, 28.01.2021 05.02.2021 (iecere apstiprināta) 17.08.2021 (saskaņots) 21.02.2022
"D" kategorijas VUGD depo jaunbūve Zemnieku iela 46, Ilūkste 26.08.2021 26.10.2021 (iecere apstiprināta) 17.02.2022 (saskaņots) 22.02.2022
Jauns pieslēgums autoceļam A6 un teritorijas labiekārtojums zemes gabalā ‘’Jurīši-1’’, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā ‘’Jurīši-1’’, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 18.10.2021 10.12.2021 (iecere apstiprināta) 20.12.2021 (saskaņots) 21.02.2022
Dārza mājiņas pārbūve d/s "Maļutki z.g. 119 ", Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 24.01.2022 21.02.2022 (iecere apstiprināta) 21.02.2022 (saskaņots) 21.02.2022
Gaļas liellopu novietnes pārbūve "Rūķīši", Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., 28.01.2022 10.02.2022 (iecere apstiprināta) 24.02.2022 (saskaņots)
Minerālmēslu noliktavas jaunbūve "Zālītes”, Pionišķi, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads. 22.02.2022 23.02.2022 (iecere apstiprināta)
Esošas ēkas (kad.apz. Nr. 4486 005 0450 013) pārbūve lopu novietni un kūtsmēslu krātuves jaunbūve "Saulgoži", Skrudalienas pagasts, 12.01.2021 19.01.2021 (iecere apstiprināta) 22.02.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, pirts būvniecība "Kalaņiški 1", Kalaņiški, Tabores pagasts Augšdaugavas novads 29.10.2021 10.11.2021 (iecere apstiprināta) 10.11.2021 (saskaņots) 07.02.2022
Tirdzniecības vietas, kafejnīcas un vietējo produktu ražotnes būvniecība 2 kārtās(1.kārta - “Tirdzniecības vietas būvniecība”, 2.kārta - “Kafejnīcas un vietējo produktu ražotnes būvniecība”) “Dimanti”,Višķu pagasts, Daugavpils novads 27.03.2018 23.04.2018 (iecere apstiprināta) 25.04.2018 (saskaņots) 18.04.2022
Medumu pamatskolas ēkas daļas pārbūve vides pieejamības nodrošināšanai Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts 08.09.2021 16.09.2021 (iecere apstiprināta) 18.02.2022 (saskānots)
Dzīvojamās mājas būvniecība Egļu ielā 3, Stropi, Naujenes pagastā 29.04.2021 05.05.2021 (iecere apstiprināta) 21.02.2022 (saskānots)
Šķidrmēslu krātuve un graudu pieņemšanas, uzglabāšanas komplekss ‘’Rūķīši’’, Kutki, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads, ‘’Priedaine’’, Kutki, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 07.02.2022 10.02.2022 (iecere apstiprināta) 17.02.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, garāžas, žoga jaunbūve Nākotnes ielā12, Višķu tehnikums, Višķu pagasts 05.05.2021 10.05.2021 (iecere apstiprināta) 16.02.2022 (saskaņots)
Dārza mājiņas un saimniecības ēkas pārbūve Laucese 22, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novads 21.01.2022 10.02.2022 (iecere apstiprināta) 10.02.2022 (saskaņots) 10.02.2022
Katlu mājas (moduļa tipa) būvniecība un siltumtīklu pieslēguma ierīkošana Miera ielā, c. Mirnijā, Lauceses pag., Augšdaugavas nov. 14.01.2022 28.01.2022 (iecere apstiprināta) 28.01.2022 (saskaņots)
Saimniecības ēkas, šķūņa būvniecība Upes ielā 6, Subate, Augšdaugavas novadā 20.01.2022 24.01.2022 (iecere apstiprināta) 24.01.2022 (saskaņots) 24.01.2022
Dzīvojamās mājas pārbūve Ozolkalni, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 02.09.2021 07.01.2022 (iecere apstiprināta) (saskaņots) 24.02.2022
Dzīvojamās mājas jaunbūve, esošās dzīvojamās mājas lietošanas veida maiņa par palīgēku, esošo ēku-002;-003;-004;-005;-006;-007 nojaukšana "Jaunsudrabi", Demenes pagasts, Augšdaugavas novads" 24.01.2022
Dārza mājiņas būvniecība "105" Laucese, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā 14.12.2021 16.12.2021 (iecere apstiprināta) 16.12.2021 (saskaņots) 07.01.2022
Dārza mājiņas pārbūve, pirts un siltumnīcas jaunbūve Laucesa 35, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā. 03.12.2021 07.01.2022 (iecere apstiprināta)
Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un siltumnīcas jaunbūve "Danki", Tabores pag., Augšdaugavas novads" 22.12.2021 07.01.2022 (iecere apstiprināta)
Dārza mājas jaunbūve, žoga izbūve 152, Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas novads 28.12.2021 05.01.2022 (iecere apstiprināta) 05.01.2022 (saskaņots) 06.01.2022
MAC Eglīšu ceļš būvniecība Dienvidlatgales reģiona Nīcgales meža iecirknis, Augšdaugavas novads 21.10.2021 28.10.2021 (iecere apstiprināta) 04.01.2022 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība "Spriguļi", Tabores pagasts 24.02.2020 06.03.2020 (iecere apstiprināta) 22.12.2021 (saskaņots) 03.01.2022
Vasarnīcas būvniecība ““Latgale““, z.g.Nr.32, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 30.09.2021 11.10.2021 (iecere apstiprināta) 11.10.2021 (saskaņots) 03.01.2022
Dārza mājiņas, pirts, saimniecības ēkas, nojumes būvniecība, šķūņa pārbūve 104, Latgalē, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 09.12.2021 23.12.2021 (iecere apstiprināta) 23.12.2021 (saskaņots) 27.12.2021
MAC Novinu ceļš būvniecība Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 10259 Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 13.10.2021 26.10.2021 (iecere apstiprināta) 27.12.2021 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēka, pirts, siltumnīcas būvniecība Stropi 1, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 22.12.2021 23.12.2021 (iecere apstiprināta) 23.12.2021 (saskaņots) 23.12.2021
Palīgēkas ar pirti, šķūņa, saimniecības ēkas būvniecība, siltumnīcas novietošana "370", Celtnieks, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 10.11.2021 02.12.2021 (iecere apstiprināta) 02.12.2021 (saskaņots) 20.12.2021
Skolas telpu grupu pārbūve par grupu dzīvokļiem un specializētām darbnīcām Skolas ielā 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts 26.11.2020 10.03.2021 (iecere apstiprināta) 04.06.2021 (saskaņots) 16.12.2021
MAC Rasnaču ceļš būvniecība Nīcgales pagasts 05.10.2020 12.10.2020 (iecere apstiprināta) 03.11.2020 (saskaņots) 09.12.2021
Palīgēkas ar pirti būvniecība "Smaidas", Vaboles pagasts, Daugavpils novads 04.02.2020 17.02.2020 (iecere apstiprināta) 17.02.2020 (akceptēts) 06.12.2021
Lauksaimniecības noliktavas būvniecība 45, Ambeļi, Ambeļu pagasts 14.12.2020 28.12.2020 (iecere apstiprināta) 25.01.2021 (saskaņots) 03.12.2021
Dārza mājiņas jaunbūve. "34" Eglīte, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 07.10.2021 10.11.2021 (iecere apstiprināta) 10.11.2021 (saskaņots) 01.12.2021
MAC Pavasara ceļš būvniecība Maļinovas pagasts 01.09.2020 08.09.2020 (iecere apstiprināta) 10.12.2020 (saskaņots) 29.11.2021
MAC Pūra taka būvniecība Maļinovas pagasts 21.10.2020 13.11.2020 (iecere apstiprināta) 15.02.2021 (saskaņots) 29.11.2021
Dzīvojamās mājas būvniecība Alejas iela 5, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 02.08.2021 24.09.2021 (iecere apstiprināta) 05.11.2021 (saskaņots) 29.11.2021
Liellopu kūts būvniecība. "Rudzīši", Ābeliški, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 06.07.2021 25.08.2021 (iecere apstiprināta) 29.11.2021 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība "415", Daugava, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 03.11.2021 16.11.2021 (iecere apstiprināta) 16.11.2021 (saskaņots) 29.11.2021
Pirts, lapenes būvniecība "95", Ļūbaste 1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 15.11.2021 22.11.2021 (iecere apstiprināta) 22.11.2021 (saskaņots) 29.11.2021
Dārza mājiņas pārbūve, pirts, šķūņa būvniecība "382", Mičurinietis, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 15.11.2021 17.11.2021 (iecere apstiprināta) 17.11.2021 (saskaņots) 29.11.2021
Aitu fermas pārbūve ‘’Rudzīši’’, Ābeliški, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 02.08.2021 27.08.2021 (iecere apstiprināta) 26.11.2021 (saskaņots)
MAC Lidlauka ceļš būvniecība Naujenes pagasts 16.11.2020 03.12.2020 (iecere apstiprināta) 01.03.2021 (saskaņots) 25.11.2021
Dzīvojamās mājas jaunbūve Kalna ielā 2A, Skrudaliena,Skrudalienas pagasts,Augšdaugavas novads 02.11.2021 17.11.2021 (iecere apstiprināta) 17.11.2021 (saskaņots)
MAC Upmaļu taka būvniecība Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirknī, ID 10382 21.06.2021 02.07.2021 (iecere apstiprināta) 15.11.2021 (saskaņots)
Saimniecības ēkas būvniecība Lauku iela 15, Eglaine, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā 01.11.2021 11.11.2021 (iecere apstiprināta) 11.11.2021 (saskaņots) 15.11.2021
Dzīvojamās mājas jaunbūve ‘’Prekuļi-14’’, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 18.10.2021 10.11.2021 (iecere apstiprināta) 10.11.2021 (saskaņots)
Liellopu kompleksa jaunbūve “Dzintari”, Kalkūnes pagasts 07.07.2020 28.07.2020 (iecere apstiprināta) 26.02.2021 (saskaņots) 03.11.2021
Dārza mājiņas, pirts, nojumes pārbūve "111", Spārite, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 01.11.2021 05.11.2021 (iecere apstiprināta) 05.11.2021 (saskaņots) 08.11.2021
Pirts, nojumes būvniecība "Laucesa 26", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 07.10.2021 26.10.2021 (iecere apstiprināta) 26.10.2021 (saskaņots) 28.10.2021
Paipalu novietnes jaunbūve "Daugavpils putni" "Daugavpils putni", Laucesas pag., Augšdaugavas novads 13.09.2021 02.11.2021 (iecere apstiprināta)
Dārza mājiņas pārbūve "78", Mičurinietis, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 25.10.2021 29.10.2021 (iecere apstiprināta) 29.10.2021 (saskaņots) 01.11.2021
Ēkas jumta seguma nomaiņa un ieejas mezgla pārbūve Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 14.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas jaunbūve, esošo ēku -001,-002,-003,-009,-010 nojaukšana ,,Liepkalni",Vaikuļāni, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 06.09.2021 15.09.2021 (iecere apstiprināta) 15.09.2021 (saskaņots) 27.10.2021
Centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Svente, Sventes pagasts 25.11.2019 13.12.2019 (iecere apstiprināta) 06.04.2020 (saskaņots) 13.07.2020
Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa pārbūve par saimniecības ēku "Zeltlapās", Bebrenes pag., Augšdaugavas novads 21.09.2021 21.10.2021 (iecere apstiprināta) 21.10.2021 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts, saimniecības ēkas, auto nojumes, šķūņa būvniecība 4 Brunene 1, Brunene, Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā 27.09.2021 04.10.2021 (iecere apstiprināta) 04.10.2021 (saskaņots) 06.10.2021
18.novembra ielas m.387,389,391 pārbūve Vecstropi, Naujenes pagasts 09.06.2021 02.07.2021 (iecere apstiprināta) 04.10.2021 (saskaņots)
Salmu novietnes būvniecība ‘’Rudzīši’’, Ābeliški, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 02.08.2021 25.08.2021 (iecere apstiprināta) 04.10.2021 (saskaņots)
Ūdensvada tīklu posma izbūve Krasta ielā no Krasta ielas 13 līdz "Prāmji” Krasta ielas 13, "Prāmji", Līksnā, Augšdaugavas novads 16.08.2021 20.08.2021 (iecere apstiprināta) 04.10.2021 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas jaunbūve ““Ieviņas", Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 13.09.2021 04.10.2021 (iecere apstiprināta)
Telekomunikāciju sakaru masts būvniecība “Sausiņi”, Vabole, Vaboles pagasts 12.12.2019 16.12.2019 (iecere apstiprināta) 27.05.2020 (saskaņots) 01.10.2021
Dārza mājiņas pārbūve DKS ‘’Celtnieks’’181, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 03.08.2021 24.08.2021 (iecere apstiprināta) 24.08.2021 (saskaņots) 28.09.2021
Dzīvojamās mājas pārbūve "Meldru mājas", Aukšpole, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 15.09.2021 27.09.2021 (iecere apstiprināta) 27.09.2021 (saskaņots) 28.09.2021
Atpūtas ekas būvniecība ”Ābelītes”, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads 20.09.2021 23.09.2021 (iecere apstiprināta) 23.09.2021 (saskaņots) 28.09.2021
Daugavpils novada pašvaldības ceļa (86-37) “Vārpene- Ezerne- Saulkalni” pārbūve Skrudalienas pagasts 19.06.2020 29.06.2020 (iecere apstiprināta) 16.09.2020 (saskaņots) 28.09.2021
Dzīvokļa nr.13 pārbūve Skaista iela 16-13, Silenē, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 09.07.2021 16.08.2021 (iecere apstiprināta) 16.08.2021 (saskaņots) 23.09.2021
Kūdras apstrādes un inovatīvu kūdras produktu ražotne. “Purvrmaļi”, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads. 17.08.2021 02.09.2021 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas, pirts jaunbūve "Taračina 4",Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 24.08.2021 27.08.2021 (iecere apstiprināta) 27.08.2021 (saskaņots) 27.08.2021
Ūdensvada tīklu posma izbūve Daugavas ielā no Strādnieku ielas līdz Daugavas ielai 1 Kraujā, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20.08.2021 25.08.2021 (iecere apstiprināta)
Dārza mājiņas, šķūņa pārbūve, saimniecības ēkas, pirts būvniecība 65, Pavasaris, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā 20.08.2021 23.08.2021 (iecere apstiprināta) 23.08.2021 (saskaņots) 24.08.2021
Kaltu ēkas (kad.apz. 4476 002 0014 011) un divas nojumes (-012; -013) pārbūve , šķidro mēslojumu un graudu tvertnes uzstādīšanā (būvniecība) "Jaundīķi 1", Dukurieši, Nīcgales pagastā, 05.05.2021 10.05.2021 (iecere apstiprināta) 20.08.2021 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve Meža ielā 13, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 07.07.2021 29.07.2021 (iecere apstiprināta) 29.07.2021 (saskaņots) 16.08.2021
Saimniecības ēkas pārbūve par dzīvojamo māju ‘’Kauliņi’’, Kalvāni, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads 28.07.2021 13.08.2021 (iecere apstiprināta) 13.08.2021 (saskaņots) 13.08.2021
Dzīvojamās mājas jaunbūve "Krastiņi 1", Apses, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 21.07.2021 02.08.2021 (iecere apstiprināta) 02.08.2021 (saskaņots) 05.08.2021
Atpūtas ēkas būvniecība Sila iela 5B, Stropos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 07.07.2021 21.07.2021 (iecere apstiprināta) 22.07.2021 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība 201, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 09.07.2021 12.07.2021 (iecere apstiprināta) 12.07.2021 (saskaņots) 12.07.2021
MMS Ūdze pārbūve Dienvidlatgales reģiona Nīcgales meža iecirknī 10.12.2020 28.12.2020 (iecere apstiprināta) 16.03.2021 (saskņots) 06.07.2021
Dzīvojamās mājas jaunbūve Priežu ielā 3, Stropi, Naujenes pagasts 29.06.2021 05.07.2021 (iecere apstiprināta)
Dārza mājiņas (kad.apz. 4460 004 0090 001) nojaukšana. Jauna dārza mājiņas būvniecība "427" Celtnieks, Kalkūnes pagastā, 21.06.2021 01.07.2021 (iecere apstiprināta) 02.07.2021 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas jaunbūve “Saulesmuiža”, Kalkūnes pagasts 28.05.2021 22.06.2021 (iecere apstiprināta) 22.06.2021 (saskaņots) 01.07.2021
Dzīvojamās mājas un divu mazēku jaunbūve Elkšņu ielā 3, Naujenes pagastā 18.05.2020 01.06.2020 (iecere apstiprināta) 02.06.2020 (saskaņots) 28.06.2021
Saimniecības ēkas būvniecība Ziedu iela 6, Silene, Skrudalienas pagasts 17.06.2021 19.06.2021 19.06.2021 (saskaņots) 21.06.21
Palīgēkas ar pirti būvniecība "Rugāji", Vecsalienas pagastā, 04.06.2021 14.06.2021 (iecere apstiprināta) 14.06.2021 (saskaņots) 14.06.2021
Centralizētā ūdensvada atjaunošana Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā. Muitās, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. 28.05.2018 07.06.2018 (iecere apstiprināta) 27.06.2018 (saskaņots) 09.06.2021
Pirts, žoga būvniecība “Ziemeļi”, Tabores pagasts 29.04.2021 12.05.2021 (iecere apstiprināta) 04.06.2021 (saskaņots) 04.06.2021
Ēkas nesošas konstrukcijas stiprināšana Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts 07.04.2021 14.04.2021 (iecere apstiprināta) 31.05.2021 (saskaņots) 04.06.2021
Dārza mājiņas pārbūve, pirts un šķūņa būvniecība “Ezeriņi 3” , Sventes pagastā 07.05.2021 28.05.2021 (iecere apstiprināta) 28.05.2021 (saskaņots) 28.05.2021
Dzīvojamās mājas jaunbūve ,,Sila-Cirši", Maļinovas pagasts 23.04.2021 20.05.2021 (iecere apstiprināta) 20.05.2021 (saskaņots) 20.05.2021
Dārza mājiņas būvniecība 310, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 17.05.2021 20.05.2021 (iecere apstiprināta) 26.05.2021 (saskaņots) 26.05.2021
MMS Ilūkste atjaunošana Dienvidlatgales reģions Sventes meža iecirknis 26.10.2020 29.10.2020 (iecere apstiprināta) 29.10.2021 12.05.2021
Atpūtas kompleksa “AMBRO” būvniecība “Svetlanka”, Višķu pagasts 25.01.2021 29.03.2021 (iecere apstiprināta) 30.04.2021 (saskaņots) 19.05.2021
Birķineļu baznīcas torņa atjaunošana Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20.05.2021
Biķernieku ciema ielu apgaismojuma ierīkošana Biķernieku pagasts, 07.05.2021 13.05.2021 (iecere apstiprināta) 13.05.2021 (saskānots)
Vasarnīcas jauna būvniecība "Stupiņi", Vaboles pagasts 20.10.2020 13.05.2021 (iecere apstiprināta) 13.05.2021 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, 3 šķūņu pārbūve "Ceriņi", Bundišķi, Sventes pagasts 08.05.2021 11.05.2021 (iecere apstiprināta) 11.05.2021 (saskaņots) 13.05.2021
Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēkas (līdz 25m2) jaunbūve "Vairogi", Laucesas pagastā 27.04.2021 05.05.2021 (iecere apstiprināta) 05.05.2021 (saskaņots) 10.05.2021
Dārza mājiņas būvniecība "546", Celtnieks, Kalkūnes pagasts 28.04.2021 07.05.2021 (iecere apstiprināta) 07.05.2021 (saskaņots)
Individuālās dzīvojamās mājas, palīgēkas un nojumes jaunbūve Stropu ielā 22, Naujenes pagasts 23.04.2021 29.04.2021 (iecere apstiprināta) 30.04.2021 (saskaņots) 30.04.2021
Saimniecības ēkas pārbūve "335", Mičurinietis, Kalkūnes pagasts 23.04.2021 29.04.2021 (iecere apstiprināta) 29.04.2021 (saskaņots) 30.04.2021
Dārza mājiņas, saimniecības ēkas, šķūņa pārbūve "520", Celtnieks, Kalkūnes pagastā, 12.04.2021 27.04.2021 (iecere apstiprināta) 27.04.2021 (saskaņots) 28.04.2021
Atpūtas ēkas būvniecība Kastaņi, Vecpils, Naujenes pagasts 13.04.2021 14.04.2021 (iecere apstiprināta) 27.04.2021 (saskaņots) 28.04.2021
Administratīvās ēkas parbūve par dzīvojamo māju un kūts pārbūve "CIBUĻOVKA-3", Tabores pagasts, 12.04.2021 20.04.2021 (iecere apstiprināta) 20.04.2021 (saskaņots)
Garāžas būvniecība Lazdu iela 2, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts 16.04.2021 19.04.2021 (iecere apstiprināta) 19.04.2021 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība “Sietiņi”, Tabores pagasts 26.03.2021 29.03.2021 (iecere apstiprināta) 29.03.2021 (saskaņots) 14.04.2021
Šķidrā slāpekļa mēslojuma rezervuārs "Dzirnavnieks", Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils nlovads 27.07.2020 11.08.2020 (iecere apstiprināta) 15.01.2021 (saskaņots) 31.03.2021
Atpūtas mājas būvniecība “Svilišķi-3”,Višķu pagasts, Daugavpils novads 09.08.2017 14.08.2017 (iecere apstiprināta) 13.04.2021 (saskaņots) 13.04.2021
Dzīvojamās mājas jaunbūve Upes ielā21,"Maļutki", Laucesas pagasts 18.01.2021 15.03.2021 (iecere apstiprināta) 15.03.2021 (saskaņots) 15.03.2021
Avārijas situācijas likvidēšana daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Bruņene 24”, Bruņene, Skrudalienas pagasts 16.11.2020 20.11.2020 (iecere apstiprināta) 11.12.2020 12.04.2021
Dārza mājiņas (kad.apz. 4468 009 0120 001) un pirts (002) pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība, siltumnīcas (003) nojaukšana 112, Latgale, Līksnas pagasts 29.03.2021 30.03.2021 (iecere apstiprināta) 30.03.2021 (saskaņots) 31.03.2021
Meža autoceļa “Līksnas masīva ceļš” būve Pk 00+00-Pk 17+24 Līksnas pagasts, Daugavpils novads 14.08.2019 21.08.2019 (iecere apstiprināta) 28.10.2019 (saskaņots) 25.03.2021
Savrupmājas jaunbūve Dimanti, Teivāni, Naujenes pagasts 28.09.2020 09.02.2021 (iecere apstiprināta) 22.03.2021 (saskāņots)
Pirts ēkas pārbūve par dzīvojamo māju Mežasētas, Stropi, Naujenes pagasts 06.10.2020 27.10.2020 (iecere apstiprināta) 29.10.2020 (saskaņots) 19.03.2021
Dzīvojamās mājas, žoga jaunbūve “Galdnieki 34”, Kalkūnes pagasts 16.03.2021 23.03.2021 (iecere apstiprināta) 23.03.2021 (saskaņots)
MAC Kimbaru ceļš būvniecība Medumu pagasts 23.03.2020 30.03.2020 (iecere apstiprināta) 21.09.2020 (saskaņots) 19.03.2021
Noliktavas ēkas pārbūve Komunāla ielā 100B, Kalkūni, Kalkūnes pagastā 11.11.2020 16.11.2020 (iecere apstiprināta) 22.02.2021 (saskaņots) 17.03.2021
Dārza mājiņas pārbūve 24, Maļutki, Tabores pagasts 09.03.2021 10.03.2021 (iecere apstiprināta) 10.03.2021 (saskaņots) 12.03.2021
Saimniecības ēkas, pirts pārbūve "Nīla", Biķernieku pagasts 03.03.2021 08.03.2021 (iecere apstiprināta) 08.03.2021 (saskaņots) 10.03.2021
Daugavpils novada pašvaldības ceļa (94-09) "Stupiņi - Kucini - Mackeviči" pārbūve Vaboles pagastā 12.11.2020 17.11.2020 (iecere apstiprināta) 26.02.2021 (saskaņots)
Divu rūpnieciski ražotu vasaras mājiņu būvniecība "Ezerlīči" , Sventes pagastā, Daugavpils novadā 26.02.2021
MMS Kumbule atjaunošana Demenes, Skrudalienas pagasts 24.04.2020 20.05.2020 (iecere apstiprināta) 09.07.2020 (saskaņots) 22.02.2021
Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa būvniecība Alejas iela 27, Svente, Sventes pagasts 15.02.2021 18.02.2021 (iecere apstiprināta) 18.02.2021 (saskaņots) 19.02.2021
Saimniecības ēkas pārbūve 157, Latgale, Līksnas pagasts 17.11.2020 18.02.2021 18.02.2021 (saskaņots) 18.02.2021
Gatavās produkcijas uzglabāšanas nojumes jaunbūve Alejas ielā 3, Krauja, Naujenes pagasts 21.12.2020 30.12.2020 (iecere apstiprināta) 30.12.2020 (saskaņots) 15.02.2021
Dārza mājiņas būvniecība Kooperators 84, Līksnas pagasts 28.01.2021 29.01.2021 29.01.2021 (saskaņots) 29.01.2021
Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales un Rīgas plānošanas reģionā, Objekts PP IZBŪVE LATVIJAS TERITORIJĀ. Būvobjekts 2. Posms a/c A6 UN a/c V678 KRUSTOJUMS - VABOLE "Saieta nams", Vabole, Vaboles pag.,; "Stacija "Līksna"", Kļocki, Līksnas pag.,; "Ēdnīca", Vabole, Vaboles pag.,; "Vidusskola", Vabole, Vaboles pag., 13.10.2020 20.10.2020 (iecere apstiprināta) 25.01.2021 (saskaņots) 29.01.2021
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas jaunbūve ,,Rasa", Medumu pagasts 26.01.2021 28.01.2021 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas jaunbūve, esošās dzīvojamās mājas lietošanas veida maiņa par saimniecības ēku Daugavpils ielā10,Svente, Sventes pagasts 04.12.2020 11.12.2020 (iecere apstiprināta) 27.01.2021 (saskaņots)
Meža autoceļa Virvēju ceļš pārbūve Naujenes pagasts 24.02.2020 27.02.2020 (iecere apstiprināta) 09.07.2020 (saskaņots) 25.01.2021
Elektronisko sakaru optisko šķiedru kabeļa pieslēguma izbūve Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centram “Ilgas” “Ilgas", Skrudalienas pagasts 10.12.2020 21.12.2020 (iecere apstiprināta) 21.12.2020 (saskaņots) 25.01.2021
Vecsalienas (Červonkas) muižas parka pārbūve" "Červonkas pils", Červonka, Vecsalienas pag 23.12.2020 14.01.2021 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas pārbūve "Rozītes", Kalnišķi, Nīcgales pagasts 29.12.2020 04.01.2021 (iecere apstiprināta) 05.01.2021 (saskaņots) 12.01.2021
Atpūtas ēku (3gab.) un pirts būvniecība “Laimziedi”, Laucesas pagasts 26.02.2019 27.02.2019 (iecere apstiprināta) 30.04.2019 (saskaņots) 12.01.2021
Dzīvojamās mājas jaunbūve “Upeslīči“, Kalkūnes pagasts 29.12.2020 05.01.2021 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas pārbūve ,,Peski 2/38", Laucesas pagasts 15.12.2020 21.12.2020 (iecere apstiprināta) 21.12.2020 (saskaņots) 29.12.2020
Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts jaunbūve Krāslavas ielā 3,Višķi, Višķu pagasts 21.12.2020 28.12.2020 (iecere apstiprināta) 28.12.2020 (saskaņots) 28.12.2020
Dārza mājiņas, pirts, šķūņa, lapenes būvniecība “Atpūta 63”, Sventes pagasts 17.12.2020 28.12.2020 (iecere apstiprināta) 28.12.2020 (saskaņots) 28.12.2020
Piena liellopu novietnes būvniecība “Arāji”, Dubnas pagasts 06.11.2019 08.11.2019 (iecere apstiprināta) 02.12.2019 (saskaņots) 21.12.2020
Garāžas būvniecība "Kraukļu mājas", Līksnas pagasts 30.11.2020 09.12.2020 (iecere apstiprināta) 10.12.2020 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība ”Elektrons -3’’, Sventes pagasts,Daugavpils novads 26.09.2017 03.10.2017 (iecere apstiprināta) 07.12.2020 (saskaņots) 10.12.2020
Dārza mājiņas, garāžas un saimniecības ēkas -003, -006 pārbūve, lapenes būvniecība Latgale ,159, Līksnas pagasts 26.08.2020 20.10.2020 (iecere apstiprināta) 21.10.2020 (saskaņots) 03.12.2020
Atpūtas ēkas būvniecība 3,"Elektrons", Sventes pagastā 23.09.2020 13.11.2020 (iecere apstiprināta) 16.11.2020 (saskaņots) 30.11.2020
Dārza mājiņa ar garāžu pārbūve 233, Maļutki, Tabores pagasts 03.11.2020 20.11.2020 (iecere apstiprināta) 20.11.2020 (saskaņots) 30.11.2020
Dārza mājiņas būvniecība "70", Latgale, Līksnas pagasts 10.11.2020 17.11.2020 (iecere apstiprināta) 17.11.2020 (saskaņots) 30.11.2020
Dzīvojamās mājas jaunbūve, saimniecības ēkas ar pirti jaunbūve, malkas nojumes jaunbūve ,,Aizupe", Aizupieši, Kalupes pagasts 12.11.2020 17.11.2020 (iecere apstiprināta) 17.11.2020 (saskaņots) 30.11.2020
Garāžas ēkas jaunbūve “Galdnieki-7”, Kalkūnes pagasts 19.10.2020 25.11.2020 (iecere apstiprināta)
Saimniecības ēkas būvniecība “Purvmaļi”, Sventes pagasts 19.10.2020 20.10.2020 (iecere apstiprināta) 21.10.2020 (saskaņots) 09.11.2020
RŠV Silene infrastruktūras modernizācijas attīstība. RŠV “Silene” teritorijas infrastruktūras attīstībā "Silenes RKP",Skrudalienas pagasts 18.05.2020 11.06.2020 (iecere apstiprināta) 16.09.2020 (saskaņots) 16.09.2020
Saimniecības ēkas (kad.apz.44680030082003) pārbūve ‘’Mantinieki’’, Ķirupe, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 06.05.2020 07.05.2020 (iecere apstiprināta) 11.05.2020 (saskaņots) 25.06.2020
RŠV Silene infrastruktūras modernizācijas I posma attīstība. RŠV “Silene” administratīvas ēkas kad apz. 44860060072001 pārbūve “Silenes RKP”, Skrudalienas pagasts 19.05.2020 04.07.2020 (iecere apstiprināta) 04.11.2020 (saskaņots) 23.11.2020
Dzīvojamās mājas pārbūve par atpūtas ēku “Mežmalas”, Baraviki, Līksnas pagasts 08.10.2019 08.10.2019 (iecere apstiprināta) 09.10.2019 (saskaņots) 16.11.2020
Angāra noliktavas jaunbūve "Manturi" Višķu pagasts 17.08.2020 07.09.2020 (iecere apstiprināta) 10.09.2020 (saskaņots) 23.11.2020
Dzīvojamās mājas pārbūve Turībiņas, Vecā Križovka, Sventes pagasts 09.10.2020 30.10.2020 (iecere apstiprināta) 12.11.2020 (saskaņots) 13.11.2020
Ģimenes dzīvojamās mājas jaunbūve Lielie Kokini 6, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 29.10.2020 12.11.2020 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas būvniecība “Stropu māja”, Naujenes pagasts 05.10.2020 16.10.2020 (iecere apstiprināta) 21.10.2020 (saskaņots) 09.11.2020
Meža autoceļa “Raktā līnija” pārbūve Dubnas pagasts, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 14.08.2019 21.08.2019 (iecere apstiprināta) 28.10.2019 (saskaņots) 03.11.2020
RŠV Silene infrastruktūras modernizācijas I posma attīstība. RŠV “Silene” kontroles paviljonu kad.apz.44860060072004 un -005 nojaukšana un 2 kontroles paviljonu jaunbūve "Silnes RKP", Skrudalienas pagasts 19.05.2020 09.07.2020 (iecere apstiprināta) 26.10.2020 (saskānots) 02.10.2020
RŠV Silene infrastruktūras modernizācijas I posma attīstība. RŠV “Silene” nojumes kad.apz. 44860060072002 pārbūve "Silenes RKP", Skrudalienas pagasts 19.05.2020 13.07.2020 (iecere apstiprināta) 26.10.2020 (saskaņots) 30.10.2020
RŠV Silene infrastruktūras modernizācijas I posma attīstība. RŠV “Silene” kontroles paviljoni kad.apz. 44860060072006 un -007 nojaukšana un 2 kontroles paviljonu jaunbūve “Silenes RKP”, Skrudalienas pagasts 19.05.2020 09.07.2020 (iecere apstiprināta) 26.10.2020 (saskaņots) 30.10.2020
Telekomunikāciju sakaru masts būvniecība "Silmalas", Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 10.09.2018 20.09.2018 vēstule Nr.8-12/235 11.07.2019 (saskaņots) 29.10.2020
Kūts mēslu uzglabāšanas laukuma ar vircas krātuvi būvniecība “Smiltāji”, Demenes pagasts 27.12.2019 08.01.2020 (iecere apstiprināta) 17.02.2020 (apstiprināts) 23.10.2020
Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Vingri- Purvs”’ pārbūve Nīcgales pagasts 08.04.2020 09.04.2020 (iecere apstiprināta) 10.06.2020 16.10.2020
Dārza mājiņas būvniecība 318, Celtnieks, Kalkūnes pagasts, 14.10.2020 20.10.2020 (iecere apstiprināta) 21.10.2020 (saskaņots) 22.10.2020
Meža autoceļa “Melnā grāvja ceļš” būvniecība Nīcgales pagasts 08.10.2019 22.10.2019 (iecere apstiprināta) 13.12.2019 (saskaņots) 21.10.2020
Meža autoceļa “Timšānu ceļš” būvniecība Sventes pagasts 22.08.2019 28.08.2019 (iecere apstiprināta) 29.10.2019 (saskaņots) 21.10.2020
Dārza mājiņas pārbūve 419, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts 21.09.2020 12.10.2020 (iecere apstiprināta) 12.10.2020 (saskaņots) 20.10.2020
Pirts būvniecība, lapenes novietošana "Teivāni 25", Naujenes pagastā 17.09.2020 22.09.2020 (iecere apstiprināta) 29.09.2020 (saskaņots) 15.10.2020
Dārza mājiņas būvniecība Vilna, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts 29.09.2020 06.10.2020 (iecere apstiprināta) 15.10.2020 (saskaņots) 19.10.2020
Atpūtas ēkas jaunbūve ,,Upīši", Nīcgales pagasts, 12.10.2020 14.10.2020 (iecere apstiprināta) 15.10.2020 (saskaņots)
Atpūtas ēkas būvniecība Miera ielā 20, Mirnijs, Laucesas pagasts 07.10.2020 14.10.2020 (iecere apstiprināta) 14.10.2020 (saskaņots) 15.10.2020
Caurtekas atjaunošana uz Valsts nozīmes ūdensnotekas “Gļinovka” (ŪSIK 43712.01, pik.04/43- 04/55 Maļutki c., Tabores pagasts 17.06.2020 30.07.2020 (iecere apstiprināta) 25.09.2020 (saskaņots) 12.10.2020
Telekomunikācijas torņa novietošana BB 93.km,Salienas pagasts 21.09.2020 12.10.2020 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas un kūts pārbūve Parādes ielā 34, Mirnijs, Laucesas pagasts 10.09.2020 25.09.2020 (iecere apstiprināta) 01.10.2020 (saskaņots) 01.10.2020
Būvprojekta korekcija. Pirts būvniecība ar saimniecības telpām. “Stils”, Demenes pagasts 17.09.2020 21.09.2020 (iecere apstiprināta) 21.09.2020 (saskaņots) 29.09.2020
Saimniecības ēkas būvniecība “Griezas 1”, Sventes pagasts 20.12.2019 07.01.2020 (iecere apstiprināta) 08.01.2020 (saskaņots) 16.09.2020
Dzīvojamās mājas un šķūņa pārbūve “Skrudaliena 6”, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts 25.08.2020 07.09.2020 (iecere apstiprināta) 08.09.2020 (saskaņots) 10.09.2020
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, esošās dzīvojamās mājas -001 nojaukšana “Stropi 25”, Stropi, Naujenes pagasts 03.09.2020 07.09.2020 (iecere apstiprināta) 07.09.2020 (saskaņots)
Skatu torņa pārbūve "Ūdensrozes", Višķu pagasts, Daugavpils novads 23.07.2020 11.08.2020 (iecere apstiprināta) 04.09.2020 (saskaņots)
Dārza mājiņas pārbūve "181", Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 16.07.2020 20.07.2020 (iecere apstiprināta) 20.07.2020 (saskaņots) 04.09.2020
Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 01.08.2019 13.08.2019 (iecere apstiprināta) 31.08.2020 (saskaņots)
Baznīcas ielas pārbūve Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 14.09.2018 21.09.2018 (iecere apstiprināta) 29.11.2018 (saskaņots) 28.08.2020
Kokapstrādes ceha (kad.apz. 44740050223001) pārbūve par noliktavu Belvudu iela 3A, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 27.12.2018 10.01.2019 (iecere apstiprināta) 21.01.2019 (saskaņots) 28.08.2020
Šķūņa ar pagrabu pārbūve par atpūtas ēku “Ezermaļi”, Vabole, Vaboles pagasts 25.08.2020 26.08.2020 (iecere apstiprināta) 28.08.2020 (saskaņots)
18.Novembra ielas – m.418,420,428 pārbūve Vecstropi, Naujenes pagasts 14.10.2019 13.11.2019 (iecere apstiprināta) 28.02.2020 (akceptēts) 25.08.2020
Dārza mājas jaunbūve, esošās dārza mājas nojaukšana "346", Ļūbaste 1, Līksnas pagasts 03.08.2020 07.08.2020 (iecere apstiprināta) 18.08.2020 (saskaņots) 19.08.2020
Caurteka DN1500mm pie pik. 09/64-09/71 uz Valsts nozīmes ūdensnotekas "Gļinovka" (ŪSIK 43712:01), un caurteka DN789mm pie pik. 09/34 uz koplietošanas ūdensnotekas ŪSIK 437121:49 Upes iela 27, Maļutki, Laucesas pag., Upes iela 31, Maļutki, Laucesas pag., 17.08.2020
Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas un stāvlaukumu pārbūve Naujene, Naujenes pagasts 04.02.2019 22.02.2019 (iecere apstiprināta) 29.03.2019 12.08.2020
Dārza mājiņas ar kad.apz.44700020393001 pārbūve, šķūņa būvniecība “107”, Spārīte,Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 21.03.2018 23.03.2018 (iecere apstiprināta) 23.03.2018 (saskaņots) 20.07.2020
Lauku sētas "Slutišķi 2" atjaunošana (restaurācija) Vecticībnieku kultūras mantojuma centra un radošas darbnīcas izveidei "Slutiški 2", Slutiški, Naujenes pagasts 06.12.2019 06.01.2020 (iecere apstiprināta) 05.03.2020 (saskaņots) 05.08.2020
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas jaunbūve Čekuru ielā 2, Stropi, Naujenes pagasts 06.07.2020 10.07.2020 (iecere apstiprināta) 20.07.2020 (saskaņots)
Veikala ēkas pārbūve par atpūtas māju 2 stāvu apjomā "Dzimtene", Folvarcieši, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 16.07.2020 17.07.2020 (iecere apstiprināta) 17.07.2020 (saskaņots) 17.07.2020
Vasarnīcas būvniecība "Baloži-1", Medumu pagasts, Daugavpils novads 15.07.2020 20.07.2020 (iecere apstiprināta) 20.07.2020 (saskaņots) 20.07.2020
Dzīvokļu nr.9 un nr.10 pārbūve un apvienošana 18.Novembra iela 389, Vecstropi, Naujenes pagasts 23.12.2019 30.12.2019 (iecere apstiprināta) 02.01.2020 (saskaņots) 04.08.2020
Dārza mājiņas un saimniecības ēkas pārbūve "44", Laucese, Lauceses pagasts 18.06.2020 18.06.2020 (iecere apstiprināta) 18.06.2020 (saskaņots) 03.07.2020
Atpūtas mājas būvniecība, lapenes novietošana Teivāni 25A, Teivāni, Naujenes pagasts 16.06.2020 19.06.2020 (iecere apstiprināta) 30.06.2020 (saskaņots)
Atpūtas ēkas būvniecība "Jaunie Sudrabkalni", Cibuļovka, Tabores pagastā 05.06.2020 18.06.2020 (iecere apstiprināta) 18.06.2020 (saskaņots)
Kokapstrādes kompleksa būvniecība uz zemes gabalā ar kad.apz. 44860010310 Skrudalienas pagasts 02.03.2020 06.05.2020 (iecere apstiprināta) 04.06.2020 (saskaņots) 16.06.2020
Dārza mājiņas un šķūņa pārbūve , pirts un siltumnīcas būvniecība "51", Laucesa, Laucesas pagastā 03.06.2020 08.06.2020 (iecere apstiprināta) 15.06.2020 (saskaņots) 15.06.2020
Dārza mājiņa ar kad.apz. 44680080269001 un garāža ar kad.apz. 44680080269002 pārbūve, siltumnīcas -005 nojaukšana “Kooperators”, 128, Līksnas pagasts 02.09.2019 23.09.2019 (iecere apstiprināta) 27.05.2020 (saskaņots) 05.06.2020
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība "Jurči-1”, Laucesas pagasts 19.05.2020 01.06.2020 (iecere apstiprināta) 02.06.2020 (saskaņots) 02.06.2020
Dzīvokļu nr.55 un 56 pārbūve un apvienošana Vienības ielā 2,Lociki, Naujenes pagasts 20.12.2019 20.12.2019 (iecere apstiprināta) 27.12.2019 (saskaņots) 20.05.2020
Dārza mājiņas būvniecība 129, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 23.03.2020 26.05.2020 (iecere apstiprināta) 27.05.2020 (saskaņots) 27.05.2020
Dzīvojamās mājas -001 nojaukš., dzīvojamās mājas būv-ba, pirts -009 pārbūve, nojumes -013 pārbūve, būvju -008, -002, -006,-003, -004, -012, -007, -011 pārbūve par saimniecības ēku "Vītoliņi", Sventes pagasts 13.05.2020 21.05.2020 (iecere apstiprināta) 21.05.2020 (saskaņots) 21.05.2020
Pirts būvniecība "Ezeriņi 29", Sventes pagasts 15.05.2020 18.05.2020 (iecere apstiprināta) 18.05.2020 (saskaņots) 20.05.2020
Dārza mājiņas būvniecība, esošas ēkas ar būv. kad. apz. 44880070151001 pārbūve par saimniecības ēku, atejas ar būv. kad. apz. 44880070151002 nojaukšana "4", Ezeriņi, Sventes pagasts 13.05.2020 18.05.2020 (iecere apstiprināta) 18.05.2020 (saskaņots) 20.05.2020
Dārza mājiņas būvniecība 329, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 24.03.2020 30.03.2020 (iecere apstiprināta) 30.03.2020 (saskaņots) 15.05.2020
Dzīvokļus Nr.14 un Nr.16 pārbūve un apvienošana Muitas iela 13, Muitas, Kalkūnes pagasts 28.11.2019 20.12.2019 (iecere apstiprināta) 15.04.2020 (saskaņots) 13.05.2020
Dārza mājiņas pārbūve, pirts jaunbūve d/s “Lauku celtnieks”, 304, Naujenes pagasts 08.04.2020 30.04.2020 (iecere apstiprināta) 30.04.2020 (saskaņots) 06.05.2020
Dārza mājiņas, šķūņa, atejas pārbūve, pirts būvniecība “413”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts 16.04.2020 17.04.2020 (iecere apstiprināta) 29.04.2020 (saskaņots) 29.04.2020
Dārza mājiņas un šķūņa pārbūve, divu siltumnīcu un dušas mājiņas būvniecība, siltumnīcas -002 nojaukšana 96, Celtnieks, Kalkūnes pagasts 01.04.2020 07.04.2020 (iecere apstiprināta) 27.04.2020 27.04.2020
Kempinga “Slutišķi” ierīkošana 2 kārtās “Erlavas”, Naujenes pagasts 01.07.2019 02.07.2019 (iecere apstiprināta) 15.04.2020 (saskaņots) 22.04.2020
Meža autoceļa “Červonkas purva ceļš” būvniecība Vecsalienas pagasts 24.04.2019 29.04.2019 (iecere apstiprināta) 25.07.2019 16.04.2020
Meža autoceļa “Kukaiņu ceļš” būvniecība Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 30.04.2019 13.05.2019 (iecere apstiprināta) 15.08.2019 15.04.2020
Palīgēkas nr.1 un palīgēkas nr.2 jaunbūve “Ceļmalnieki”, Skrudalienas pagasts 01.04.2020 06.04.2020 (iecere apstiprināta) 07.04.2020 (saskaņots) 07.04.2020
Mēslu krātuves būvniecība "Meimuri", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 17.10.2018 18.10.2018 (iecere apstiprināta) 05.12.2018 (saskaņots) 02.04.2020
Skābbarības bedres būvniecība “Meimuri”,Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 28.04.2017 10.05.2017 (iecere apstiprināts) 16.05.2017 (saskaņots) 31.03.2020
Dzirnavu ēku demontāža Stropi 16A, Naujenes pagasts 25.03.2020 27.03.2020 (iecere apstiprināta) 27.03.2020 (saskaņots) 27.03.2020
Palīgēka ar pirti, 2 saimniecības ēku būvniecība “Mežmalas”, Maļinovas pagasts 23.03.2020 26.03.2020 (iecere apstiprināta) 26.03.2020 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve, lapenes būvniecība “Paidoti”, Demenes pagasts 10.03.2020 24.03.2020 (iecere apstiprināta) 24.03.2020 (saskaņots)
Meža autoceļa “Ziedu ceļš” būvniecība Demenes pagasts, Daugavpils novads 30.05.2019 31.05.2019 (iecere apstiprināta) 19.08.2019 (saskaņots) 20.03.2020
Meža autoceļa “Kūdras līnija” būvniecība Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 20.05.2019 30.05.2019 (iecere apstiprināta) 05.09.2019 (saskaņots) 20.03.2020
Pamatu būvniecība auto svaru novietošanai “Jaundīķi 1”, Dukurieši, Nīcgales pagasts 21.10.2019 23.10.2019 (iecere apstiprināta) 23.10.2019 (saskaņots) 18.03.2020
Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts DAGDA. Posms LĪKSNA-ILŪKSTE. Sventes un Līksnas pagasts 13.02.2019 28.02.2019 (iecere apstiprināta) 28.11.2019 (saskaņots) 18.03.2020
Dārza mājiņas pārbūve, pirts, saimniecības ēkas, siltumnīcas būvniecība “Daugava”, 440, Kalkūnes pagasts 16.03.2020 18.03.2020 (iecere apstiprināta) 18.03.2020 (saskaņots)
Viesu nama ar mansardu būvniecība “Svetlanka”, Višķu pagasts 25.06.2019 01.07.2019 (iecere apstiprināta) 04.03.2020 (saskaņots)
Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Liela iela 43, Kalupe,Kalupes pagasts, Daugavpils novads 27.10.2016 09.11.2017 (iecere apstiprināta) 27.12.2017 (saskaņots) 24.02.2020
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība “Lazdāni”, Laucesas pagasts 20.12.2019 22.01.2020 (iecere apstiprināta) 19.02.2020 (akceptēts) 24.02.2020
Dārza mājas pārbūve ‘’150 Atpūta’’, Sventes pagasts, Daugavpils novads 12.02.2020 25.02.2020 (iecere apstiprināta) 25.02.2020 (akceptēts)
Kūts būvniecība z.g. 44700050064, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 30.01.2020 12.02.2020 (iecere apstiprināta) 21.02.2020 (akceptēts)
Palīgēkas ar pirti būvniecība "Ceriņi", Mazie Kokini, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 29.01.2020 10.02.2020 (iecere apstiprināta) 10.02.2020 (akceptēts)
Dzīvojamās mājas pārbūve , palīgēku ar kad.apz. 4472 009 0094 002 nojaukšana, saimniecības ēkas, siltumnīcas būvniecība “Ķekari 1”, Medumu pagasts, Daugavpils novads 27.12.2019 28.01.2020 (iecere apstiprināta) 28.01.2020 (saskaņots) 04.02.2020
Dārza mājiņas, saimniecības ēkas pārbūve “59”, Kooperators, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 30.12.2019 30.01.2020 (iecere apstiprināta) 30.01.2020 (saskaņots) 04.02.2020
Pirts būvniecība “Napoleona lauks”, Kalkūnes pagasts 19.11.2019 27.11.2019 (iecere apstiprināta) 28.01.2020 (saskaņots)
Dārza mājiņas pārbūve “Birkineļu dārziņi, 94”, Kalkūnes pagasts 17.12.2019 17.12.2019 (iecere apstiprināta) 19.12.2019 (saskaņots) 08.01.2020
Pirts būvniecība “Pļaviņas 1”, Ķirupe, Līksnas pagasts 03.12.2019 10.12.2019 (iecere apstiprināta) 12.12.2019 (saskaņots) 23.01.2020
Pirts būvniecība “Kļavas”, Laucesas pagasts 23.12.2019 03.01.2020 (iecere apstiprināta) 06.01.2020 (saskaņots) 21.01.2020
Dzīvojamās mājas un šķūņa būvniecība “Zeitiški-2”, “Červonka 99”, Vecsalienas pagasts 16.12.2019 20.12.2019 (iecere apstiprināta) 15.01.2020 (saskaņots) 20.01.2020
Dzīvojamās mājas pārbūve “Tīrumi -6”, Demenes pagasts 23.12.2019 02.01.2020 (iecere apstiprināta) 02.01.2020 (saskaņots) 21.01.2020
Dārza mājiņas pārbūve “Melnezers”, 7, Sventes pagasts 20.12.2019 20.12.2019 (iecere apstiprināta) 23.12.2019 (saskaņots) 21.01.2020
Dzīvojamās mājas būvniecība "Irena", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 14.05.2018 14.05.2018 (iecere apstiprināta) 16.05.2018 (saskaņots) 21.01.2020
Šķūņa un nojumes būvniecība Cīrulīši, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 17.07.2018 17.07.2018 (iecere apstiprināta) 18.03.2019 16.01.2020
Dzīvojamās mājas , pirts būvniecība “Ievas”, Laucesas pagasts 17.12.2019 19.12.2019 (iecere apstiprināta) 15.01.2019 (saskaņots) 15.01.2020
Garāžas pārbūve par dzīvojamo māju “Pilskalni”, Višķu pagasts 30.12.2019 15.01.2020 (iecere apstiprināta) 15.01.2020 (saskaņots)
Dārza mājiņas , pirts būvniecība “56”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 30.12.2019 08.01.2020 (iecere apstiprināta) 08.01.2020 (saskaņots) 15.01.2020
Garāžas un pirts būvniecība “Tīreļi”, Pilači, Sventes pagasts 23.12.2019 30.12.2019 (iecere apstiprināta) 06.01.2020 (saskaņots) 15.01.2020
Dārza mājiņas pārbūve "504", Celtnieks, Kalkūnes pagasts 30.12.2019 07.01.2020 (iecere apstiprināta) 07.01.2020 (saskaņots) 15.01.2020
Saimniecības ēkas būvniecība “Lucāni”, Salienas pagasts 13.12.2019 17.12.2019 (iecere apstiprināta) 23.12.2019 (saskaņots) 07.01.2020
Dzīvojamās mājas pārbūve, šķūņa, garāžas būvniecība “Skaistas”, Kalkūnes pagasts 16.12.2019 20.12.2019 (iecere apstiprināta) 23.12.2019 (saskaņots) 07.01.2020
Dzīvojamās mājas pārbūve Zemnieku iela 12, Svente, Sventes pagasts 20.12.2019 27.12.2019 (iecere apstiprināta) 27.12.2019 (saskaņots) 07.01.2020
Noliktavas novietošana “Lidlauks Grīva”, Kalkūnes pagastā 24.10.2019 25.10.2019 (iecere apstiprināta) 18.12.2019 (saskaņots) 18.12.2019
Saimniecības ēkas būvniecība “Tauriņi”, Romanišķi, Kalkūnes pagasts 20.12.2019 30.12.2019 (iecere apstiprināta) 06.01.2020 (saskaņots)
Saimniecības ēkas un lapenes būvniecība “Viļuši 5”’, Viļuši, Naujenes pagasts 13.12.2019 18.12.2019 (iecere apstiprināta) 19.12.2019 (saskaņots) 06.01.2020
Dzīvojamās mājas un nojumes būvniecība “Zvejnieki”, Demenes pagasts 28.11.2019 28.11.2019 (iecere apstiprināta) 27.12.2019 (saskaņots) 06.01.2020
Dzīvojamās mājas ar kad.apz.44640020059001, kūts -002 pārbūve par saimniecības ēku, nojumes būvniecība “Zābaciņi”, Laucesas pagasts 06.12.2019 12.12.2019 (iecere apstiprināta) 19.12.2019 (saskaņots) 23.12.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība “Jēriņi”, Tabores pagasts 20.12.2019
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība “Eridianas”, Tabores pagasts 02.12.2019 04.12.2019 (iecere apstiprināta) 19.12.2019 (saskaņots) 20.12.2019
Lauksaimniecības tehniskas garāžas būvniecība “Rūķīši”, Kutki, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 15.10.2018 20.11.2018 (iecere apstiprināta) 10.09.2019 (saskaņots) 19.12.2019
Garāžas būvniecība Daugavas iela 3, Krauja, Naujenes pagasts 12.12.2019 12.12.2019 (iecere apstiprināta) 16.12.2019 (saskaņots) 17.12.2019
Dārza mājiņas pārbūve, saimniecības ēkas būvniecības 362, Celtnieks, Kalkūnes pagasts 12.12.2019 12.12.2019 (iecere apstiprināta) 16.12.2019 (saskaņots) 17.12.2019
Mācību un atpūtas kompleksa “Lielbornes muiža” pārbūve Lielbornes muiža,Salienas pagasts, Daugavpils novads 29.08.2017 31.08.2017 (iecere apstiprināta) 17.01.2019 (saskaņots) 16.12.2019
Atpūtas ēkas, saimniecības ēkas, siltumnīcas būvniecība Stropi 10, Stropi, Naujenes pagasts 11.11.2019 27.11.2019 (iecere apstiprināta) 12.12.2019 (saskaņots) 16.12.2019
Meža autoceļa “Siena ceļš” būvniecība Maļinovas pagasts, Dubnas pagasts 08.10.2019 22.10.2019 (iecere apstiprināta) 13.12.2019 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, pirts būvniecība; būvju ar kad.apz. 4440040024001, -005, -008, -017 nojaukšana “Vardes”, Ambeļu pagasts 25.11.2019 25.11.2019 (iecere apstiprināta) 02.12.2019 (saskaņots) 09.12.2019
Esošo dzīvojamās mājas ar kad.apz. 44680030014001 nojaukšana, dzīvojamās mājas , palīgēkas, pirts, siltumnīcu (2.gab.) būvniecība “Mauriņi”, Kalniški, Līksnas pagasts 25.11.2019 25.11.2019 (iecere apstiprināta) 29.11.2019 (saskaņots) 09.12.2019
Dārza mājiņas būvniecība “47”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 19.11.2019 27.11.2019 (iecere apstiprināta) 28.11.2019 (saskaņots) 04.12.2019
Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas, šķūņa būvniecība “Ozolzīles”, Laucesas pagasts “Ozolzīles”, Laucesas pagasts 21.11.2019 21.11.2019 (iecere apstiprināta) 28.11.2019 (saskaņots) 04.12.2019
Dzīvojamās mājas ar terasi un nojumi būvniecība “Irbenes”, Višķu pagasts 27.11.2019 27.11.2019 (iecere apstiprināta) 02.12.2019 (saskaņots) 02.12.2019
Vasarnīcas, pirts, vasaras dušas, lapenes un siltumnīcas būvniecība “343”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts 03.12.2019
Saimniecības ēkas pārbūve “Elkšņu Upītes 2”, Sventes pagasts 21.11.2019 21.11.2019 (iecere apstiprināta) 28.11.2019 (saskaņots) 02.12.2019
Lauksaimniecības šķūņa būvniecība “Silvas”, Dubnas pagasts 22.11.2019 27.11.2019 (iecere apstiprināta) 28.11.2019 (saskaņots) 29.11.2019
Šķūņa ar nojumi būvniecība Jaunā iela 16, Kalupe Kalupes pagasts 20.11.2019 27.11.2019 (iecere apstiprināta) 28.11.2019 (saskaņots) 29.11.2019
Lauksaimniecības nojumes būvniecība “Arāji”, Dubnas pagasts 21.11.2019 28.11.2019 (iecere apstiprināta) 28.11.2019 (saskaņots)
Dārza mājiņas pārbūve “260”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts 19.11.2019 27.11.2019 (iecere apstiprināta) 28.11.2019 (saskaņots)
Gaļas liellopu novietnes būvniecība “Skaistas”, Audzeri,Kalupes pagasts, Daugavpils novads 13.11.2017 16.11.2017 (iecere apstiprināta) 22.11.2018 (saskaņots) 19.11.2019
Juzefovas parka pārbūve 1. un 2. kārta Juzefova parks, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 18.06.2015. 18.03.2013 (PAU) 18.06.2015 (saskaņots) 15.11.2019
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, vasaras virtuves būvniecība “Stropica 21”, Naujenes pagasts 07.11.2019 08.11.2019 (iecere apstiprināta) 11.11.2019 (saskaņots)
Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts DAGDA. Posms AMBEĻI, ŠPOĢI. Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 17.12.2018 04.01.2019 (iecere apstiprināta) 11.11.2019 (saskaņots)
Valsts nozīmes ūdensnotekas Laucesa, ŪSIK kods 436:01, pik.119/50-135/40 atjaunošana Kalkūnes pagasts 03.04.2019 15.04.2019 (iecere apstiprināta) 11.09.2019 (saskaņots) 04.11.2019
Dārza mājiņas pārbūve 144, Birkineļu darziņi, Kalkūnes pagasts 14.10.2019 14.10.2019 (iecere apstiprināta) 16.10.2019 (saskaņots) 04.11.2019
Dārza mājiņas, siltumnīcas būvniecība, esošās būves 44680060347001 nojaukšana “294”, Ļubaste 1, Līksnas pagasts 28.10.2019 28.10.2019 (iecere apstiprināta) 04.11.2019 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas būvniecība “Puķukalni”, Naujenes pagasts 24.10.2019 24.10.2019 (iecere apstiprināta) 28.10.2019 (saskaņots)
Optisko šķiedru kabeļu atzarojums uz Sakaru tīkla objektu “Skrudaliena” no P68 līdz “Augstkalni 1”, Skrudalienas pagasts 09.09.2019 19.09.2019 (iecere apstiprināta) 16.10.2019 (saskaņots) 28.10.2019
Garāžas ēkas būvniecība “Nīcgales purvs”, Nīcgales pagasts 29.08.2019 30.08.2019 (iecere apstiprināta) 30.08.2019 (saskaņots) 28.10.2019
Dārza mājiņas, šķūņa pārbūve 105, Latgale, Līksnas pagasts 15.10.2019 18.10.2019 (iecere apstiprināta) 18.10.2019 (saskaņots) 28.10.2019
Saimniecības ēkas, 2 lopu nojumju būvniecība, šķūņa ar kad.apz.44620010013002 nojaukšana “Egles”’, Rasnači, Kalupes pagasts 14.10.2019 14.10.2019 (iecere apstiprināta) 16.10.2019 (saskaņots) 24.10.2019
Ģimenes mājas garāža, pirts būvniecība Jaunatnes iela 12, Randene, Kalkūnes pagasts 18.10.2019 23.10.2019 (iecere apstiprināta) 23.10.2019 (saskaņots) 24.10.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība “Skaisti”, Salienas pagasts 16.10.2019 21.10.2019 (iecere apstiprināta) 21.10.2019 (saskaņots) 22.10.2019
Dārza mājiņas būvniecība Latgale 35, Līksnas pagasts 07.10.2019 17.10.2019 (iecere apstiprināta) 17.10.2019 (saskaņots) 21.10.2019
Dzīvojamās mājas, šķūņu, pirts būvniecība “Briežu sala”,Sventes pagasts 02.09.2019 05.09.2019 (iecere apstiprināta) 10.10.2019 (saskanots) 18.10.2019
Dārza mājiņas būvniecība “210”, Maļutki, Tabores pagasts 16.08.2019 26.08.2019 atzinums par būves pārbaudi 14.10.2019 (saskaņots) 18.10.2019
Pirts pārbūve “Atpūtas bāze Jantarnaja”, Skrudalienas pagasts 11.09.2019 30.09.2019 (iecere apstiprināta) 09.10.2019 (saskaņots)
Meliorācijas grāvis 43765:02 rekonstrukcija “Dzintari”, Skrudalienas pagasts 30.08.2019 30.08.2019 (iecere apstiprināta) 02.10.2019 (saskaņots) 02.10.2019
Saimniecības ēkas būvniecība Pļavas iela 8, Krauja, Naujenes pagasts 14.10.2019 14.10.2019 (iecere apstiprināta) 16.10.2019 (saskaņots)
Dārza mājiņas, pirts, saimniecības ēkas būvniecība “Melnezers 10”, Sventes pagasts 07.10.2019 10.10.2019 (iecere apstiprināta) 11.10.2019 (saskaņots) 16.10.2019
Dzīvojamās mājas, garāžas, pirts būvniecība “Abeļkalni”, Nīcgales muiža, Nīcgales pagasts 07.10.2019 09.10.2019 (iecere apstiprināta) 11.10.2019 (saskaņots) 15.10.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība “Elkšņu Upītes 2”, Sventes pagasts 16.09.2019 20.09.2019 (iecere apstiprināta) 20.09.2019 (saskaņots) 09.10.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība Priežu iela 1, Stropi, Naujenes pagasts 07.10.2019 09.10.2019 (iecere apstiprināta)
Dārza mājiņas, pirts, 2 šķūņu, lapenes, atejas būvniecība “122”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 30.09.2019 02.10.2019 (iecere apstiprināta) 02.10.2019 (saskaņots) 09.10.2019
Dārza mājiņas būvniecība “26”, Daugava, Kalkūnes pagasts 19.09.2019 19.09.2019 (iecere apstiprināta) 20.09.2019 (saskaņots) 09.10.2019
Dzīvojamās mājas , garāžas būvniecība “Oši 2”, Juzefova, Naujenes pagasts 02.09.2019 10.09.2019 ( atzinums par būves pārbaudi) 23.09.2019 (saskaņots) 02.10.2019
Dārza mājiņas, pirts būvniecība “27”, Latgale, Līksnas pagasts 23.09.2019 23.09.2019 (iecere apstiprināta) 26.09.2019 (saskaņots) 03.10.2019
Dzīvojamās mājas, šķūnis, pirts būvniecība “Gaismiņi”, Tabores pagasts 19.09.2019 19.09.2019 (iecere apstiprināta) 20.09.2019 (saskaņots) 23.09.2019
Dārza mājiņas, šķūņa, siltumnīcas, nojumes būvniecība “363’, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts 09.09.2019 09.09.2019 (iecere apstiprināta) 13.09.2019 (saskaņots) 23.09.2019
Dzīvojamās mājas, garāžas ar pagrabu būvniecība “Teivāni 30”, Naujenes pagasts 11.09.2019 11.09.2019 (iecere apstiprināta) 19.09.2019 (saskaņots)
Medumu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana Skolas iela 19, Medumi,Medumu pagasts, Daugavpils novads 21.11.2018 26.11.2018 (iecere apstiprināta) 14.12.2018 (saskaņots) 16.09.2019
Cietmēslu krātuves būvniecība, esošās liellopu novietnes pārbūve, teritorijas labiekārtošana “Puikas”, Vasaraudži-1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 25.10.2018 25.10.2018 (iecere apstiprināta) 25.10.2018 (saskaņots) 12.09.2019
Meža autoceļa “Ružu stiga” pārbūve Līksnas pagasts, Nīcgales iecirknis, 222.-227. kvartāls 02.07.2018 06.07.2018 (iecere apstiprināta) 23.10.2018 (saskaņots) 04.09.2019
Garāžas, pirts, lapenes, atejas būvniecība, esoša pirts ar kad.apz. 4496 008 0030 009 pārbūve par šķūni “Kvieši”, Vecsalienas pagasts 02.09.2019 02.09.2019 (iecere apstiprināta) 04.09.2019 (saskaņots) 09.09.2019
Dzīvojamās mājas pārbūve ar garāžas un nojumes būvniecība “Marčenko mājas”,Demenes pagasts,Daugavpils novads 01.12.2016 09.12.2016 (iecere apstiprināts) 19.01.2017 (saskaņots) 04.09.2019
Palīgēkas ar pirti, palīgēkas, šķūņa un kūts būvniecība “Paboliņi 1”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 08.08.2019 07.08.2019 (iecere apstiprināta) 08.08.2019 (saskaņots) 02.09.2019
Saimniecības ēkas būvniecība, esošās palīgēkas -002 nojaukšana Oktobra iela 13, Tabore, Tabores pagasts 22.08.2019 26.08.2019 (iecere apstiprināta) 26.08.2019 (saskaņots) 02.09.2019
Optikas tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana Objektā Vaboles pagastā, Daugavpils novadā. Vaboles pagasts 17.04.2019 29.04.2019 (iecere apstiprināta) 08.08.2019 (saskaņots) 19.08.2019
AS “Latvijas valsts meži” Latgales reģiona Nīcgales meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas “Purva ceļa sistēma” atjaunošana Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 29.05.2019 30.05.2019 (iecere apstiprināta) 21.08.2019 (saskaņots)
Jumta nesošo koka konstrukciju elementu pārbūve pirmsskolas izglītības ēkā Alejas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 19.10.2018 29.10.2018 (iecere apstiprināta) 14.06.2019 (saskaņots) 21.08.2019
Dārza mājiņas, šķūņa, atejas būvniecība “130”, Meža ciems, Sventes pagasts 22.07.2019 25.07.2019 (iecere apstiprināta) 22.07.2019 (saskaņots) 25.07.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība "Vecpils 43A”, Vecpils, Naujenes pagasts 22.07.2019 22.07.2019 (iecere apstiprināta) 22.07.2019 (saskaņots)
Viesu māju atjaunošana "Viktorija", Skrudalienas pagasts 15.07.2019 15.07.2019 (iecere apstiprināta) 22.07.2019 (saskaņots)
Dārza mājiņas, pirts, lapenes, šķūņa būvniecība “73”, Mičurinietis”, Kalkūnes pagasts 22.07.2019
Garāžas būvniecība Līdumi”’, Kazulīši, Višķu pagasts 27.06.2019 01.07.2019 (iecere apstiprināta) 01.07.2019 (saskaņots) 19.07.2019
Vasarnīcas būvniecība “Meža Gailīši”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 05.06.2019 05.06.2019 (iecere apstiprināta) 11.07.2019 (saskaņots) 19.07.2019
Dzīvojamās mājas pārbūve 18.Novembra iela, 412, Vecstropi, Naujenes pagasts 08.07.2019 08.07.2019 (iecere apstiprināta) 17.07.2019 (saskaņots) 19.07.2019
Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas, pagraba, pirts, nojumes, lapenes būvniecība “Lazdas 2”, Ļukeniški, Naujenes pagasts 12.07.2019 15.07.2019 (iecere apstiprināta) 17.07.2019 (saskaņots) 17.07.2019
Dārza mājiņas, pirts, šķūņa būvniecība “41”, Latgale, Līksnas pagasts 01.07.2019 01.07.2019 (iecere apstiprināta) 08.07.2019 (saskaņots) 16.07.2019
Pirts būvniecība "115”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 01.07.2019 03.07.2019 (iecere apstiprināta) 03.07.2019 (saskaņots) 16.07.2019
Saimniecības ēkas būvniecība Alejas iela, 24, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 08.04.2016 28.04.2016 (iecere apstiprināts) Pagarināta 28.04.2018 10.07.2019 (saskaņots) 11.07.2019
Pirts būvniecība "Krasts", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 14.06.2019 14.06.2019 (iecere apstiprināta) 20.06.2019 (saskaņots) 11.07.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas pārbūve par saimniecības ēku, šķūņa, palīgēkas, malkas novietnes, voljēra būvniecība, kūts nojaukšana Daugavpils iela 21, Svente, Sventes pagasts 31.05.2019 31.05.2019 (iecere apstiprināta) 08.07.2019 (saskaņots)
Artēziskais ūdensapgādes urbuma būvniecība “Manturi”, Višķu pagasts 26.06.2019 26.06.2019 (iecere apstiprināta) 08.07.2019 (saskaņots) 08.07.2019
“Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Bērzkalni - Razvilka” pārbūve Demenes pagasts, Daugavpils novads 03.04.2017 12.04.2017 (iecere apstiprināts) 12.06.2017 (saskaņots) 05.07.2019
Palīgēkas ar pirti būvniecība “Ezerīši”, Demenes pagasts 04.07.2019 04.07.2019 (iecere apstiprināta) 05.07.2019 (saskaņots)
Dārza mājiņas pārbūve "Ozerķi 1", Sventes pagasts, Daugavpils novads 22.05.2019 27.05.2019 (iecere apstiprināta) 27.05.2019 (saskaņots) 28.06.2019
Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecība „Vels 2”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 01.02.2019 14.06.2019 (iecere apstiprināta) 27.06.2019 (saskaņots)
“Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Valsts ceļš- Kurpeņiški-Janciški” pārbūve Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 03.04.2017 12.04.2017 (iecere apstiprināts) 26.06.2017 (saskaņots) 26.06.2019
“Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Zeitiški - Tartaks” pārbūve Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 03.04.2017 12.04.2017 (iecere apstiprināts) 26.06.2017 (saskaņots) 26.06.2019
Dzīvojamās mājas ar mansardu būvniecība, esošo dzīvojamās mājas pārbūvē par palīgēku, kūts un pagrabs nojaukšana Tarasovka, Skrudalienas pagasts 19.06.2019 27.06.2019 (iecere apstiprināta)
Šķūņa, kūts, siltumnīcas būvniecība “Liartas”, Cirši, Naujenes pagasts 20.06.2019 20.06.2019 (iecere apstiprināta) 25.06.2019 (saskaņots)
Šķūņa būvniecība "Ati 1", Tabores pagasts 20.06.2019 20.06.2019 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas būvniecība Elkšņu iela 1, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 18.06.2019 20.06.2019 (iecere apstiprināta)
Vēsturiskā muižas dīķa atjaunošana un tīrīšana “1.Saliena”, Salienas pagasts 06.06.2019 17.06.2019 (iecere apstiprināta) 17.06.2019 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas būvniecība “Laimes muiža”, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 29.05.2019 30.05.2019 (iecere apstiprināta) 30.05.2019 (saskaņots) 14.06.2019
Dzīvojamās mājas pārbūve "Vecozoļi", Kalūpes pagasts 05.04.2019 08.04.2019 (iecere apstiprināta) 08.04.2019 (saskaņots) 12.06.2019
Dārza mājiņas ar kad.apz.4468 009 0107 001 pārbūve, nojumes ar kad.apz.4469 009 0107 002 nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība "Latgale", z.g.Nr.99, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 20.05.2019 29.05.2019 (iecere apstiprināta) 29.05.2019 (saskaņots) 05.06.2019
Esošas dzīvojamas mājas ar kad.apz.4476 005 0221 001 nojaukšana un dzīvojamās mājas jaunbūve “Grāvmalas”, Somugols, Nīcgales pagasts 14.02.2019 15.02.2019 (iecere apstiprināta) 15.02.2019 05.06.2019
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība Dzirnavu iela 4, Kalupe, Kalupes pagasts 03.06.2019 03.06.2019 (iecere apstiprināta)
Viesu mājas jaunbūve, esošo pamatu -002; -005; -008 nojaukšana "Marija", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20.05.2019 27.05.2019 (iecere apstiprināta)
Dārza mājiņas ar kad.apz.4492 002 0347 001, garāžas ar kad .apz.44920020347002 apvienošana un pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība “Maļutki”, z.g. Nr.45,Tabores pagasts 14.05.2019 27.05.2019 (iecere apstiprināta) 27.05.2019 (saskaņots) 29.05.2019
Robežšķērsošanas vietas ‘’Silene’’ ceļa infrastruktūras uzlabošana "Silenes RKP", Skrudalienas pag., Daugavpils novads 24.07.2017. 02.08.2017 (iecere apstiprināta) 14.12.2017 (saskaņots) 17.05.2019
Katlu mājas un nojumes nojaukšana Skolas iela 17, Špoģi,Višķu pagasts, Daugavpils novads 18.12.2018 18.12.2018 (iecere apstiprināta) 21.12.2018 (saskaņots) 04.02.2019
“Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi-Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai” Višķu pagasts, Daugavpils novads 28.02.2017 03.03.2017 (iecere apstiprināts) 12.05.2017 (saskaņots) 03.04.2019
Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai “Puncuļi”,Sventes pagasts, Daugavpils novadas 10.03.2017 17.03.2017 (iecere apstiprināts) 28.04.2017 (saskaņots) 14.03.2019
Dzīvojamās mājas pārbūve Zariņi”, Vaikuļani, Līksnas pagasts 25.04.2019 25.04.2019 (iecere apstiprināta) 30.04.2019 (saskaņots)
Viesu nama un palīgēkas būvniecība “Laimziedi”, Laucesas pagasts 26.02.2019 27.02.2019 (iecere apstiprināta) 30.04.2019 (saskaņots)
Palīgēkas ar pirti būvniecība ”285”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts ”285”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 25.04.2019 29.04.2019 (iecere apstiprināta) 29.04.2019 (saskaņots)
Palīgēka ar pirti, šķūņa būvniecība "Imantas"", Demenes pagasts 18.04.2019 18.04.2019 (iecere apstiprināta) 24.04.2019 (saskaņots) 29.04.2019
Atpūtas ēkas būvniecība “Lociki-28”, Naujenes pagasts 01.04.2019 08.04.2019 (iecere apstiprināta) 08.04.2019 (saskaņots) 29.04.2019
Dzīvojamās mājas , saimniecības ēkas būvniecība “Barišķi”, Skrudalienas pagasts 23.04.2019 29.04.2019 (iecere apstiprināta) 29.04.2019 (saskaņots) 29.4.2019
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība “Laucesa-32”, Laucesas pagasts “Laucesa-32”, Laucesas pagasts 15.04.2019 15.04.2019 (iecere apstiprināta) 17.04.2019 (saskaņots) 24.04.2019
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība “Cirši”, Laucesas pagasts “Cirši”, Laucesas pagasts 15.04.2019 15.04.2019 (iecere apstiprināta) 17.04.2019 (saskaņots) 24.04.2019
Dārza mājiņas pārbūve “134”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts 26.03.2019 28.03.2019 (iecere apstiprināta) 28.03.2019 (saskaņots) 17.04.2019
Ēkas ar kad.apz. 4470 005 0035 011 pārbūve par dzīvojamo māju, garāža, malkas šķūņa būvniecība Avenāji, Gaideļi, Mazie Kokini, Maļinovas pagasts 12.04.2019 15.04.2019 (iecere apstiprināta) 16.04.2019 (saskaņots) 16.04.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība Strādnieku iela 36, Randene, Kalkūnes pagasts 08.04.2019 08.04.2019 (iecere apstiprināta) 12.04.2019 (saskaņots) 16.04.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana “11”, Laucesa, Laucesas pagasts 08.04.2019 08.04.2019 (iecere apstiprināta) 12.04.2019 (saskaņots) 12.04.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība “Ezerkrasti 3”, Medumu pagasts 08.04.2019 08.04.2019 (iecere apstiprināta) 09.04.2019 (saskaņots) 10.04.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība “Marijas un Jāzepa māja”, Raščino, Naujenes pagasts 08.04.2019 08.04.2019 (iecere apstiprināta) 09.04.2019 (saskaņots) 10.04.2019
Dzīvojamās mājas, garāžas, saimniecības ēkas būvniecība Elkšņu iela 7, Stropi, Naujenes pagasts 21.03.2019 21.03.2019 (iecere apstiprināta) 21.03.2019 (saskaņots) 28.03.2019
Dārza mājiņas būvniecība “276E”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts 21.03.2019 21.03.2019 (iecere apstiprināta) 21.03.2019 (saskaņots) 28.03.2019
Palīgēka ar pirti būvniecība Aglonas iela 38, Višķi, Višķu pagasts 01.03.2019 11.03.2019 (iecere apstiprināta) 25.03.2019 (saskaņots) 25.03.2019
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība “Udri-2”,Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 26.03.2018 09.04.2018 (iecere apstiprināta) 14.03.2019 ( saskaņots) 14.03.2019
Dzīvojamās mājas ar garāžu parbūve "57", Atpūta, Sventes pagasts, Daugavpils novads 07.06.2018 18.06.2018 (iecere apstiprināta) 14.03.2019 14.03.2019
Pasta nodaļas ēkas pārbūve par dzīvojamo māju Skolas iela 12, Silene,Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 03.12.2018 03.12.2018 (iecere apstiprināta) 07.12.2018 (saskaņots) 12.03.2019
Pirts ar palīgtelpu būvniecība "195", Mičurinietis, Kalkūnes pagasts 06.03.2019 PAU Nr.10-12/56 no 2010.gada 7.aprīlī 11.03.2019 11.03.2019
Dārza mājiņas būvniecība “217”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 28.02.2019 28.02.2019 (iecere apstiprināta) 07.03.2019 07.03.2019
Dārza mājiņas, pirts būvniecība “350”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts 28.02.2019 28.02.2019 (iecere apstiprināta) 06.03.2019 06.03.2019
Saimniecības ēkas būvniecība "Zemkopji", Medumu pagasts, Daugavpils novads 14.01.2019 14.01.2019 (iecere apstiprināta) 06.03.2019 06.03.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība "Kraukļi”, Demenes pagasts 25.02.2019 25.02.2019 (iecere apstiprināta) 27.02.2019
Dārza mājiņas, saimniecības ēkas, pirts, dīķa, siltumnīcas būvniecība DKS “Daugava”, 104A, Kalkūnes pagasts 06.02.2019 11.02.2019 (iecere apstiprināta) 11.02.2019 11.02.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība "Priedīte”, Laucesas pagasts 07.02.2019 11.02.2019 (iecere apstiprināta) 11.02.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība “Ērgļi”,Dubnas pagasts 07.02.2019 11.02.2019 (iecere apstiprināta) 11.02.2019 14.02.2019
Dzīvojamās mājas, pirts pārbūve, ēku ar kad.apz. 44680080013003, -004, -005, -006 pārbūve par saimniecības ēku “Daugmalas”, Līksnas pagasts 14.02.2019 14.02.2019 (iecere apstiprināta) 14.02.2019 20.02.2019
Dzīvojamās mājas ar nojumi būvniecība “Puteņi D”,Tabores pagasts 14.02.2019 14.02.2019 (iecere apstiprināta) 14.02.2019 20.02.2019
Dzīvojamās mājas būvniecība “Bērzpils”, Jurīši, Naujenes pagasts 30.01.2019 15.02.2019 (iecere apstiprināta) 15.02.2019 22.02.2019
Dārza mājiņas būvniecība “135”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 19.02.2019 26.02.2019 (iecere apstiprināta) 26.02.2019 26.02.2019
Valsts nozīmes ūdensnotekas N-1, ŪSIK kods 43384:01, pik. 00/00 – 73/20 atjaunošana Kalupes pagasts, Daugavpils novads 17.08.2018 28.08.2018 (iecere apstiprināta) 20.02.2019
Lauksaimniecības šķūņa būvniecība “Eglītes 2”,Kalupes pagasts, Daugavpils novads 05.11.2018 05.11.2018 (iecere apstiprināta) 05.11.2018 (saskaņots) 31.01.2019
Atpūtas ēkas un pirts būvniecība “Kraujas 2”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 27.12.2018 24.01.2019 (iecere apstiprināta) 24.01.2019 (saskaņots) 31.01.2019
Dzīvojamās mājas un šķūņa būvniecība Randene 3, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 01.11.2018 01.11.2018 (iecere apstiprināta) 31.01.2019 31.01.2019
Atpūtas ēkas būvniecība 207, d/s "Daugava", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 03.01.2019 09.01.2019 (iecere apstiprināta) 09.01.2019 (saskaņots) 14.01.2019
Dzīvojamas mājas būvniecība "Ritas", Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 10.12.2018 10.12.2018 (iecere apstiprināta) 14.12.2018 (saskaņots) 24.01.2019
Dārza mājiņas, šķūņa pārbūve 11, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 10.12.2018 10.12.2018 (iecere apstiprināta) 14.12.2018 (saskaņots) 17.12.2018
Pirts būvniecība "Tauriņi", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 10.12.2018 10.12.2018 (iecere apstiprināta) 13.12.2018 (saskaņots) 02.01.2019
Atpūtas ēkas , 2 nojumju, lapenes būvniecība “Pagātnītes”,Sventes pagasts, Daugavpils novads 10.12.2018 21.12.2018 (iecere apstiprināta) 21.12.2018 (saskaņots) 03.01.2019
Dārza mājiņas pārbūve , 2 palīgēkas nojaukšana 373, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 05.12.2018 10.12.2018 (iecere apstiprināta) 10.12.2018 (saskaņots) 02.01.2019
Atpūtas ēkas būvniecība “Stropica 2”, Stropica,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 03.12.2018 03.12.2018 (iecere apstiprināta) 05.12.2018 (saskaņots) 10.12.2018
Pagraba pārbūve par atpūtas ēku "Mežmalas 2", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 03.12.2018 05.12.2018 (iecere apstiprināta) 05.12.2018 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts būvniecība “Krustceļi”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 30.11.2018 05.12.2018 (iecere apstiprināta)
Katlu mājas (moduļa tipa) būvniecība Skolas iela 17, Špoģi,Višķu pagasts, Daugavpils novads 22.11.2018 28.11.2018 (iecere apstiprināta) 28.11.2018 (saskaņots) 03.12.2018
Dārza mājiņas pārbūve “Ozerķi 71”,Sventes pagasts, Daugavpils novads 22.11.2018 26.11.2018 (iecere apstiprināta)
Saimniecības ēkas, lapenes būvniecība “15”, Nahodka,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 12.11.2018 12.11.2018 (iecere apstiprināta) 05.12.2018 (saskaņots) 12.12.2018
Kūts būvniecība Daugavas iela 5, Krauja, Naujenes pagasts 08.11.2018 21.11.2018 (iecere apstiprināta) 21.11.2018 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, ēku ar kad.apz. 44640010124 012, -014 pārbūve “Ezermalas 4”, Peski 1, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 22.10.2018 22.10.2018 (iecere apstiprināta) 01.11.2018 (saskaņots) 01.11.2018
Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts būvniecība “Zaļais kalns”, Bukšti, Maļinovas pagasts,Daugavpils novads 25.10.2018 vestule Nr.8-12/281
Atpūtas ēkas, lapenes, palīgēkas būvniecība "Daugava 86", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 24.10.2018 05.11.2018 (iecere apstiprināta) 05.11.2018 (saskaņots)
Kafejnīcas pārbūve Šosejas iela 18,Višķu pagasts, Daugavpils novads 22.10.2018 01.11.2018 (iecere apstiprināta) 15.11.2018 (saskaņots)
Atpūtas ēkas būvniecība "Ozoliņi", Tabores pagasts, Daugavpils novads 18.10.208 18.10.2018 (iecere apstiprināta) 24.10.2018 (saskaņots) 29.10.2018
Ģimenes dzīvojamās mājas būvniecība, saimniecības ēku pārbūve “Rieti”, Gribusti,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 18.10.2018 22.10.2018 (iecere apstiprināta) 22.10.2018 (saskaņots) 14.01.2019
Atpūtas ēkas būvniecība Kankarīši, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 15.10.2018 22.10.2018 (iecere apstiprināta)
Dārza mājiņas būvniecība "407"", Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 10.10.2018 15.10.2018 (iecere apstiprināta) 15.10.2018 (saskaņots) 18.10.2018
Dzīvojamās mājas (kad.apz.4464 005 0348 001)pārbūve "Dzimtas", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 10.10.2018 11.10.2018 (iecere apstiprināta) 12.10.2018 (saskaņots) 18.10.2018
AS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona Nīcgales meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas “Vabole” atjaunošana Līksnas un Vaboles pagasts, Daugavpils novads 08.10.2018 16.10.2018 (iecere apstiprināta) 02.01.2019 (saskaņots)
Atpūtas ēkas būvniecība Miera iela 20, Mirnijs,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 01.10.2018 03.10.2018 (iecere apstiprināta) 04.10.2018 (saskaņots) 12.10.2018
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība "Maztauriņi3", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 27.09.2018 01.10.2018 (iecere apstiprināta) 08.10.2018 (saskaņots)
Kafejnīcas pārbūve Šosejas iela 18,Višķu pagasts, Daugavpils novads 20.09.2018 28.09.2018 (iecere apstiprināta) 28.09.2018 (saskaņots) 01.10.2018
Atpūtas ēkas būvniecība “Vilciņi 1”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 19.09.2018 21.09.2018(iecere apstiprināta) 21.09.2018 (saskaņots)
Nojumes būvniecība "Aizkalni", Tabores pagasts, Daugavpils novads 12.09.2018 20.09.2018 (iecere apstiprināta) 20.09.2018 (saskaņots) 02.10.2018
Dārza mājiņas ar kad.apz. 44920020109001 pārbūve “Cīrulīši”, 54,Tabores pagasts, Daugavpils novads 04.09.2018 06.09.2018 (iecere apstiprināta) 06.09.2018 (saskaņots)
Dārza mājas ar šķūni un nojumi būvniecība “Maļutki”, 230,Tabores pagastā, Daugavpils novadā. 30.08.2018 03.09.2018 (iecere apstiprināta) 12.09.2018 (saskaņots)
Garāžas ar saimniecības telpu būvniecība “Maliene”, Lieli Kokini, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 29.08.2018 29.08.2018 (iecere apstiprināta) 03.09.2018 (saskaņots) 17.09.2018
Saimniecības ēkas būvniecība "Māras lauki", Tabores pagasts, Daugavpils novads 28.08.2018 03.09.2018 (iecere apstiprināta) 03.09.2018 (saskaņots)
Vasaras mājas būvniecība “Skrudalienas māja-19”. Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 13.08.2018. 16.08.2018 (iecere apstiprināta) 27.09.2018 (saskaņots) 12.10.2018
Dārza mājiņas, siltumnīcas pārbūve, saimniecības ēkas, atejas jauna būvniecība “353”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 09.08.2018 13.08.2018 (iecere apstiprināta) 13.08.2018 (saskaņots) 24.08.2018
Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība Novosjolov iela 1, Laucesa, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 27.07.2018 31.07.2018 (iecere apstiprināta) 31.07.2018 (saskaņots) 02.08.2018
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība “Grāvīši”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 23.07.2018. 25.07.2018 (iecere apstiprināta) 25.07.2018 (saskaņots) 09.08.2018
Šķūņa būvniecība “Aizsili”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 19.07.2018. 25.07.2018 (iecere apstiprināta) 25.07.2018 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts būvniecība "Āres", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 19.07.2017 24.07.2018 (iecere apstiprināta) 24.07.2018 (saskaņots) 02.08.2018
Dārza mājiņas būvniecība “151”, Latgale,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 19.07.2018 25.07.2018 (iecere apstiprināta) 25.07.2018 (saskaņots) 25.07.2018
Dārza mājiņas pārbūve, pirts, šķūņa būvniecība Celtnieks "368",Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 17.07.2018 17.07.2018 (iecere apstiprināta) 19.07.2018 (saskaņots) 19.07.2018
Dzīvojamās mājas, šķūņa, pagrabs būvniecība Ilgas iela 52, Medumi,Medumu pagasts 17.07.2018 17.07.2018 (iecere apstiprināta) 19.07.2018 (saskaņots) 19.07.2018
Dārza mājiņas, šķūņa pārbūve, atejas nojaukšana 114, Kooperators,Līksnas pagasts,Daugavpils novads 12.07.2018 12.07.2018 (iecere apstiprināta) 13.07.2018 (saskaņots) 19.07.2018
Pirts būvniecība “Rozītes”,Medumu pagasts, Daugavpils novads 06.07.2018 11.07.2018 (iecere apstiprināta) 11.07.2018 (saskaņots) 12.07.2018
Dārza mājas būvniecība "133", Atpūta, Sventes pagasts, Daugavpils novads 05.07.2018 06.07.2018 (iecere apstiprināta)
Dzīvojamās mājas pārbūve "Zariņi", Kalupes pagasts, Daugavpils novads 02.07.2018 02.07.2018 (iecere apstiprināta) 05.07.2018 (saskaņots) 12.07.2018
Dzīvojamās mājas, pirts būvniecība Čiekuru iela 1, Stropi,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 28.06.2018
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība “Ķekari”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 21.06.2018 22.06.2018 (iecere apstiprināta) 26.06.2018 (saskaņots) 21.08.2018
Dzīvojamas mājas un pirts būvniecība “Mežroze”,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 18.06.2018 21.06.2018 (iecere apstiprināta) 21.06.2018 (saskaņots) 21.06.2018
Dārza mājiņas būvniecība "139", Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 18.06.2018 20.06.2018 (iecere apstiprināta) 20.06.2018 (saskaņots) 26.06.2018
Skābbarības uzglabāšanas laukums “Skaista”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 11.06.2018 13.06.2018 (iecere apstiprināta) 13.06.2018 (saskaņots) 20.06.2018
Pagaidu piebraucamā ceļa un laukuma izbūvei. WELL Nr.1 Mežogas,Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 07.06.2018(anulēts) 03.07.2018 (jauns iesniegums) 2018.gada 18.jūnijā vēstule Nr. 8-12/139 03.07.2018 (iecere apstiprināta) 05.07.2017 (saskaņots) 05.07.2018
Dzīvojamās mājas būvniecība Lejiņa, Maļinovas pagast, Daugavpils novads 07.06.2018 13.06.2018 (iecere apstiprināta) 01.10.2018 (saskaņots)
Atpūtas mājas būvniecība "Robežjāņi", Sventes pagasts, Daugavpils novads 22.05.2018 30.05.2018 (iecere apstiprināta) 30.05.2018 (saskaņots)
Dārza mājiņas pārbūve “141”, Celtnieks,Kalkūnes pagast, Daugavpils novads 16.05.2018 16.05.2018 (iecere apstiprināta) 17.05.2018 (saskaņots) 17.05.2018
Dārza mājiņas būvniecība “390”, Daugava,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 14.05.2018 14.05.2018 (iecere apstiprināta) 16.05.2018 (saskaņots) 23.05.2018
Dārza mājiņas pārbūve “149”, Spārīte,Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 14.05.2018 14.05.2018 (iecere apstiprināta) 16.05.2018 (saskaņots) 23.05.2018
Dzīvojamās mājas būvniecība “Jankalīši”,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 09.05.2018 16.05.2018 (iecere apstiprināta) 17.05.2018 (saskaņots)
Dārza mājiņas ar kad.apz. 4492 002 0347 001 pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība D/s “Maļutki, z.g.Nr.45,Tabores pagasts, Daugavpils novads 02.05.2018 Būvvaldes vēstule Nr. 8-12/83
Saimniecības ēkas, šķūņu būvniecība “Lazdas”, Aščuki,Dubnas pagasts, daugavpils novads 26.04.2018 07.05.2018 (iecere apstiprināta) 09.05.2018 (saskaņots) 16.05.2018
Koka darbnīcas būvniecība "Auzini", Sventes pagastā, Daugavpils novada 12.07.2018 13.07.2018 (iecere apstiprināta) 13.07.2018 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas ar garāžu būvniecība “Laciņi”, Kščeva, Medumu pagasts, Daugavpils novads 09.04.2018 09.04.2018 (iecere apstiprināta) 13.04.2018 (saskaņots) 13.04.2018
Dzīvojamās mājas, kūts, šķūņa būvniecība “Saliņa”, Bisteri,Kalupes pagasts, Daugavpils novads 12.04.2018 12.04.2018 (iecere apstiprināta) 16.04.2018 (saskaņots) 20.04.2018
Dzīvojamās mājas un nojumes būvniecība, šķūņa ar kad. apz. 4464 002 0039 004 nojaukšana “Vecāki”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 09.04.2018 11.04.2018 (iecere apstiprināta) 13.04.2018 (saskaņots) 13.04.2018
Pirts būvniecība Birkineļu dārziņi, 94,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 09.04.2018 09.04.2018 (iecere apstiprināta) 17.04.2018 (saskaņots) 20.04.2018
Dzīvojamās mājas ar garāžu būvniecība “Ogulāji”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 05.04.2018 09.04.2018 (iecere apstiprināta) 14.05.2018 (saskaņots) 16.05.2018
Dzīvojamās mājas pārbūve, nojumes, siltumnīcas, lapenes, paligēkas būvniecība Dārza iela 1, Randene,Kalkūnes pagasts 05.04.2018 09.04.2018 (iecere apstiprināta) 10.04.2018 (saskaņots) 10.04.2018
Pirts būvniecība “Inri”,Medumu pagasts, Daugavpils novads 22.03.2018 23.03.2018(iecere apstiprināta) 26.03.2018 (saskaņots) 27.03.2018
Atpūtas mājas būvniecība “Laksti”,Kalupes pagasts, Daugavpils novads 12.03.2018 12.03.2018 (iecere apstiprināta) 14.03.2018 (saskāņots) 27.04.2018
Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts DAUGAVPILS. Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai posmā a/c A6 – PP Nīcgale. No esošas VAS LVRTC kabeļu savienojumu kameras a/c A6 un P64 krustojumā pa a/c P64 nodalījuma joslu līdz apdzīvotai vietai Nīcgale, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā. 06.03.2018 15.03.2018 (iecere apstiprināta) 12.07.2018 (saskaņots) 23.08.2018
Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts DAUGAVPILS. Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai posmā Saliena – Kaplava – Krāslava. Daugavpils novads. No esošas VAS LVRTC kabeļu savienojumu akas Salienā pa a/c P69 nodalījuma joslu līdz Daugavpils novada robežai, Salienas pagastā, Daugavpils novadā. 06.03.2018 19.03.2018 (iecere apstiprināta) 20.12.2018 (saskaņots)
Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts DAUGAVPILS. Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai Laucesa – PP Demene No esošas VAS LVRTC kabeļu savienojumu akas Laucesā pa a/c V674 un a/c V693 nodalījuma joslu līdz apdzīvotai vietai Demene, Lauceses un Demenes pagastos, Daugavpils novadā. 06.03.2018 19.03.2018 (iecere apstiprināta) 12.07.2018 (saskaņots) 23.08.2018
Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts DAUGAVPILS. Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai a/c P64 – PP Dubna No esošas VAS LVRTC kabeļu savienojumu kameras a/c P58 – P64 krustojumā pa a/c P64 nodalījuma joslu līdz apdzīvotai vietai Dubna, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā. 06.03.2018 19.03.2018 (iecere apstiprināta) 10.08.2018 (saskaņots) 23.08.2018
Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts DAUGAVPILS. Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai a/c A6 – PP Līksna No a/c F6 un Pašvaldības ceļa “Līksna – pagasta ēka (68-27) krustojumā līdz apdzīvotai vietai Līksna, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā. 06.03.2018 15.03.2018 (iecere apstiprināta) 12.07.2018 (saskāņots) 23.08.2018
Atpūtas mājas būvniecība ‘’Bumbieri’’, Sventes pagasts, Daugavpils novads 26.02.2018 26.02.2018 (iecere apstiprināta) 01.03.2018 (saskaņots) 28.03.2018
Atpūtas ēkas, pirts, šķūņa jauna būvniecība ‘’Saliena 58’’, Salienas pagasts, Daugavpils novads 26.02.2018 26.02.2018(iecere apstiprināta) 01.03.2018 (saskaņots) 07.03.2018
Dārza mājiņas būvniecība ‘’532’’, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 26.02.2018 26.02.2018 (iecere apstiprināta) 01.03.2018 (saskaņots) 07.03.2018
Dārza mājiņas pārbūve ‘’186’’, Kooperators, Līksnas pagasts, daugavpils novads 26.02.2018 26.02.2018 (iecere apstiprināta) 01.03.2018 (saskaņots) 07.03.2018
Dzīvojamās mājas -001, kūts -004, šķūņa -003 pārbūve, saimniecības ēkas, garāžas, lauksaimniecības noliktavas, nojumes būvniecība “Apses”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 19.02.2018 01.03.2018 (iecere apstiprināta) 01.03.2018 (saskaņots) 12.03.2018
Dzīvojamās mājas pārbūve par atpūtas māju, palīgēku (kad.apz.4488 003 0089 005; 4488 003 0089 006, 4488 003 0089 007, 4488 003 0089 008) nojaukšana, kūts (kad.apz. 4488 003 0089 004) pārbūve par atpūtas māju. “Ozoli”, Urbanišķi,Sventes pagasts, Daugavpils novads 16.02.2018 23.02.2018 (iecere apstiprināta)
Rēzeknes ielas pārbūve. Apgaismojuma rekonstrukcija Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 16.02.2018 22.02.2018 (iecere apstiprināta) 22.02.2018 (saskaņots) 09.08.2018
Dzīvojamās mājas būvniecība Liepziedu iela 74, Liepziedi,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 15.02.2018 15.02.2018 (iecere apstiprināta) 16.02.2018 (saskaņots) 22.02.2018
Dārza mājiņas un šķūņa pārbūve “256”, Maļutki”,Tabores pagasts, Daugavpils novads 18.01.2018 06.02.2018 (iecere apstiprināta) 09.02.2018 (saskaņots) 09.02.2018
Dārza mājiņas pārbūve, pirts, siltumnīcas būvniecība “100”, Kooperators,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 05.02.2018 05.02.2018 (iecere apstiprināta) 13.02.2018 (saskaņots) 13.02.2018
Dzīvojamas mājas pārbūve “Jāzepu saimniecība”,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 01.02.2018 01.02.2018 (iecere apstiprināta) 06.02.2018 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas būvniecība c. Peski 1/4,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 31.01.2018 31.01.2018 (iecere apstiprināta) 31.01.2018 (saskaņots) 21.02.2018
Dārza mājiņas (kad.apz. 4460 004 1317 001) pārbūve d/s“Mičurinietis”,z.g.235,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 30.01.2018 31.01.2018 (iecere apstiprināta) 31.01.2018 (saskaņots) 08.02.2018
Dzīvojamās mājas , saimniecības ēkas, nojumes, siltumnīcas ,lapenes būvniecība Ilgas iela 20, Medumi,Medumu pagast, Daugavpils novads 29.01.2018 30.01.2018 (iecere apstiprināta) 31.01.2018 (saskaņots) 31.01.2018
Dārza mājiņas, šķūņa, 2 siltumnīcu būvniecība “35”, Mičurinietis,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 29.01.2018 29.01.2018 (iecere apstiprināta) 31.01.2018 (saskaņots) 31.01.2018
Dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšana Vījgriežu iela 7,Maļutki, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 29.01.2018 29.01.2018 (iecere apstiprināta) 29.01.2018 (saskaņots) 29.01.2018
Lauksaimniecības produkcijas noliktavas būvniecība “Lamari”, Kalnišķi,Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 19.01.2018 26.01.2018 (iecere apstiprināta) 01.11.2018 (saskaņots)
Meža ceļa “Barela līnija” būvniecība Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 12.01.2018 15.01.2018 (iecere apstiprināta) 19.03.2018 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība “Grāvnieki”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 05.01.2018 10.01.2018 (iecere apstiprināta) 10.01.2018 (saskaņots) 31.01.2018
Pirts un garāžas būvniecība “Mauriņi”,Sventes pagasts, Daugavpils novads 04.01.2018 10.01.2018 (iecere apstiprināta) 10.01.2018 (saskaņots) 11.01.2018
Pirts būvniecība "191A”, Kooperators,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 22.12.2017 22.12.2017(iecere apstiprināta) 27.12.2017 (saskaņots)
Atpūtas ēkas , siltumnīcas būvniecība Dārza iela 4, “Caunas”, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 22.12.2017 22.12.2017 (iecere apstiprināta) 27.12.2017 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība D/S “Maļutki”,z.g.nr.200,Tabores pagasts, Daugavpils novads 15.12.2017 18.12.2017 (iecere apstiprināta) 18.12.2017 (saskaņots) 31.01.2018
Dzīvojamās mājas būvniecība “Galdnieki 34”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 14.12.2017 18.12.2017 (iecere apstiprināta) 18.12.2017 (saskaņots) 22.12.2017
Telekomunikāciju sakaru masts būvniecība Laucesas pagasts, zem.kad.nr.44640050450, Daugavpils novads 07.12.2017 22.12.2017 (iecere apstiprināta) 22.05.2018 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve par atpūtas māju, palīgēku pārbūve par pasaku izrādes ēku, palīgēku ar kad.apz.44600030017002; -004 nojaukšana “Burtnieki”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 07.12.2017 22.12.2017 (iecere apstiprināta) 31.08.2018 (saskaņots) 17.09.2018
Dārza mājiņas, garāžas, pirts būvniecība, siltumnīcas ar kad.apz.4460004012003 nojaukšana d/b “Celtnieks”, 107,Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 07.12.2017 19.12.2017 (iecere apstiprināta) 21.12.2017 (saskaņots) 02.01.2018
Dzīvojamās mājas būvniecība “Pūces”,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 06.12.2017 11.12.2017 (iecere apstiprināta) 11.12.2017 (saskaņots) 11.12.2017
Kaltes ēkas un pieņemšanas bedres pārbūve, bunkura un nojumes jaunbūve (2 kārtas) “Dukurieši”, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 06.12.2017 06.12.2017 (iecere apstiprināta) 06.12.2017 (saskaņots)
Graudu un sēklu pirmapstrādes būves pārbūve “Liepukalns”, Rasnači,Kalupes pagasts, Daugavpils novads 27.11.2017 27.11.2017 (iecere apstiprināta) 27.11.2017 (saskaņots) 15.06.2018
Teļu un jaunlopu kūts pārbūve “Dravnieki”,Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 13.11.2017 16.11.2017 (iecere apstiprināta) 07.12.2017 (saskaņots) 28.08.2018
Gaļas liellopu novietnes būvniecība “Gribusti” 11,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 13.11.2017 16.11.2017 (iecere apstiprināta) 07.12.2017 (saskaņots)
Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība “Gribusti” 11,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 13.11.2017 16.11.2017 (iecere apstiprināta) 07.12.2017 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve par brīvdienu māju, būvju ar kad.apz.44680030020002, -004, -005, -006, -007 nojaukšana “Pļaviņas 1”, Kirupe,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 13.11.2017 15.11.2017 (iecere apstiprināta) 15.11.2017 (saskāņots)
Meliorācijas sistēmas Tabores pagastā, Daugavpils novadā, zemes vienības kadastra apzīmējumi 4492 006 0228, 4492 006 0252, 4492 006 0031, 4492 006 0163, 4492 006 0165 pārbūve Tabores pagasts, Daugavpils novads 13.11.2017 15.11.2017 (iecere apstiprināta) 15.11.2017 (saskaņots)
Šķūņa būvniecība “Tālskati”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 10.11.2017 10.11.2017 (iecere apstiprināta) 13.11.2017 (sasķaņots)
Dārza mājiņas pārbūve, siltumnīcas un šķūņa būvniecība “30”, Ezerīņi,Sventes pagasts, Daugavpils novads 06.11.2017 08.11.2017 (iecere apstiprināta) 08.11.2017 (saskaņots) 13.11.2017
Garāža būvniecība "Zvirbuļi", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 03.11.2017 09.11.2017 (iecere apstiprināta) 14.11.2017 (saskaņots) 27.04.2018
Naujenes bērnu nama ēkas pārbūve par bērnu atbalsta centru un energoefektivitātes paaugstināšana Daugavas iela 2, Krauja,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 27.10.2017 09.11.2017 (iecere apstiprināta) 27.12.2018 (saskaņots) 19.10.2018
Produkcijas glābāšanas nojumes būvniecība “Belvuda 2”, Stropi,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 18.10.2017 23.10.2017 (iecere apstiprināta) 30.01.2018 (saskaņots)
Dārza mājiņas (kad.apz. 44740010425001) pārbūve “355”, Vasarnīcas,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 11.10.2017 09.11.2017 (iecere apstiprināta) 09.11.2017 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība Zemnieku iela 10c,Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 09.10.2017 09.10.2017 (iecere apstiprināta) 12.10.2017 (saskaņots) 16.10.2017
Dzīvojamās mājas pārbūve Lociki 31,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 05.10.2017 05.10.2017 (iecere apstiprināta) 09.10.2017 (saskaņots) 20.10.2017
Dārza mājiņas būvniecība, nojume ar kad.apz. 44680060496006 nojaukšana “420”, Ļūbaste 1,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 04.10.2017 09.10.2017 (iecere apstiprināta) 10.10.2017 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve “Priekuļi 8”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 04.10.2017 09.10.2017 (iecere apstiprināta) 10.10.2017 (saskaņots) 23.10.2017
Dzīvojamās mājas, pirts būvniecība “Rudens prieks”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 28.09.2017 28.09.2017 (iecere apstiprināta) 02.10.2017 (saskaņots) 04.10.2017
Telekomunikāciju sakaru tornis būvniecība “Guntiņas”, Apses,Sventes pagasts, Daugavpils novads 26.09.2017 vestule Nr.8-12/259 18.oktobrī. 2017.gadā
Dārza mājiņas pārbūve, saimniecības ēkas un pirts būvniecība, -003,-005,-006 nojaukšana “106”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 25.09.2017 25.09.2017 (iecere apstiprināta) 28.09.2017 (saskaņots) 04.10.2017
Lauksaimniecības produkcijas noliktavas būvniecība “Meimuri”,Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 19.09.2017 25.09.2017 (iecere apstiprināta) 27.10.2017 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Māras lauki, Tabores pagasts, Daugavpils novads 07.09.2017 14.09.2017 (iecere apstiprināta) 14.09.2017 (saskaņots) 02.10.2017
Šķūņa un sūkņu novietnes būvniecība “Meža ceļš”,Demenes pagasts, Daugavpils novads 31.08.2017 31.08.2017 (iecere apstiprināta) 01.09.2017 (saskaņots)
Biroju ēkas “Bērzu birzs” būvniecība Lociki,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 17.08.2017 21.08.2017 (iecere apstiprināta) 01.09.2017 (saskaņots)
Degvielas uzpildes stacijas pārbūve “Ilgas”, Stropica,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 15.08.2017 21.08.2017 (iecere apstiprināta) 21.08.2017 (saskāņots) 22.09.2017
Pirts ar terasi būvniecība Strādnieku iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads 11.08.2017 17.08.2017 (iecere apstiprināta) 17.08.2017 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas būvniecība Priežu iela 2, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 10.08.2017 15.08.2017 (iecere apstiprināta) 15.08.2017 (saskaņots) 18.08.2017
Dzīvojamās mājas būvniecība “Rūķi”, Munciški,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 08.08.20178 15.08.2017 (iecere apstiprināta) 15.08.2017 (saskaņots) 18.08.2017
Atpūtas ēkas būvniecība “Bajāri”,Urbanišķi,Sventes pagasts, Daugavpils novads 31.07.2017 16.08.2017 (iecere apstiprinātā) 16.08.2017 (saskaņots) 23.08.2017
Atpūtas mājas būvniecība “Ziedoni 1”,Sventes pagasts, Daugavpils novads 03.08.2017 10.08.2017 (iecere apstiprināta) 28.09.2017 (saskaņots) 02.10.2017
Dzīvojamās mājas, pirts, šķūņa būvniecība “Zaķīši”,Tabores pagasts, Daugavpils novads 31.07.2016 28.07.2017 (iecere apstiprināta) 02.08.2017 (saskaņots) 21.08.2017
Dārza mājiņas, garāžas (piebūves), un pirts būvniecība D/s “Eglīte”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 27.07.2017. 04.08.2017 (iecere apstiprināta) 04.08.2017 (saskaņots) 23.08.2017
Dzīvojamās mājas, malkas šķūņa, siltumnīcas, garāžas, pirti būvniecība “Strautiņi 1”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 10.07.2017 13.07.2017 (iecere apstiprinātā) 13.07.2017(saskāņots)
Dārza mājiņas pārbūve, pirts būvniecība D/S “Birkineļi”, 136,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 10.07.2017 13.07.2017 (iecere apstiprinātā) 13.07.2017 (saskaņots)
Augstā spiediena ( P< 12 BAR) sadales gāzesvada pārbūve Piekrastes ielā 32, Daugavpils Līksnas pagasts, Daugavpils novads 10.07.2017 13.07.2017 (iecere apstiprināta) 13.07.2017 (saskaņots) 27.06.2018
VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” siltumtrases posma nomaiņa un teritorijas labiekārtošana Liela iela 1, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 06.05.2017 17.07.2017 (iecere apstiprināta) 17.07.2017 (saskāņots) 18.10.2017
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, lapenes būvniecība "Paipalas", Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 03.07.2017 03.07.2017 (iecere apstiprināta) 05.07.2017 (saskaņots) 06.07.2017
Saimniecības ēkas pārbūve par dzīvojamo māju, saimniecības ēkas būvniecība Vījgriežu iela 13, Maļutki,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 30.06.2017 07.07.2017 (iecere apstiprināta) 17.07.2017 (saskaņots) 14.08.2017
Dārza mājiņas būvniecība “50”, Cīrulīši,Tabores pagasts, Daugavpils novads 30.06.2017 05.07.2017 (iecere apstiprināta) 05.07.2017 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts būvniecība “Stropi 34”, Stropi,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 26.06.2017 28.06.2017 (iecere apstiprināts) 30.06.2017 (saskaņots) 30.06.2017
Dārza mājiņas, pirts, pagraba, šķūņa būvniecība, siltumnīcas izvietošana D/S Lauku celtnieks, Vasarnīcas 139A, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 26.06.2017 26.06.2017 (iecere apstiprināts) 28.06.2017 (saskaņots) 30.06.2017
Dārza mājiņas ar pirti būvniecība “98”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 19.06.2017 21.06.2017 (iecere apstiprināta) 21.06.2017 (saskaņots) 04.07.2017
Saimniecības ēkas un žoga būvniecība “Napaleona lauks”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 19.06.2017 19.06.2017 (iecere apstiprināts) 20.06.2017 (saskaņots) 20.06.2017
Valsts nozīmes ūdensnotekas Veižalka, ŪSIK kods 435262:01, pik.00/00-35/50 un pik.. 61/75-109/05 atjaunošana Naujenes pagasts, Daugavpils novads 16.06.2017 20.06.2017 (iecere apstiprināta) 27.11.2017 (saskaņots)
Dārza mājiņas, pirts, siltumnīcas būvniecība un esošās būves ar kad.apz.44680090148001 nojaukšana “140”, Latgale, Līksnas pagasts,Daugavpils novads 15.06.2017 21.06.2017 (iecere apstiprināts) 21.06.2017 (saskaņots) 04.07.2017
Veikala pārbūve Skolas iela 1, Silene,Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 08.06.2017 19.06.2017 (iecere apstiprināta) 01.09.2017 (saskaņots) 31.01.2018
Dārza mājiņas būvniecība Ļubaste 1, nr.457, Ļīksnas pagasts, Daugavpils novads 05.06.2017 07.06.2017 (iecere apstiprināta) 07.06.2017 (saskaņots) 08.06.2017
Dzīvojamās mājas, pirts, garāžas būvniecība "Sandra", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 07.06.2017 12.06.2017 (iecere apstiprināta) 28.08.2017 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas būvniecība “Saules pļava”,Tabores pagasts, Daugavpils novads 01.06.2017 01.06.2017 (iecere apstiprināts) 02.06.2017 (saskaņots) 05.06.2017
Tūrisma un atpūtas centra rekonstrukcija saimniecībā ‘’Varavīksne”, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 18.05.2017 18.05.2017 (iecere apstiprināta) 22.05.2017 (saskaņots) 24.05.2017
Meža meliorācijas sistēmas “Sergunta” pārbūve Nīcgales meža iecirknī, Dienvidlatgales reģionā. Nīcgales pagasts, Daugavpils novads; Jersikas pagasts, Līvānu novads; Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads 12.05.2017 22.05.2017 (iecere apstiprināta)
Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Vīrognas ceļš” pārbūve Višķu pagasts, Daugavpils novads 12.05.2017 22.05.2017 (iecere apstiprināts) 02.06.2017 (saskaņots)
Lauksaimniecības produkcijas noliktavas būvniecība “Osinovka”,Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 10.05.2017 22.05.2017 (iecere apstiprināts) 05.06.2017 (saskaņots) 07.06.2017
Dzīvojamās mājas (kad.apz.4498 004 0210 001) pārbūve “Vījgriezes”,Višķu pagasts, Daugavpils novads 03.05.2017 03.05.2017 (iecere apstiprināts) 08.05.2017 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība “Napoleona lauks”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 18.04.2017 20.04.2017 (iecere apstiprināts) 21.04.2017 (saskaņots)
Šķūņa būivniecība "Ezerzeme"", Vaboles pagasts, Daugavpils novads 18.04.2017 20.04.2017 (iecere apstiprināts) 20.04.2017 (saskaņots) 24.04.2017
Esošas dzīvojamās mājas pārbūve par viesu māju “Pilskalni” “Pilskalni”, Ostrovas c.,Višķu pagasts, Daugavpils novads 11.04.2017 18.04.2017 (iecere apstiprināts) 11.07.2018 (saskaņots) 17.09.2018
Atpūtas mājas, pirts, laivu nojumes, atpūtas nojumes,2 lapeņu, 4 laipu laivu piestātnes būvniecība “Atpūtes”,Demenes pagasts, Daugavpils novads 07.04.2017 07.04.2017 /iesn. atmežošanai/ 28.04.2017 (saskaņots)
Graudu glabāšanas noliktavas ar kad.nr.4452 004 0016 013 pārbūve “Silvas”, Dubnas pagasts 07.04.2017 12.04.2017 (iecere apstiprināts) 12.04.2017 (saskaņots) 19.04.2017
Dzīvojamās mājas būvniecība “Sandariški-29”,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 03.04.2017 13.04.2017 (iecere apstiprināts) 19.04.2017 (saskaņots) 19.04.2017
“Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Mežniecība- Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 03.04.2017 12.04.2017 (iecere apstiprināts) 12.06.2017 (saskāņots) 26.06.2018
“Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Vitaniški-Bruņene” pārbūve Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 03.04.2017 12.04.2017 (iecere apstiprināts) 26.06.2017 (saskaņots) 26.06.2018
Saimniecības ēkas būvniecība “Krokus”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 30.03.2017 03.04.2017 (iecere apstiprināts) 25.04.2017 (saskaņots) 25.04.2017
Atpūtas mājas būvniecība un teritorijas labiekārtošana vēsturiskas ekspozīcijas vajadzībām “Laucese”,Medumu pagasts, Daugavpils novads 28.03.2017 30.03.2017 (iecere apstiprināts) 22.06.2018 (sasķānots) 02.07.2018
Šķūņa ar nojumi būvniecība “Ati 1”,Tabores pagasts, Daugavpils novads 27.03.2017 29.03.2017 (iecere apstiprināts) 20.06.2017 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība “Cīrulīši 56”,Tabores pagasts, Daugavpils novads 20.03.2017 20.03.2017 (iecere apstiprināts) 28.03.2017 (saskaņots)
Pirts, garāžas, nojumes būvniecība “Aizas”, Rubeniški,Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 06.03.2017 06.03.2017 (iecere apstiprināts) 13.07.2018 (saskaņots)
Elevatora graudu pieņemšanas ēkas būvniecība “Dzirnavnieks”, Stropi,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 06.03.2017 20.03.2017 (iecere apstiprināts) 22.05.2017 (saskaņots) 26.05.2017
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Daugavas iela9, Krauja,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 06.03.2017 06.03.2017 (iecere apstiprināts) 09.03.2017 (saskāņots) 24.04.2017
Dzīvojamās mājas pārbūve “Bekas”, Muitas,Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 14.02.2017 17.02.2017 (iecere apstiprināts) 17.02.2017 (saskaņots) 24.02.2017
Medumu parka pārbūve ( 2 kārta) Alejas iela 20, Medumi,Medumu pagasts, Daugavpils novads 13.02.2017 20.02.2017 (iecere apstiprināts)
Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība “Jaunsētnieki”, Urbanišķi,Sventes pagasts, Daugavpils novads 13.02.2017 13.02.2017 (iecere apstiprināts) 14.02.2017 (saskaņots) 20.02.2017
Dzīvojamās mājas pārbūve "Cepļi-1", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 10.02.2017 13.02.2017 (iecere apstiprināts) 13.02.2017 (sakaņots) 27.02.2017
Dzīvojamās mājas pārbūve "Lielakmeņi", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 09.02.2017 09.02.2017 (iecere apstiprināts) 13.02.2017 (saskaņots) 15.02.2017
Pirts būvniecība Bārbele, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 06.02.2017. 13.02.2017 (iecere apstiprināts) 16.02.2017 (saskaņots) 16.02.2017
Pagraba pārbūve "Lielraži", Sventes pagasts, Daugavpils novads 02.02.2017. 02.02.2017 (iecere apstiprināts) 06.02.2017 (saskaņots) 13.02.2017
Šķūnis un kūts ar kad.apz.44460040034003 pārbūve un pirts ar kad.apz.44460040034006 nojaukšana “Osinovka-2”, Osinovka,Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 23.01.2017 23.01.2017 (iecere apstiprināts) 30.01.2017 (saskaņots) 10.02.2017
Nobrauktuves būvniecība Kreipāni, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 19.01.2017 23.01.2017 (iecere apstiprināts) 23.01.2017 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība D/s “Daugava”, z.g.207,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 19.01.2017 23.01.2017 (iecere apstiprināts)
Uguns novērošanas torņa pārbūve “Silene”’,Salienas pagasts, Daugavpils novads 17.01.2017 19.01.2017 (iecere apstiprināts) 19.01.2017 (saskaņots) 22.08.2017
Dārza mājiņas, garāžas un pirts pārbūve, šķūņa un siltumnīcas nojaukšana, šķūņa, siltumnīcas, malkas nojumes un atejas būvniecība d/s “Maļutki”, z.g.63,Tabores pagasts, Daugavpils novads 16.01.2017 18.01.2017 (iecere apstiprināts) 18.01.2017 (saskaņots) 26.01.2017
Dārza mājiņas un siltumnīcas būvniecība, būve ar kad.apz. 4460 004 01697 001 nojaukšana “33”, Daugava, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 12.01.2017 18.01.2017 (iecere apstiprināts) 27.01.2017 (saskaņots) 27.02.2017
Šķūņa būvniecība “Stabulītes”,Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 06.01.2017 18.01.2017 (iecere apstiprināts) 19.01.2017 (saskaņots)
Kūts ar vasaras virtuvi būvniecība "Keinišķi", Demenes pagasts, Daugavpils novads 29.12.2016 30.12.2016 (iecere apstiprināts) 13.02.2017 (saskaņots) 13.02.2017
Dārza mājiņas un garāžas būvniecība “6”,Nahodka,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 03.01.2017 12.01.2017 (iecere apstiprināts) 22.02.2017 (saskaņots) 02.03.2017
Naujenes Novadpietniecības muzeja šķūņa pārbūve par kultūras mantojuma ekspozīciju un amatu prasmju darbnīcu Skolas iela 1,Naujene,Naujenes pagasts 22.12.2016 30.12.2016 (iecere apstiprināts) 09.01.2017 (saskaņots) 23.12.2017
Nepabeigtas vasaras virtuves pārbūve par vasaras māju,pirts kad.apz. 4486 005 0497 002 pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība “Saulceri”,Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 22.12.2016 30.12.2016 (iecere apstiprināts) 12.01.2017 (saskaņots)
Vasaras mājas būvnecība “Žaneta”,Demenes pagasts,Daugavpils novads 22.12.2016 22.12.2016 (iecere apstiprināts) 05.01.2017 (saskaņots) 11.01.2017
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas ar nojumes būvniecība “Kreiļi”,Tabores pagasts, Daugavpils novads 22.12.2016 22.12.2016 (iecere apstiprināts) 03.10.2018 (saskaņots) 03.10.2018
Dzīvojamās mājas, malkas nojumes, segtas terases un siltumnīcas “Renāri”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 21.12.2016 30.12.2016 (iecere apstiprināts) 05.01.2017 (saskaņots) 09.01.2017
Dārza mājiņas un saimniecības ēkas būvniecība “40”, Varavīksne,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 21.12.2016 23.12.2016 (iecere apstiprināts) 05.01.2017 (saskaņots) 11.01.2017
Mēslu krātuves un skābbarības tranšejas būvniecība “Dravnieki”,Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 19.12.2016 19.12.2016 (iecere apstiprināts) 19.12.2016 (saskānots) 28.08.2018
Dzīvojamās mājas būvniecība “Saulkrasti”,Sventes pagasts, Daugavpils novads 19.12.2016 19.12.2016 (iecere apstiprināts) 20.12.2016 (saskaņots)
Jaunsventes parka pārbūve Alejas iela7, Svente,Sventes pagasts, Daugavpils novads 15.12.2016 05.01.2017 (iecere apstiprināts) 24.10.2018 (saskaņots)
Saimniecības ēku būvniecība Dārza iela 1, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 12.12.2016 14.12.2016 (iecere apstiprināts) 16.12.2016 (saskaņots) 19.12.2016
Saimniecības ēkas būvniecība “Lesovsčizna-5”,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 12.12.2016 16.12.2016 (iecere apstiprināts) 16.12.2016 (saskaņots) 19.12.2016
Skābbarības bedres būvniecība “Meimuri”,Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 12.12.2016 16.12.2016 (iecere apstiprināts) Būvatļauja anulēts
Graudu kaltuves un draudu noliktavas rekonstrukcija Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 07.12.2016 07.12.2016 (ieceres apstiprināts) 14.12.2016 (saskaņots)
Dārza mājiņas būvniecība “Atpūta”, 43,Sventes pagasts, Daugavpils novads 01.12.2016 06.12.2016 (iecere apstiprināts) 09.12.2016 (saskaņots) 14.12.2016
Gaļas liellopu novietnes un kūtsmēslu krātuves būvniecība “Priedaine”,Dubnas pagasts,Daugavpils novads 01.12.2016 19.12.2016 (iecere apstiprināts) 20.12.2016 (saskaņots) 01.12.2017
Dzīvojamās mājas, pirts un nobrauktuves būvniecība “Stārķukalns”,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 01.12.2016 01.12.2016 (iecere apstiprināts) 01.12.2016 (saskaņots)
Uguns novērošanas tornis pārbūve “Neibori”,Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 30.11.2016 05.12.2016 (iecere apstiprināts) 12.12.2016 (saskaņots) 22.08.2017
Ambulances ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo centru un siltumapgādes un kanalizācijas pievadi Ezeru iela 13, Kalupe,Kalupes pagasts 29.11.2016 15.12.2016 (iecere apstiprināts)
“Slutišķu – Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošana Naujenes pagasts, Daugavpils novads 23.11.2016 15.12.2016 (iecere apstiprināts) 02.01.2017 (saskaņots) 18.08.2017
SIA “Latvijas mobilais telefons” optisko šķiedru kabeļu trases rekonstrukcija darbi autoceļa P65 Stropi-Krauja rekonstrukcijas darbu zonas posmā km 2.3 -4.61 Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 22.11.2016 05.12.2016 (iecere apstiprināts) 13.02.2017 (saskaņots)
Sventes ezera krasta labiekārtošana Sventes pagasts, Daugavpils novads 21.11.2016 15.12.2016(iecere apstiprināts) 02.01.2017 (saskaņots) 02.10.2018
Dārza mājiņas, saimniecības ēkas un siltumnīcas būvniecība D/s “Mičurinietis”, 570,Kalkūnes pagasts 17.11.2016 17.11.2016 (iecere apsrtiprināts) 21.11.2016 (saskaņots) 30.11.2016
Dārza mājiņas pārbūve D/b “Maļutki”, 223,Tabores pagasts 16.11.2016 21.11.2016 (iecere apstiprināts) 23.11.2016 (saskaņots) 28.11.2016
Dzīvojamās mājas būvniecība, esošu ēku ar būv.kad.apz. 44600040510001 nojaukšana “Galdnieki-20”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 11.11.2016 16.11.2016 (iecere apstiprināts) 18.01.2017 (saskaņots) 08.02.2017
Dzīvojamās mājas būvniecība “Napoleona lauks”’,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 07.11.2016 10.11.2016(iecere apstiprināts) 10.11.2016(saskaņots) 28.11.2016
Atpūtas mājas būvniecība “Ezerceļš”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 03.11.2016 14.11.2016 (iecere apstiprināts) 12.12.2016 (sakaņots) 19.12.2016
Telekomunikāciju sakasru tornis būvniecība “Guntiņas”, Apses,Sventes pagasts, Daugavpils novads 27.10.2016 vestule nr.8-12/264
Dzīvojamās mājas , garāžas, pirts būvniecība Parka iela 13, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 27.10.2016 27.10.2016 (iecere apstiprināts) 12.03.2018 (saskaņots) 12.03.2018
Vasarnīcas, siltumnīcas un ielas tualetes būvniecība “Ļesnoje 140”,Sventes pagasts, Daugavpils novads 19.10.2016 26.10.2016 (iecere apstiprināts) 26.10.2016 (saskaņots) 21.11.2016
Daugavpils novada pāsvaldības ceļu “Sadnieki-Budušķi”(92-7), “Budiški-Červonka”(92-35) un “Skaidrīši-Červonka”(96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai Tabores un Vecsalienas pagasti, Daugavpils novads 30.09.2016 13.10.2016 (iecere apstiprināts) 24.12.2016 (saskaņots) 15.10.2018
Meža autoceļa “Tabores ceļš” būvniecība Tabores pagasts, Daugavpils novads 26.09.2016 29.09.2016 (iecere apstiprināts) 29.11.2016(saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve "Maliene", Lieli Kokini, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 29.09.2016. 29.09.2016 (iecere apstiprināts) 05.10.2016 (saskaņots) 14.10.2016
0,4kV GVL no TP-6280 pārbūve Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 21.09.2016 23.09.2016 (iegere apstiprināts) 23.09.2016 (saskaņots)
Dārza mājiņa ar pirti un saimniecības ēkas būvniecība, esošās dārza mājiņas un saimniecības ēku nojaukšana D/B “Mičurinietis”, 129,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 22.09.2016 22.09.2016 (iecere apstiprināts) 22.09.2016 (saskaņots) 01.12.2016
Atpūtas mājas pārbūve par skaistumkopšanas un ūdensprocedūru salonu “Turisma kompleks Silene”,Skrudalienas pagasts 15.09.2016 15.09.2016 (iecere apstiprināts) 21.09.2016 (saskānots)
Pamatskolas ēkas pārbūve par vieglās rūpniecības ražošanas ēku un noliktavas izbūve Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai Dārza iela 57, Randene,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 12.09.2016 23.09.2016 (iecere apstiprināts) 09.01.2017 (saskaņots) 18.09.2017
Meliorācijas sistēmas pārbūve z.g. “Bebri” (kad.apz.44740030234, 44740040209) un “Cerības” (kad.apz.44740020165) Naujenes pagasts, Daugavpils novadas 12.09.2016 16.09.2016 (iecere apstiprināts) 22.09.2016 (saskaņots) 10.01.2018
Dzīvojamās mājas pārbūve “Ļuļišķi”,Višķu pagasts, Dauagvpils novads 05.09.2016 05.09.2016 (iecere apstiprināts) 05.09.2016 (sasķanots) 21.09.2016
Meliorācijas sistēmas pārbūve 2 kārtās “Golfs”,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 01.09.2016 14.09.2016 (iecere apstiprināts) 22.09.2016 (saskaņots)
Saimniecības ēkas (004) pārbūve par dzīvojamās māju, šķūņa (007) pārbūve, saimniecības ēkas, pirts un lapenes būvniecība “Babītes”,Demenes pagasts 01.09.2016 02.09.2016 (iecere apstiprināts) 05.09.2015 (saskaņots) 07.09.2016
Līksnas Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšana un jumta seguma nomaiņa Vaikuļāni,Līksnas pagasts 30.08.2016 16.09.2016 (iecere apstiprināts) 14.12.2016 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve “Strazdi”, Laucesas pagasts 30.08.2016 08.09.2016 (iecere apstiprināts) 22.09.2016 (saskaņots) 14.10.2016
Dārza mājiņas pārbūve un šķūņa būvniecība “Celtnieks”, 369,Kalķunes pagasts 25.08.2016 25.08.2016 (iecere apstiprināts) 02.09.2016 (sasķanots) 05.09.2016
Dārza mājiņas pārbūve, pirts, siltumnīcas, šķūņa un lapenes būvniecība “Lesnoje”, 44, Meža ciems,Sventes pagasts 25.08.2016 25.08.2016 (iecere apstiprināts) 29.08.2016 (saskaņots) 05.09.2016
Pirts būvniecība Strādnieku iela 47, Randene,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 24.08.2016 24.08.2016 (iecere apstiprināts) 29.08.2016 (saskaņots) 05.09.2016
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, siltumnīcu būvniecība Strādnieku iela 49, Randene,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 24.08.2016 24.08.2016 (iecere apstiprināts) 29.08.2016 (saskaņots) 05.09.2016
Dārza mājiņas pārbūve, garāžas ar malkas nojumi un dārza lapenes būvniecība, esošo ēku -002, -003, -004 nojaukšana “Lauku celtnieks D”, nr.43,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 15.08.2016 15.08.2016 (iecere apstiprināts) 24.08.2016 (saskaņots) 05.09.2016
Dzīvojamās mājas būvniecība “Grīvas”,Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 15.08.2016 25.08.2016 (iecere apstiprināts) 25.08.2016 (saskaņots) 13.09.2016
Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve Nīcgales ciems, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 08.08.2016. 11.08.2016 (iecere apstiprināts) 31.10.2016 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve "Vizbuļi", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 08.08.2016. 10.08.2016 (iecere apstiprināts)
Dzīvojamās mājas un pirts jaunbūve “Ozolnieki 4”, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 04.08.2016. 09.08.2016 (iecere apstiprināts) 01.08.2016 (saskaņots) 05.09.2016
Mobilo sakaru bāzes stacijas “Ļūbasts” būvniecība “Zīļi”, Ribaki, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 04.08.2016. 12.12.2016 (iecere apstiprināts) 14.12.2016 (saskāņots)
Meža autoceļa “Lielais Akmens-Riteņovka” pārbūve Dienvidlatgales mežsaimniecības Nīcgales meža iecirknis, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 03.08.2016. 10.08.2016 (iecere apstiprināts) 11.08.2016 (saskaņots) 11.01.2017
Dzīvojamās mājas būvniecība Parādes iela 28, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 28.07.2016. 01.08.2016 (iecere apstiprināts) 18.08.2016 (saskaņots) 18.08.2016
Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts būvniecība "Potrimi", Tabores pagasts, Daugavpils novads 13.07.2016. 21.07.2016 (iecere apstiprināts) 26.01.2017 (sakaņots)
Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masts būvniecība “Celmu māja”,Maļinovas pagasts,Daugavpils novads 13.07.2016 21.07.2016 (iecere apstiprināts) 26.01.2017(saskaņots)
Garāžas ar palīgtelpām būvniecība “Lidumnieki-3”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 06.07.2013 06.07.2016 (iecere apstiprināts) 13.07.2016 (saskaņots) 01.08.2016
Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvada būvniecība posmā no 18.Novembra un Kraslavas ielu krustojuma līdz objektam 18.novembra ielā 361F 18.novembra ielā 361F, Vecstropi,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 11.07.2016 18.07.2016 (iecere apstiprināts) 24.08.2016 (saskaņots) 28.09.2016
Autostāvvietas izbūve pie veikala ELVI Maļinova,Maļinovas pagasts,Daugavpils novads 30.06.2016 14.07.2016 (iecere apstiprināts)
Atpūtas mājas būvniecība “Stīgas”, Zastenki,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 30.06.2016 30.06.2016 (iecere apstiprināts) 04.07.2016 (sakaņots) 04.07.2016
Dārza mājas būvniecība d/s “Daugava”,Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 27.06.2016 27.06.2016 (iecere apstiprināts) 29.06.2016 (saskaņots)
Kūts būvniecība Rīgas iela 40,Dubnas pagasts,Daugavpils novads 27.06.2016 29.06.2016 (iecere apstiprināts) 27.07.2016 (saskaņots) 25.08.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve un pirts būvniecība Rīgas iela 40,Dubnas pagasts, Daugavpils novads 27.06.2016 30.06.2016 (iecere apstiprināts) 04.07.2016 (saskaņots) 04.07.2016
Atpūtas mājas būvniecība “Dzintari”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 20.06.2016 22.06.2016 (iecere apstiprināts) 22.06.2016 (sakaņots) 22.06.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve un garāžas būvniecība “Strodi-2”,Maļinovas pagasts, Daugavpils noovads 17.06.2016 20.06.2016 (iecere apstiprināts) 20.06.2016 (saskaņots) 11.07.2016
Vasaras mājas būvniecība “Kadiķi”, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 13.06.2016 12.07.2016 (iecere apstiprināts)
Dzīvojamās mājas būvniecība Peski-2/23, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 13.06.2016 13.06.2016 (iecere apstiprināts) 22.06.2016(saskaņots) 22.06.2016
Samniecības ēkas izveide mednieku vajadzību nodrošināšanai Alejas iela 46, Medumi,Medumu pagasts, Daugavpils novads 10.06.2016 13.06.2016 (iecere apstiprināts) 14.06.2016 (saskaņots) 11.07.2016
Vasaras mājas pārbūve “Valpēteri”,Sventes pagasts, Daugavpila novads 02.06.2016 09.06.2016 (iecere apstiprināts)
Dārza mājas pārbūve, pirts būvniecība.Šķūņu , pirts un siltumnīcas nojaukšana D/s “Maļutki 37”,Tabores pagasts, Daugavpils novads 01.06.2016 27.06.2016 (priekšraksts un atzinums par būves pārbaudi) 19.12.2016 (saskaņots) 19.01.2017
Atpūtas mājas būvniecība Skolas iela 5, Špoģi,Višķu pagasts, Daugavpils novads 30.05.2016 01.06.2016 (iecere apstiprināts) 03.06.2016 08.06.2016
Jauna ceļa pievienojuma izveide valsts reģionālam autoceļam P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkri evijas robeža (Silene) 11,92 kilometrā. Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 31.05.2016 02.06.2016 (iecere apstiprināts) 14.07.2016 (sakaņots) 15.08.2016
Garāžas un divu nojumju būvniecība “Medņi”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 30.05.2016 27.06.2016 (priekšraksts un atzinums par būves pārbaudi) 21.09.2016 (saskaņots) 03.11.2016
Dzīvojamās mājas, pirts būvniecība “Bruņene 3”, Bruņene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 30.05.2016 01.06.2016 (iecere apstiprināts) 03.06.2016 (saskaņots) 06.06.2016
Dzīvojamās mājas, garāžas, saimniecības ēkas, šķūņa, nojumes, pagraba būvniecība “Liepas”, Tabores pagasts, Daugavpils novads 26.05.2016. 30.05.2016 (iecere apstiprināts) 01.06.2016 (saskaņots) 06.06.2016
Velo-moto pakalpojumu centra būvniecība un esošā šķūņa nojaukšana Aglonas iela 15, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 23.05.2016. 24.05.2016 (iecere apstiprināts)
Pirts būvniecība Ilgas iela 22, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 23.05.2016. 26.05.2016 (iecere apstiprināts) 03.06.2016 (saskaņots) 06.06.2016
Dārza mājas un šķūņa būvniecība “57”, Pērlīte, Sventes pagasts, Daugavpils novads 23.05.2016. 23.05.2016 (iecere apstiprināts) 06.06.2016 (saskaņots) 28.06.2016
Laivu stacijas ar skatu laukumu būvniecība “Nitiši -11”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 23.05.2016. 23.05.2016 (iecere apstiprināts)
Dzīvojamās mājas būvniecība “Akmentiņi”,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 18.05.2016 18.05.2016 (iecere apstiprināts) 06.01.2017 (saskaņots) 11.01.2016
Pirts būvniecība Daugavas iela 39, Krauja , Naujenes pagasts, Daugavpils novads 12.05.2016 13.05.2016 (iecere apstiprināts) 16.05.2016 (saskaņots) 19.05.2016
Dzīvojamās mājas būvniecība “Galdnieki-31”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 09.05.2016 02.06.2016 (iecere apstiprināts) 07.06.2016 (saskaņots) 08.06.2016
Ēkas sporta pasākumu organizēšanai būvniecība Alejas iela 44, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 09.05.2016 16.05.2016 (iecere apstiprināts)
Šķūņa ar kad.apz.44840070004007 nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība “Šlapaki-4”,Šlapaki,Salienas pagasts,Daugavpils novads 05.05.2016 09.05.2016 (iecere apstiprināts) 29.07.2016 (saskaņots) 19.12.2016
Dārza mājiņas, lapenes un siltumnīcas būvniecība “Celtnieks”, 288,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 28.04.2016 06.06.2016 (iecere apstiprināts) 26.09.2016 (saskaņots) 21.11.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve c.Peski 1/1, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 02.05.2016. 02.05.2016 (iecere apstiprināts) 05.05.2016 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas būvniecība Gribusti -3, Naujenes pagasts 02.05.2016. 05.05.2016 (iecere apstiprināts) 05.05.2016 (saskaņots) 13.05.2016
Šķūņa būvniecība un veco saim niecības ēku ar kad.apz.(44980040250002); 004) demontāža Skolas iela 1,Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 29.04.2016. 09.05.2016 (iecere apstiprināts) 16.09.2016 (saskaņots) 19.09.2016
Dzīvojamās mājas būvniecība “Eglainīte”,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 28.04.2016 28.08.2013 (PAU) 02.05.2016 (saskaņots) 02.05.2016
Bērnudārza pārbūve par biroja ēku un uzņēmuma tehnikas remontbāzes būvniecība Parka iela 1, Ambeļi,Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 25.04.2016 28.04.2016 (iecere apstiprināts) 28.04.2016(saskaņots)
Augļu un ogu pārstrādes uzņēmuma būvniecība “Sēlija”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 25.04.2016 27.04.2016 (iecere apstiprināts) 28.04.2016 (saskaņots)
Stadiona Višķu pagastā pārbūve Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 25.04.2016 02.05.2016 (iecere apstiprināts) 02.05.2016 (saskaņots) 09.05.2016
Lauksaimniecības šķūņa būvniecība “Stiķi”,Višķu pagasts, Daugavpils novads 25.04.2016 26.04.2016 (iecere apstiprināts) 26.04.2016 (saskaņots) 11.05.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve “Pastorāts-5”,Demenes pagasts, Daugavpils novads 25.04.2016 26.04.2016 (iecere apstiprināts) 26.04.2016 (saskaņots) 27.04.2016
Dārza mājiņas pārbūve un šķūņa pārbūve par saimniecības ēku Augļu iela 25, Stropi,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 25.04.2016 05.07.2012 (PAU) 26.04.2016 (sasķanots) 29.04.2016
Garāžas būvniecība “Jaunkristapi”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 25.04.2016 25.04.2016 (iecere apstiprināts) 27.04.2016 (saskaņots) 02.05.2016
Silosa tvertnes būvniecība “Gobas”, Zeiļi, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 18.04.2016 21.04.2016 (iecere apstiprināts) 21.04.2016 24.07.2016
Atpūtas mājas būvniecība “Ozoli”,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 18.04.2016 21.04.2016(iecere apstiprināts) 27.07.2016 25.08.2016
Valsts nozīmes ūdensnotekas Marjanovka, ŪSIK kods 43714:01, pik.30/65 -108/37 būvniecība Tabores pagasts, Daugavpils novads 14.04.2016 21.04.2016 (iecere apstiprināts) 29.06.2016 (saskaņots) 05.09.2016
Ēku un būvju (kad.apz.nr.4474 005 0372 007, 4474 005 0372 008, 4474 005 0372 009, 4474 005 0372 010) nojaukšana objektam ar kadastra nr.4474 505 0011 18.Novemra ielā 361H, 361I Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. 18.Novembra iela 361H, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 27.04.2016 (iecere apstiprināts) 18.08.2016 (sakaņots) 05.09.2016
Dārza mājiņas būvniecība “226”,Daugava,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 11.04.2016 11.04.2016 (sakaņots) 25.04.2016
Daugavpils novadā pašvaldības ceļa “Kudeiki-Ķirupe un”Streikāni-Ķirupe” pārbūve Līksnas pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 23.12.2016 (saskaņots) 15.02.2018
Daugavpils novadā pašvaldības ceļa “Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe” pārbūve Dubnas pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 06.05.2016 (saskaņots) 19.04.2017
Daugavpils novadā pašvaldības ceļa “Morkonišķi-Ruži” pārbūve Kalupes pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 10.05.2016 (saskaņots) 19.04.2017
Daugavpils novadā pašvaldības ceļa “Grantiņi-Vanagi” pārbūve Sventes pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 06.05.2016 (saskaņots) 19.04.2017
Daugavpils novadā pašvaldības ceļa “Vaboles stacija-Aizbalti-Pudāni-Mukāni” pārbūve Vaboles pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 07.07.2016 (saskaņots) 19.04.2017
Daugavpils novadā pašvaldības ceļa “Liepnieki-Atvari” pārbūve Medumu pagasts, Daugavpila novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 03.06.2016 (saskaņots) 15.02.2018
Daugavpils novadā pašvaldības ceļa “Grāviņi-Vecie Tokari” pārbūve Višķu pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 16.11.2016 (saskaņots)
Daugavpils novadā pašvaldības ceļa “Butiški-Zidino” pārbūve Naujenes pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 24.10.2016 (saskaņots) 26.06.2018
Daugavpils novadā pašvaldības ceļu “Saliena-Sergijevka”, “Stenderi-Ormaņi-Adamovo-Šlapaki-(darbnīca) pārbūve Salienas pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 03.06.2016 (saskaņots) 15.02.2018
Daugavpils novadā pašvaldības ceļa “Palabiški-Buras” pārbūve Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 23.12.2016 (saskaņots) 15.02.2018
Dārza mājiņas būvniecība “226”,Daugava,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 11.04.2016 23.10.2007 (PAU) 11.04.2016 25.04.2016
Ūdensapgādes urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība Muita,Kalkūnes pagasts,Dauagavpils novads 07.04.2016 14.04.2016 (iecere apstiprināts) 13.05.2016 (saskaņots) 25.11.2016
“Zaļas ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas , Veinības ielas un stāvlaukuma rekonstrukcija” būvniecība Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 05.04.2016 08.04.2016 (iecere apstiprināts) 08.04.2016 (saskaņots) 28.08.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve “Tabore 21”,Tabore,Tabores pagasts, Daugavpils novads 04.04.2016 07.04.2016 (iecere apstiprināts) 07.04.2016 (saskaņots) 23.05.2016
Vaboles vidusskolas pārbūves- sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšanas “Vidusskola”, Vabole,Vaboles pagasts, Daugavpils novads 31.03.2016 25.04.2016 (iecere apstiprināts) 15.08.2016 (saskaņots) 22.03.2017
Šķūņa, darbnīcas un garāžas būvniecība “Stropi 34”,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 31.03.2016 01.04.2016 (saskaņots) 12.04.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve “Peļušina-8”,Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 30.03.2016 30.03.2016 (iecere apstiprināts) 31.03.2016 (saskaņots) 06.04.2016
Dārza mājiņas un šķūņa pārbūve, siltumnīcas būvniecība “Mičurinietis”, 279A,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 30.03.2016 30.03.2016 (iecere apstiprināts) 31.03.2016 (saskaņots) 06.04.2016
Telekomunikāciju sakasru masts būvniecība “Vīnkalni”, Salienas pagasts, Daugavpils novads 30.03.2016 13.04.2016 (iecere apstiprināts) 15.04.2016 (saskaņots)
Tvertne graudu uzglabāšanai būvniecība Lidostas iela 1, Lociki,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 30.03.2016 31.03.2016 (iecere apstiprināts) 31.03.2016 (saskaņots) 12.05.2016
Dārza mājiņas būvniecība “Celtnieks”, 433, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 21.03.2016 24.03.2016 (iecere apstiprināts) 24.03.2016 (saskaņots) 11.04.2016
Pirts būvniecība “Valpēteri”,Sventes pagasts, Daugavpils novads 21.03.2016 21.03.2016 (iecere apstiprināts) 21.03.2016 (akceptēts) 04.04.2016
Pirts un šķūņa būvniecība “Indiņi 3”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 21.03.2016 22.03.2016 (iecere apstiprināts) 29.03.2016 (saskāņots) 04.04.2016
Dzīvojamās mājas ar garāžu būvniecība Strādnieku iela 41, Randene,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 17.03.2016 23.03.2016 (iecere apstiprināts) 30.05.2016 (saskaņots) 31.05.2016
Atpūtas mājas un garāžas būvniecība “Baloži”,Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 10.03.2016 10.03.2016 (iecere apstiprināts) 15.03.2016 (saskaņots) 19.05.2016
Pārvaldes administratīvās ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu centru Daugavas iela 8, Līksna,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 29.02.2016 29.02.2016 (iecere apstiprināts) 07.07.2016 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība “Pavasaris”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 29.02.2016 01.03.2016(iecere apstiprināts) 13.06.2016 (saskaņots) 13.06.2016
Valsts nozīmes ūdensnotekas Longa, ŪSIK kods 43394:01, pik.04/55 -59/15 pārbūve Līksnas pagasts, Daugavpils novads 25.02.2016 03.03.2016 (iecere apstiprināts) 21.04.2016 (saskaņots) 05.08.2016
Dzīvojamās mājas būvniecība “Romanišķi-1”,Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 26.02.2016 26.02.2016 (iecere apstiprināts) 13.06.2016 (saskaņots)
Valsts nozīmes ūdensnotekas Osinovka, ŪSIK kods 4356:01, pik.02/70-19/75 un 27/75-52/15 pārbūve Kalkūnes un Sventes pagasts, Daugavpils novads 25.02.2016 03.03.2016 (iecere apstiprināts) 19.04.2016 (sakaņots) 22.07.2016
Pirts būvniecība “Ezerkrasti”,Kalupes pagasts, Daugavpils novads 22.02.2016 22.02.2016 (iecere apstiprināts) 24.02.2016 (saskaņots) 25.02.2016
Pirts būvniecība 154, Mičurinietis,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 22.02.2016 04.08.2014 (iecere apstiprināts) 04.08.2014 (saskāņots) 23.02.2016
Saimniecības ēku, pirts un nojumes būvniecība “Straumeni 1”,Medumu pagasts, Daugavpils novads 18.02.2016 22.02.2016 (iecere apstiprināts) 22.02.2016 (saskaņots) 22.02.2016
Sventes vidusskolas teritorijas labeikārtošana, sporta laukuma un bērnu rotaļu laukuma pārbūve (dīvas kārtas) Daugavpils iela 1A, Svente,Sventes pagasts, Daugavpils novads 18.02.2016 19.02.2016 (iecere apstiprināts) 30.05.2016 (saskaņots)
Dzīvokļu nr.25 un nr.26 vienkāršota pārbūve un apvienošana ar durvju ailas izbūvi nesošja sienā Meža iela 4, Krauja,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 10.02.2016 17.03.2016 (iecere apstiprināts)
Dārza mājiņas un saimniecības ēkas (šķunis, tualete, pirts) būvniecība “14 Nahodka”,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 08.02.2016 11.02.2016 (iecere apstiprināts) 11.02.2016 (saskaņots) 23.02.2016
Atpūtas mājas ar pirti būvniecība “Bandenieki”,Medumu pagasts, Daugavpils novads 08.02.2016 10.02.2014 (PAU) 12.06.2014 (akceptēts) 18.02.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve “Bangas”, Rimšas,Sventes pagasts,Daugavpils novads 08.02.2016 08.02.2016 (iecere apstiprināts) 08.02.2016 (saskaņots) 19.02.2016
Dārza mājiņas, pirts, šķūņa būvniecība “Celtnieks”, 424,Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 08.02.2016 08.02.2016 (iecere apstiprināts) 08.02.2016(saskaņots) 19.02.2016
Dzīvojamās mājas pārbūves, verandas būvniecība Strādnieku iela 8, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 27.01.2016 28.01.2016 (iecere apstiprināts) 28.01.2016 (saskaņots) 04.02.2016
Meliorācijas sistēmu atjaunošana “Ūsiņi”, “Kalnalejas”,Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 18.01.2016 20.01.2016 (iecere apstiprināts) 14.03.2016 (saskaņots) 08.11.2016
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr.4476 506 0004 nojaukšana “Gobas”, Dreiski,Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 18.01.2016 22.01.2016 (iecere apstiprināts) 29.03.2016 05.04.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas jaunbūve “Pēteri”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 07.01.2016 07.01.2016 (iecere apstiprināts) 07.01.2016 (akceptēts) 07.01.2016
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un garāža būvniecība “Čeromuški”,Laucesas pagasts, Daugavpils novads 06.01.2016 07.01.2016 (iecere apstiprināts) 07.01.2016 (akceptēts) 07.01.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve, garāža un klēts būvniecība, 7 s/ēkas nojaukšana “Apīņī”,Demenes pagasts, Daugavpils novads 04.01.2016 07.01.2016 (iecere apstiprināts) 07.01.2016 (akceptēts)
Pirts būvniecība "Tatari -2", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 28.12.2015. papildinformācija ir pieprasīta 16.05.2016 (saskaņots) 19.05.2016
Dārza mājiņas , saimniecības ēkas būvniecība D/b "Daugava",z.g.Nr.254, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 23.12.2015. 28.12.2015 (iecere apstiprināts) 28.12.2015 (sakaņots) 15.01.2016
Graudu glabātuves ar palīgtelpu, saimniecības ēkas, lapenes, vasaras virtuves, kūtsmēslu krātuves būvniecība “Romaņi 1”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 21.12.2015. 21.12.2015 (iecere apstiprināts) 28.12.2015 (akceptēts)
dārza mājiņas būvniecība "Vasarnīcas", z.gb.Nr.241, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 21.12.2015. 21.12.2015 (iecere apstiprināts) 23.12.2015 (saskaņots) 05.01.2016
Baltaču kapsētas kapličas jaunbūve Baltaču kapsēta, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 21.12.2015. 21.12.2015 (iecere apstiprināts) 08.01.2016 (saskaņots) 10.03.2017
Atpūtas mājas, pirts būvniecība "Viļuši 4", Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 21.12.2015. 21.12.2015 (iecere apstiprināts) 21.12.2015 (akceptēts) 14.03.2016
Garāžas būvniecība “Laima”,Skrudalienas pagasts,Daugavpils novads 09.12.2015 10.12.2015 10.12.2015 (akceptēts) 17.12.2015
Dzīvojamās mājas pārbūve un pirts būvniecība “Kreiļi”,Tabores pagasts, Daugavpils novads 04.12.2015 06.12.2015(iecere apstiprināts) 06.12.2015(saskaņots) 08.12.2015
Garāžas un noliktavas pārbūve “Nomale-1”, Silene,Skrudalienas pagasts 03.12.2015 08.12.2015 08.12.2015 (akceptēts) 17.12.2015
Dzīvojamās mājas būvniecība “Sārti””, Diļeviči,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 27.11.2015 27.11.2015 (iecere apstiprināts) 30.11.2015 (saskaņots) 03.12.2015
Dārza mājiņas būvniecība “Ļesnoje 31”, Sventes pagasts,Daugavpils novads 23.11.2015 23.11.2015 (iecere apstiprināts) 23.11.2015 (saskaņots) 28.07.2016
Dzīvojamās mājas pārbūve “Osinovka-2”,Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 19.11.2015 23.11.2015 (iecere apstiprināts) 23.11.2015 (saskaņots) 25.11.2015
Dzīvojamās mājas būvniecība un esošo dzīvojamās mājas pārbūve par saimniecības ēkas Druvas iela 6, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 19.11.2015 19.11.2015 (iecere apstiprināts) 04.02.2016 (akceptēts)
Esošas linu kaltes(kad.apz. 44760020138002) pārbūve par graudu glabātuvi “Vingri”, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 13.11.2015 23.11.2015 (iecere apstiprināts) 23.02.2016 (akceptēts)
Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecība „Potrimi”, Tabores pagasts, Daugavpils novads 12.11.2015 vestule nr.8-12/394, 2015.gada 09.decembrī
Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta būvniecība „Celmu māja”, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 12.11.2015 papildinformācija ir pieprasīta
Daugavas ielas km 0,000-0,300 pārbūve Daugavas iela, c.Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 29.10.2015 05.11.2015 (iecere apstiprināts) 14.12.2015 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas būvniecība “Jaunzemnieki”, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 12.11.2015 12.11.2015 (iecere apstiprināts) 12.11.2015 (akceptēts) 20.11.2015
Dārza mājiņas būvniecība “Daugava, 322”,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 12.11.2015 12.11.2015 (iecere apstiprināts) 12.11.2015 (akceptēts) 23.11.2015
Dzīvojamās mājas, pirts būvniecība “Kubera”, Demenes pagasts, Daugavpils novads 05.11.2015 09.11.2015 (iecere apstiprināts) 16.05.2016 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par saieta namu Ezeru iela 6 un Ezeru iela 8, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 09.11.2015 09.11.2015 (iecere apstiprināts) 19.11.2015 (akceptēts)
Dārza mājiņas būvniecība “Mičurinietis”, 276A, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 09.11.2015 11.11.2015 (saskaņots) 20.11.2015
Dzīvojamās mājas būvniecība, esošo dzīvojamās mājas nojaukšana "Osinovka", Osinovka, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 15.10.2015 02.11.2015 (iecere apstiprināts) 02.11.2015(akceptēts)
Telekomunikāciju sakaru masts "Augstkalni", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 05.11.2015. papildinformācija ir pieprasīta 16.02.2016(iecere apstiprināts)
Dārza mājiņas pārbūve,saimniecības ēku jaunbūve "25", Maļutki, Tabores pagasts, Daugavpils novads 05.11.2015. 05.11.2015 (iecere apstiprināts) 11.11.2015 (akceptēts) 20.11.2015
Dzīvojamās mājas pārbūve Daugavas iela 27A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 29.10.2015. 30.10.2015 (iecere apstiprināts) 02.10.2015 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība "Pļavnieki", Laucesas pagasts, Daugavpils novads| 26.10.2015. 26.10.2015 (iecere apstiprināts) 26.10.2015 (akceptēts) 09.11.2015
Pašvaldības ceļa ‘’Grantiņi-Vanagi’’ (88-5) 0,000-1,300 km pārbūve Sventes pagastā, Daugavpils novadā Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads 21.10.2015. 21.10.2015 (iecere apstiprināts) 21.10.2015 (akceptēts)
"Dzīvnieku patversme" būvniecība Vēži -1, Demenes pagasts, Daugavpils novads 16.10.2015. 19.10.2015 (iecere apstiprināts) 19.11.2015 (akceptēts)
Dzīvojamās mājas, šķūņa, siltumnīcas būvniecība un esošās dzīvojamās mājas rekonstrukcija par saimniecības ēku (II.kārta - dzīvojamā māja) "Vimbas", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 15.10.2015. 30.10.2015 (saskaņots)
Saimniecības ēkas, betona laukums pakaišu kūtsmēslu uzkrāšanai būvniecība, ;eku ar būvju kad.apz.4468 003 0113 002; 4468 003 0113 003; 4468 003 0113 004 nojaukšana "Jukši", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 05.10.2015. 14.10.2015 (iecere apstiprināts)
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība “Tirgoņi 4”, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 12.10.2015 12.10.2015 (iecere apstiprināts) 12.10.2015 (akceptēts)
Pirts un lapenes būvniecība “Eglenes”, Demenes pagasts, Daugavpils novads 12.10.2015 12.10.2015 (iecere apstiprināts) 12.10.2015 (akceptēts) 14.03.2016
Dzīvojamās mājas būvniecība “Kadiķi”, Laucesas pagasts,Daugavpils novads 05.10.2015 papildinfomācija ir pieprasīta
Meža autoceļa “Janovkas ceļš” būvniecība Sventes meža iecirknis, Sventes pagasts, Daugavpils novads 02.10.2015 05.10.2015 (iecere apstiprināts) 10.11.2015(saskaņots) 09.08.2016
Meža autoceļa “Purvmaļu ceļš” būvniecība Sventes meža iecirknis, Sventes pagasts, Daugavpils novads 02.10.2015 05.10.2015 (iecere apstiprināts) 10.11.2015 (saskaņots) 07.06.2016
Dārza mājiņas būvniecība D/s “Celtnieks”, z.g.341,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 01.10.2015 01.10.2015 (iecere apstiprināts) 01.10.2015 (saskaņots) 05.10.2015
Dzīvokļu nr.3 un Nr.6 pārbūve (apvienošana) Kalkūnes iela 9, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 28.09.2015 28.09.2015 (iecere apstiprināts) 30.09.2015 (akceptēts) 16.10.2015
Dzīvojamās mājas pārbūve “Vitaniški”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 22.09.2015 23.09.2015 (ieceri apstiprināts) 23.09.2015 (saskaņots) 12.10.2015
Dzīvojamās mājas būvniecība Strādnieku iela 29, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 24.09.2015 28.01.2011 (PAU) 30.09.2015 (saskaņots) 01.10.2015
Vasaras mājas, pirts, saimniecības ēkas un siltumnīcas būvniecība Galdnieki 21, Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 24.09.2015 28.09.2015 (saskaņots) 07.10.2015
Miera ielas km 0.000 – 1,285 pārbūve Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 23.09.2015 30.09.2015 (iecere apstiprināts) 03.12.2015 (akceptēts)
Šķūņa piebūve “Kalnalauciņi”1A,Tabores pagasts,Daugavpils novads 14.09.2015 14.09.2015 (iecere apstiprināts) 14.09.2015 (saskaņots) 28.09.2015
Šķūņa būvniecība “Dubiki 7”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 21.09.2015 21.09.2015 (iecere apstiprināts) 24.09.2015 (saskaņots) 12.10.2015
Dzīvojamās mājas , saimniecības un pirts ēkas būvniecība, esoša dzīvojamās mājas, kūts (2 gab.), šķūnis, pirts nojaukšana “Vecpils 45”, Vecpils,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 14.09.2015 24.09.2015 (iecere apstiprināts) 08.09.2016 (saskāņots) 15.09.2016
Dzīvojamās mājas (telpu grupa 002) pārbūve un nojumes būvniecība Daugavas iela 13A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 08.09.2015 15.09.2015 (iecere apstiprināts) 15.09.2015 (saskaņots) 02.11.2015
Dzīvojamās mājas, šķūņ 004 un dīķa pārbūves, pirts, malkas šķūna un nojumes būvniecība, pirts nojaukšana “Upmaļi”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 31.08.2015 09.09.2015 (iecere apstiprināts) 28.09.2015 (akceptēts)
Šķūņa būvniecība, garāža (lit.006) nojaukšana, kūts (lit.002) daļas nojaukšana “Krivāni 1”, Krivāni,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 31.08.2015 31.08.2015 (iecere apstiprināts) 04.09.2015 (akceptēts) 10.09.2015
Dārza mājiņas būvniecība “98”, Atpūta, Sventes pagasts, Daugavpils novads 24.08.2015 24.08.2015 (iecere apstiprināts) 25.08.2015 (akceptēts) 03.12.2015
Dzīvojamās mājas ar garāža, pirts, šķūņa un pagraba būvniecība “Sārtrožu mājas”, Aužguļāni,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 28.08.2015 09.09.2015 (iecere apstiprināts) 09.09.2015 (saskaņots) 14.09.2015
Dārza mājiņas un šķūņa pārbūve, pirts būvniecība D/s “Birķeneļi”, z.g. 161, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 27.08.2015 27.08.2015 (iecere apstiprināts) 27.08.2017 (akceptēts) 08.09.2015
0,4 kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-6272 rekonstrukcija Salienas pagasts, Daugavpils novads 24.08.2015 01.09.2015 (iecere apstiprināts) 25.02.2016 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas pārbūve un šķūņa būvniecība Skolas iela 24, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 24.08.2015 24.08.2015 (iecere apstiprināts) 24.08.2015 (akceptēts) 08.09.2015
Nojumes būvniecība „Skaista”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 24.08.2015 24.08.2015 (iecere apstiprināts) 24.08.2015 (akceptēts) 05.10.2015
Dzīvojamās mājas pārbūve un šķūņa būvniecība “Ezerzeme”, Demenes pagasts, Daugavpils novads 24.08.2015 24.08.2015 (iecere apstiprināts) 25.08.2015 (akceptēts)
Šķūņu, lapenes būvniecība, šķūņa nojaukšana “Malta 1”, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 17.08.2015 17.08.2015 (iecere apstiprināts) 17.08.2015 (akceptēts) 26.08.2015
Dārza mājiņas pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība un 2 ēku nojaukšanu D/s “Ļūbaste”, z.g. 177, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 17.08.2015 17.08.2015 (iecere apstiprināts) 17.08.2015 (akceptēts) 26.08.2015
Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu būvniecība Randene, Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 17.08.2015 21.05.2012 (PAU) 21.08.2015(akceptēts) 24.08.2015
Saimniecības ēkas piebūve un lapenes būvniecība "Mālu māja", Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 13.08.2015. 13.08.2015 (iecere apstiprināts) 13.08.2015 (saskaņots) 17.08.2015
Sprieguma kvalitātes uzlabošana 0,4 kV GVL L-2 no TP-6321 Voitiški, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 10.08.2015. papildinformācija ir pieprasīta
Robežkontroles punkta "Silene" skenēšanas angāra būvniecība RKP "Silene", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 06.08.2015. 13.08.2015 (akceptēts) 27.08.2015
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija "Ati", Tabores pagasts, "Māras", Salienas pagasts, Daugavpils novads 03.08.2015. 03.08.2015 (iecere apstiprināts)
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija "Dvesmes", Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 03.08.2015. 03.08.2015 (iecere apstiprināts)
garāžas būvniecība Alejas iela, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 30.07.2015. 30.07.2015 (iecere apstiprināts) 21.08.2016 (saskaņots) 21.08.2016
Dzīvojamās mājas , pirts, nojumes, saimniecības ēkas un dīķa būvniecība “Priežkalni”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 23.07.2015 23.07.2015(iecere apstiprināts) 27.07.2015 (saskaņots) 27.07.2015
Dārza mājiņas, pirts un saimniecības ēkas būvniecība “190”, Vasarnīcas,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 21.07.2015 22.07.2015(iecere apstiprināts) 22.07.2015 (saskaņots) 31.08.2015
Vasarnīcas būvniecība “Nemo”, Demenes pagasts, Daugavpils novads 20.07.2015 20.07.2015 (iecere apstiprināts) 20.07.2015 (saskaņots) 20.07.2015
Universitātes meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas ēkas (pārbūve) rekonstrukcija “ILGAS”, Skrudalienas pagasts,Daugavpils novads 16.07.2015 22.07.2014 16.07.2015 (saskaņots) 16.07.2015
Pamatskolas ēkas rekonstrukcija par lauksaimniecības tirdzniecības centru Skolas iela 2, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 16.07.2015 23.07.2015 (iecere apstiprināts) 23.07.2015 (saskānots)
Betona laukuma pagaidu kūtsmēslu glabāšana “Audēji”, Medumu pagasts, Daugavpils novads 13.07.2015 15.07.2015 (iecere apstiprināts) 16.07.2015 (saskaņots) 22.07.2015
Saimniecības ēkas būvniecība IVILA, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 09.07.2015 13.07.2015 (iecere apstiprināts) 13.07.2015 (saskaņots) 16.07.2015
Degvielas uzpildes stacijas būvniecība „Skaista”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 09.07.2015 13.07.2015 (iecere apstiprināts) 13.07.2015 (saskaņots) 29.07.2015
Dzīvojamās mājas , pirts un lapenes būvniecība „Ustupi”, Demenes pagasts, Daugavpils novads 09.07.2015 13.07.2015 (iecere apstiprināts) 13.07.2015 (saskaņots) 16.07.2015
Dzīvojamās mājas, garāžas, siltumnīcas un saimniecības ēkas būvniecība „Ābelītes”, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 08.07.2015 PAU 13.07.2015
Ēkas pārbūve par baznīcu (50 cilvēkiem) Rēzeknes iela 27, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 03.07.2015 03.07.2015 (iecere apstiprināts) 05.09.2016 (saskaņots) 20.09.2016
Meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve „Lauku Viskāļi”, „Ābeles”, „Krastsmalas” Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 02.07.2015 03.07.2015 (iecere apstiprināts) 27.07.2015 (saskaņots) 22.07.2016
Meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve „Baranovski”, „Upeskrasti”,„Petrovskaja” Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 02.07.2015 02.07.2015 (iecere apstiprināts) 29.07.2015 (saskaņots) 28.06.2016
Viesu mājas, saimniecības noliktavas (2 gab.), pārvaldes un sadzīves ēkas būvniecība „Jaunteikas”, Višķu pagasts, Daugavpils novads 18.06.2015. 01.09.2015 (iecere apstiprināts) 17.06.2016 (saskaņots)
Dārza mājiņas pārbūve, nojumes būvniecība Dārzkopības sabiedrība "Daugava", z.gab.Nr.282, Kalkūnes pag., Daugavpils novads 27.06.2015. 02.07.2015 (iecere apstiprināts) 27.06.2015 (saskāņots) 06.07.2015
Dzīvojamās mājas pārbūve "Visvaldi", Tabores pagasts, Daugavpils novads 18.06.2015. 18.06.2015 18.06.2015 (akceptēts) 25.06.2015
Dārza mājiņas, garāžas (piebūves) un pirts būvniecība D/s „Eglīte”, 59, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 11.06.2015 27.01.2014 (PAU) 10.04.2014 (akceptēts) 26.06.2015
Dziļa tipa gaļas liellopu novietnes būvniecība „Meimuri”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 09.06.2015 06.07.2015 (iecere apstiprināts) 15.09.2015(saskaņots) 22.09.2015
Lopu novietne ar šķidro mēslu krātuvi būvniecība „Kadiķi”, Jāņuciems,Demenes pagasts, Daugavpils novads 08.06.2015 10.06.2015 (iecere apstiprināts) 10.06.2015 03.05.2016
Sabiedriskās pirts būvniecība „13”, Višķu tehnikums,Vīšķu pagasts, Daugavpils novads 04.06.2015 03.04.2014 (PAU) 27.06.2015 (saskaņots) 02.07.2015
Ēku un būvju nojaukšana 18.Novembra iela 414, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 04.06.2015 10.06.2015 (iecere apstiprināts) 10.10.2016 (saskaņots) 17.10.2016
Viesu mājas būvniecība „Pilādži-1”, Aužguļāni,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 01.06.2015 18.03.2013 (PAU) 03.06.2015 12.06.2015
Atpūtas ēkas būvniecība „Meija”, Baltači, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 01.06.2015 01.06.2015 (iecere apstiprināts) 01.06.2015 (saskaņots) 06.07.2015
Gāzesvadu katodaizsardzības iekārtas „Katodstacija PKZ-00 (KS 274) (BR-0012-14(1)) rekonstrukcija 18.Novembra iela 389,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 01.06.2015 10.04.2015 (PAU) 04.06.2015 (akceptēts) 08.06.2015
Galdniecības darbnīca būvniecība Lociki, Naujenes pagasts,Daugavpils novads 29.05.2015 apliecinājuma karte nr.8-19/26a 12.06.2015 (saskaņots) 26.06.2015
Dzīvojamās mājas, zaļbarības tranšejas, saimniecības ēkas, kūts pārbūvei un nojumes pārbūvei par jaunlopu novietni „Stārķi”, Skrudaliena,Sventes pagasts, Daugavpils novads 28.05.2015 08.04.2013 (PAU) 28.05.2015 (akceptēts) 29.05.2015
Teļu mītnes, cieto mēslu krātuves, graudu glabāšanas šķūņa būvniecība „Stārķi”, Skrudaliena,Sventes pagasts, Daugavpils novads 28.05.2015 28.06.2012 (PAU) 28.05.2015 (akceptēts) 29.05.2015
Autokempinga un kafejnīcas ar sabiedrisko pakalpojumu punktu būvniecība „Dimanti”, Višķu pagasts, Daugavpils novads 26.05.2015 27.05.2015 (iecere apstiprināts)
Saimniecības ēkas, baseina, lapenes un siltumnīcas būvniecība „Sudrabkalni”, Tabores pagasts, Daugavpils novads 28.05.2015 28.05.2015 (iecere apstiprināts) 01.06.2015 (akceptēts) 01.06.2015
Dārza mājiņas, vasaras virtuves, darbnīcas, pirts un siltumnīcas pārbūve D/s „Maļutki”, z.g.298, Tabores pagasts 25.05.2015 25.05.2015 (iecere apstiprināts) 25.05.2015 (saskaņots) 28.05.2015
Dzīvojamās mājas būvniecība "Avoti-1", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 14.05.2015 25.05.2015 (iecere apstiprināts) 09.07.2015 (saskaņots)
Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6277 Medumu pagasts, Daugavpils novads 14.05.2015 20.05.2015 (iecere apstiprināts) 08.09.2015 (saskaņots)
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība „Jaunrade”,Tabores pagasts,Daugavpils novads 07.05.2015 07.05.2015 (iecere apstiprināts) 07.05.2015 (akceptēts)
Pirts būvniecība Rīgas iela 38, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 08.05.2015 11.05.2015 (iecere apstiprināts) 11.05.2015 (saskaņots) 08.06.2015
Dzīvojamās mājas, šķūņa, 2 siltumnīcu būvniecība, esošas dzīvojamās mājas rekonstrukcija par saimniecības ēku „Vimbas”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 07.05.2015 07.05.2015 (iecere apstiprināts) 07.05.2015 (akceptēts)
Meža ceļa „Ierakumu ceļš” pārbūve Kalupes un Vaboles pagasts, Daugavpils novads 07.05.2015 18.09.2014 (PAU) 14.05.2015 (akceptēts) 16.10.2015
Dārza mājiņas pārbūve d/s Laucese 120,Laucesas pagasts,Daugavpils novads 05.05.2015 07.05.2015 (iecere apstiprināts) 07.05.2015 (akceptēts)
Garāžas un šķūņa būvniecība "Klajumi”, Aizupe,Sventes pagasts, Daugavpils novads 05.05.2015 30.04.2015 07.05.2015(akceptēts) 04.06.2015
Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā. Ūdensvada ierīkošana (2.kārta) Salienas pagasts, Salienas ciems, Daugavpils novads 27.04.2015. 05.06.2014 (PAU) 26.09.2014 (akceptēts) 29.04.2015
Kūts pārbūve un piena telpu būvniecība „Naujene 1”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 17.04.2015 20.04.2015 (iecere apstiprināts) 13.07.2015 (saskaņots) 20.07.2015
Dzīvojamas mājas un pirts būvniecība „Virši”,Tabores pagasts, Daugavpils novads 23.04.2015 27.04.2015 21.05.2016
Mobilo sakaru bāzes stacija „Ļūbasts” būvniecība „Zīļi”, Ribaki, Ļīksnas pagasts, Daugavpils novads 16.04.2015 14.05.2015 (uzsūtīti vestule nr.8-12/138 par trukumiem)28.09.2015(lēmums nr.1 atteikt ieceri)
Dzīvojamās mājas būvniecība, esošo dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana 18. novembra iela 426, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 16.04.2015 16.04.2015 (iecere apstiprināts) 16.04.2015 (akceptēts) 07.05.2015
Mobilo sakaru bāzes stacija „Kalīši” (sakaru tornis, h=72m) būvniecība „Kupčāni”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 13.04.2015 24.04.2015 (iecere apstiprināts) 24.04.2015 (saskaņots) 24.04.2015
Mobilo sakaru bāzes stacija „Vabole” būvniecība „Vabole”, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 13.04.2015 28.04.2014 (PAU) 16.04.2015 (akceptēts) 16.04.2015
Šķūņa būvniecība „Atvari”, Medumu pagasts, Daugavpils novads 13.04.2015 16.04.2015 (iecere apstiprināts) 16.04.2015 (akceptēts) 21.05.2015
Stāvlaukuma un skatu torņu izbūve ""Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II. kārta" dabas parkā „Daugavas loki” Vasargelišku skatu tornis, Naujenes pagasts, Daugavpils novads/ „Vītiņi-14”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 10.04.2015 08.05.2013 (PAU) 29.11.2013 (akceptēts) 17.04.2015
Dārza mājiņas, pirts, šķūņa, siltumnīcas būvniecība „Celtnieks”, nr.340, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 09.04.2015 09.04.2015 (iecere apstiprināts) 09.04.2015 (akceptēts) 17.04.2015
Saimniecības ēkas un nojumes būvniecība „Grīvas”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 09.04.2015 13.04.2015 (iecere apstiprināts) 30.04.2015 (akceptēts) 26.06.2015
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts un pagraba būvniecība „Vecpils 36”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 09.04.2015 09.04.2015 (iecere apstiprināts) 09.04.2015 (akceptēts) 07.05.2015
Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads 08.04.2015 09.04.2015 (iecere apstiprināts) 09.04.2015 (akceptēts) 18.08.2015
Kūts un šķūņa pārbūve par saimniecības ēku,šķūņa būvniecība Zemnieku iela 10, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads 02.04.2015 02.04.2015 (iecere apstiprināts) 02.04.2015 (akceptēts) 07.04.2015
Divu ass svaru uzstādīšana un transportu līdzekļu automātiskās indentificēšanas sistēmas pārcelšana Silenes robežkontroles punktā "Silene RKP", Skrudalienas pagasts 30.03.2015 12.03.2014 (PAU) 22.07.2013 (akceptēts) 30.03.2015
Dārza mājiņas būvniecība "Atpūta 103", Sventes pagasts, Daugavpils novads 26.03.2015 14.03.2006 (PAU) 07.04.2015
Ūdenssaimniecības attīstība Ambeļu pagastā III. kārta ietvaros- kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ambeļu c, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 26.03.2015 07.04.2014 (PAU) 30.06.2014 (akceptēts) 10.04.2015
Atpūtas māju ( 5 gab.) un palīgēku būvniecība "Valden", Višķu pagasts, Daugavpils novads 18.03.2015 19.03.2015 (iecere apstiprināts) 20.04.2016 (saskaņots)
Vasarnīcas mājas ar mansardu stāvu būvniecība "Liepkalņi", Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 18.03.2015 19.03.2015 (iecere apstiprināts) 03.04.2017 (saskaņots) 20.04.2017
Pagaidu ūdenskrātuves rezervuāru izbūve NPS "Skrudaliena" Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 18.03.2015 25.03.2015(iecere apstiprināts) 03.08.2015 (saskaņots) 31.08.2015
Meža meliorācijas sistēmu "Trikopci" būvniecība Demenes pagasts, Daugavpils novads 16.03.2015 16.03.2015 (iecere apstiprināts) 16.03.2015 (akceptēts) 07.09.2015
Pirts būvniecība "Kadiķi", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 09.03.2015 27.06.2014 (akceptēts) 07.04.2015
0,4 kV GVL L-1, L-3 no TP - 6227 rekonstrukcija "Graiži", Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 09.03.2015 28.07.2014 (akceptēts) 31.12.2015
Esošo optisko līniju paplašināšana (503-505 km) Višķi- Vīganti 09.03.2015 06.11.2013 (akceptēts) 09.03.2015
Dārza mājiņas pārbūve "Birķeneli", 43, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 09.03.2015 12.03.2015 (iecere apstiprināts) 16.05.2016 (saskaņots) 18.05.2016
Atpūtas mājas,šķūņa,pirts, siltumnīcas būvniecība un saimniecības ēkas pārbūve "Saulgoži", Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 04.03.2015 04.03.2015 (iecere apstiprināts) 04.03.2015(akceptēts) 09.03.2015
Saimniecības ēkas piebūve, lapenes un žoga būvniecība "Mālu māja",Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 02.03.2015 (izsūtīti trūkumi)
Pašvaldības ceļa "Krustceļi - Daugavpils putni" (64-34) pārbūve Laucesas pagasts, Daugavpils novads 27.02.2015 02.03.2015 (iecere apstiprināts) 20.03.2015 (akceptēts) 14.05.2015
20 kV gaisvadu līnijas LN-6409 rekonstrukcija Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 26.02.2015 05.03.2015 (apstiprināts paskaidrojuma raksts) 05.03.2015 (saskāņots paskaidrojuma raksts)
Gaļas pārstrādes ceha un garāža pārbūve (1.kārta), malkas škūņa būvniecība "Červonka-1", Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 23.02.2015 23.02.2015 (iecere apstiprināts) 23.02.2015 (akceptēts) 21.05.2015
Šķūņa būvniecība "Priedītes", Sventes pagasts, Daugavpils novads 23.02.2015 23.02.2015 (iecere apstiprināts) 25.02.2015(akceptēts)
Ģimenes dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas, pirts, lapenes un siltumnīcas būvniecība "Gundegas - 4", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 19.02.2015 20.03.2008 (akceptēts) 09.03.2015
Siltumtrases rekonstrukcija Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 18.02.2015 30.05.2013 (akceptēts) 14.04.2015
Dzīvojamās mājas būvniecība "Cīrulīši", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 16.02.2015 25.09.2008 (akceptēts) 17.03.2015
Šķūņa būvniecība, siltumnīcas un pirts nojaukšana "Vasargeļiški 11", Vasargeliški,Naujenes pagasts 16.02.2015 18.02.2015 (iecere apstiprināts) 18.02.2015 (akceptēts) 23.02.2015
Dārza mājiņas un pirts būvniecība "Kooperators", 129, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 09.02.2015 30.06.2014 12.02.2015(akceptēts) 23.02.2015
Šķūņa būvniecība "Aploki", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 02.02.2015 02.02.2015 (iecere apstiprināts) 09.02.2015 (akceptēts) 09.02.2015
Šķidrmēslu krātuves, cieto kūtsmēslu krātuvju, šķidrmēslu starpkrātuves un spiedvada būvniecība "Stārķi", Sventes pagasts 30.01.2015 29.05.2014 (iecere apstiprināts) 11.08.2014 (akceptēts) 30.01.2015
Dzīvojamās mājas un nobrauktuves būvniecība "Bārkulīši", Sventes pagasts, Daugavpils novads 29.01.2015 29.01.2015 (iecere apstiprināts) 02.02.2015 (akceptēts) 03.02.2015
Dzīvojamās mājas, šķūņa un pirts būvniecība "Spulgacīte", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 29.01.2015 09.02.2015 (iecere apstiprināts) 25.02.2015 (akceptēts) 07.04.2015
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Mārīte", Teivāni, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 28.01.2015 28.01.2008 (akceptēts) 09.02.2015
Lauksaimniecības noliktavas būvniecība "Vecozoli",Ruži,Kalupes pagasts,Daugavpils novads 14.01.2015 15.01.2015 (iecere apstiprināts)
Dzīvojamās mājas ,garāžas un nobrauktuves būvniecība "Kalīši H", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 12.01.2015 28.05.2014 (akceptēts) 23.02.2015
Lauksaimniecības šķūņa būvniecība "Dravnieki", Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 12.01.2015 14.01.2014 (iecere apstiprināts) 05.11.2015 (akceptēts) 23.11.2015
Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība "Skaistas", Kalupes pagasts, Daugavpils novads 12.01.2015 14.01.2015 (iecere apstiprināts) 02.07.2015 (akceptēts) 13.07.2015
Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība "ATI", Tabores pagasts, Daugavpils novads 12.01.2015 12.01.2015 (iecere apstiprināts) 12.01.2015 (akceptēts)
Cietmēslu krātuves būvniecība, esošās liellopu novietnes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana “Puikas”, Vasaraudži -1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 12.01.2015 12.01.2015 (iecere apstiprināts) 18.04.2016 (saskaņots)
Skābbarības novietnes būvniecība "Smilškalni", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 12.01.2015 12.01.2015 (iecere apstiprināts) 29.032016 (saskaņots)
Jaunlopu kūts būvniecība un esoša šķūņa pārbūve „Puikas”, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 12.01.2015 12.01.2015 (iecere apstiprināts) 18.04.2016 (saskaņots)
Meža autoceļa "Konovališķu ceļš" būvniecība Skrudalienas un Demenes pagasti, Daugavpils novads 05.01.2015 17.04.2014 (akceptēts) 13.01.2015
Meža meliorācijas sistēmas "Konovališķi" būvniecība Skrudalienas un Demenes pagasti, Daugavpils novads 05.01.2015 17.04.2014 (akceptēts) 13.01.2015
Naujenes novadpētniecības muzeja ekspozīcijas ēku nr.1 renovācija un nr.2 izbūve un teritorijas labiekārtošana Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 29.12.2014 29.12.2014 (akceptēts)
Dzīvojamās mājas būvniecība "Ceļvidi", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 29.12.2014. 29.12.2014 (iecere apstiprināts) 29.12.2014 (akceptēts)
0,4 kV līniju TP-6009, L-8, L-14, no TP-6153 pārbūve Ceļinieks, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 23.12.2014 29.12.2014 (iecere apstiprināts) 23.02.2015 (akceptēts) 29.06.2015
Dzīvojamās mājas pārbūve, kūts ar garāžu, s/ēkas un kūtsmēslu krātuves būvniecība "Jaunrieksti", Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 22.12.2014 22.12.2014 (iecere apstiprināts) 22.12.2014 (akceptēts) 29.12.2014
Graudu torņu pamatnes izbūve, nojumes būvniecība "Skaistas", Līksnas pagasts 22.12.2014 22.12.2014 (iecere apstiprināts) 22.12.2014(akceptēts)
20kV gaisvadu līnijas LN-29 renovācija no A-29-3 līdz balstam nr.223 Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 18.12.2014 22.12.2014 (iecere apstiprināts) 22.12.2014 (akceptēts) apliecinajuma karte
20kV gaisvadu līnijas LN-333 no balsta SP-226 "Svente" līdz TP-1404 rekonstrukcija Sventes pagasts, Daugavpils novads 19.12.2014 29.12.2014 (iecere apstiprināts) 20.05.2015 (akceptēts) 04.08.2015
Jauna sekcionējoša jaudas slēdža L-24L "Laucesa" uzstadīšana Demenes pagasts, Daugavpils novads 18.12.2014 22.12.2014 (iecere apstiprināts) 22.12.2014 (akceptēts)
20 kv GVL LN-25,0,4 kV jauns pieslēgums "Zemdegas", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 18.12.2014 29.12.2014 (iecere apstiprināts) 13.04.2015 (akceptēts) 20.04.2015
0,4 kV GVL L-3 no TP-6058 rekonstrukcija Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 18.12.2014 22.12.2014 (iecere apstiprināts) 22.12.2014 (akceptēts)
0,4 kV KL L-2, L-6, L-13 no TP-6217 rekonstrukcija Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 17.12.2014 22.12.2014 (iecere apstiprināts) 22.12.2014 (akceptēts) 16.06.2015
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība "Gardelišķi", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 17.12.2014 18.12.2014 (iecere apstiprināts) 18.12.2014 (akceptēts) 23.02.2015
20 kV gaisvadu līnijas LN-29 rekonstrukcija no balsta nr.13līdz A-29-2 Laucesas pagasts, Daugavpils novads 15.12.2014 17.12.2014 (iecere apstiprināts) 17.12.2014 (akceptēts) 31.12.2015
Vidusskolas kopmītnes un darbnīcu ēku pārbūve par amatu un radoša izglitības centra "Vaboles muiža" Vaboles pagasts, Daugavpils novads 11.12.2014 29.12.2014 (iecere apstiprināts)
Atpūtas mājas un pirts būvniecība "Kraujas", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 08.12.2014 08.12.2014 (iecere apstiprināts) 08.12.2014 (akceptēts) 09.12.2014
0,4 kV tīkli pārbūve Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 05.12.2014 12.12.2014 (iecere apstiprināts) 12.12.2014 (akceptēts) 29.04.2015
Dzīvojamās mājas pārbūve "Bangas", Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 05.12.2014 05.12.2014 (iecere apstiprināts) 05.12.2014 (akceptēts) 08.12.2014
20 kV GVL LN-23 no balsta Nr.249 līdz atdalītājam A-23-5 pārbūve Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 05.12.2014 15.12.2014 (iecere apstiprināts) 23.02.2015 (akceptēts) 17.01.2017
0,4 kV GVL no TP-6042 pārbūve Vecpils, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 04.12.2014 15.12.2014 (iecere apstiprināts) 18.02.2015 (akceptēts)
20kV gaisvadu līnijas LN-6324 pārbūve Vecpils, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 04.12.2014 15.12.2014 (iecere apstiprināts) 20.02.2015 (akceptēts)
Vasaras mājas ar pirti būvniecība "Viļuši 5", Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 04.12.2014 09.12.2014 (iecere apstiprināts) 11.12.2014 (akceptēts) 19.12.2014
Vasaras mājiņu (4gab.), artēziskās akas un atdzelzošanas stacijas būvniecība un pagalma rekonstrukcija "Piekrastes", Sventes pagasts, Daugavpils novads 04.12.2014 08.12.2014 (iecere apstiprināts) 08.12.2014 (akceptēts) 28.12.2014
Vasaras mājiņu (4 gab.), atrakcijas kalniņu (2gab.) būvniecība un pagalma rekonstrukcija "Morāni", Sventes pagasts, Daugavpils novads 04.12.2014 08.12.2014 (iecere apstiprināts) 08.12.2014 (akceptēts) 28.12.2014
0,4 kV GVL L-1, L-2 no TP-6058 rekonstrukcija Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 02.12.2014 04.12.2014 (iecere apstiprināts) 05.12.2014 (akceptēts)
Pirts un nojumes būvniecība, ēku (5 gab.)nojaušana, dīķi ierīkošana "Niedras", Demenes pagasts, Daugavpils novads 01.12.2014 01.12.2014(iecere apstiprināts) 01.12.2014(akceptēts) 08.12.2014
Atpūtas mājas , saimniecības ēkas un lapenes būvniecība "Jaunstrautiņi 1", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 01.12.2014 01.12.2014(iecere apstiprināts) 01.12.2014(akceptēts) 04.12.2014
Gerlaku purva ar daļas kūdras ieguves lauku nosusināšanas un sagatavošanas Vaboles pagasts, Daugavpils novads 28.11.2014 04.12.2014(iecere apstiprināts) 04.12.2014(akceptēts)
Valsts nozīmes ūdensnotekas Līksna ŪSIK 4352,pik.489/00 - 563/45 renovācija Līksna,Biķernieku un Ambeļu pagasts,Daugavpils novads 26.11.2014 02.12.2014(iecere apstiprināts) 02.12.2014(akceptēts) 06.02.2015
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība "Ostrovs D", Višķu pagasts, Daugavpils novads 21.11.2014 22.11.2014(iecere apstiprināts) 05.12.2014(akceptēts) 15.12.2014
Garāžas un saimniecības ēkas būvniecība Liepziedu iela 37, Liepziedi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 20.11.2014 20.11.2014(iecere apstiprināts) 20.11.2014(akceptēts) 25.11.2014
Katlu mājas un centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija II. kārtās Nīcgales ciems, Nīcgales pagasts,Daugavpils novads 13.11.2014 apliecinājuma kārte
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Alejas iela 25, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 12.11.2014 13.11.2013 (iecere apstiprināts) 13.11.2014 (akceptēts) 28.11.2014
Dzīvojamās mājas būvniecība "Saliena 22",Salienas pagasts,Daugavpils novads 12.11.2014 13.11.2014 (iecere apstiprināts) 13.11.2014 (akceptēts) 14.11.2014
Atpūtas mājas būvniecība "Meža Sviļišķi", Višķu pagasts, Daugavpils novads 11.11.2014 12.11.2014 (iecere apstiprināts) 12.11.2014 (akceptēts)
Mēslu krātuves būvniecība "Strautiņi 2", Demenes pagasts, Daugavpils novads 06.11.2014 06.11.2014 (iecere apstiprināts) 10.11.2014 (akceptēts) 16.11.2014
Dzīvojamās mājas pārbūve, pirts un vasaras virtuves būvniecība "Zabolotņiki 1", Salienas pagasts, Daugavpils novads 20.10.2014 07.11.2014 (iecere apstiprināts) 16.02.2015 (akceptēts) 23.02.2015
Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža(Medumi) km 156,40-163,05 rekonstrukcija Daugavpils novads 06.11.2014 07.11.2014 (iecere apstiprināts)
Dārza mājiņas būvniecība D/s "Latgale", z.g.31, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 04.11.2014 04.11.2014 (iecere apstiprināts) 06.11.2014 (akceptēts) 18.11.2014
Mācību un atpūtas centra piebūves būvniecība "Sviļišķi-1", Višķu pagasts, Daugavpils novads 31.10.2014 03.11.2014(iecere apstiprināts) 03.11.2014 (akceptēts) 03.11.2014
Dārza mājiņas būvniecība "143",Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 30.10.2014 10.11.2014 11.11.2014 (akceptēts) 25.11.2014
Dzīvojamās mājas jaunbūve, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana "Pumpuri", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 30.10.2014 30.10.2014 (iecere apstiprināts) 04.11.2014 (akceptēts) 10.11.2014
Kūtsmēslu krātuves būvniecība "Priedaine", Kutki, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 27.10.2014 27.10.2014 (iecere apstiprināts) 27.10.2014 (akceptēts) 14.05.2015
Šķūņa, saimniecības ēkas-vasaras virtuves, kūts, māzēkas- pirts būvniecība "Saušukalns", Vaboles pagasts, Daugavpils novads 27.10.2014 27.10.2014(iecere apstiprināts) 27.10.2014(akceptēts) 27.10.2014

© AN IT 2014 - 2024 | v-2.0